Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 03-11-2020
Đặc biệt 865814 Đầu Đuôi
0 0, 8, 7
Giải nhất 35440 1 4, 7, 8, 2
Giải nhì 40517 2 1
Giải ba 55568 84384 3 4
Giải tư 86918 98767 25912 4 0, 3, 7
77600 32334 97743 81608 5 0
Giải năm 6407 6 8, 7, 6
Giải sáu 1066 3747 9650 7
Giải bảy 421 8 4, 4
Giải tám 84 9

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 27-10-2020
Đặc biệt 928537 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 57874 1 9
Giải nhì 64829 2 9, 1, 3, 4
Giải ba 79449 30288 3 7
Giải tư 02969 57521 14640 4 9, 0, 0, 1, 5
24458 95740 48999 49783 5 8
Giải năm 3719 6 9
Giải sáu 8023 5624 6676 7 4, 6
Giải bảy 741 8 8, 3
Giải tám 45 9 9

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 20-10-2020
Đặc biệt 685108 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 52776 1
Giải nhì 56261 2 2, 0, 9
Giải ba 46372 92736 3 6, 1, 8, 5
Giải tư 49331 21564 31470 4
43822 18877 11938 52798 5 1, 8
Giải năm 3620 6 1, 4
Giải sáu 6351 1958 3829 7 6, 2, 0, 7
Giải bảy 135 8
Giải tám 90 9 8, 0

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 13-10-2020
Đặc biệt 588694 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 27712 1 2, 3
Giải nhì 81935 2 8
Giải ba 02899 67441 3 5, 4, 0, 7
Giải tư 50134 90628 11769 4 1
72913 39830 59054 89050 5 4, 0, 8, 0
Giải năm 7737 6 9, 6
Giải sáu 9187 4858 9072 7 2
Giải bảy 766 8 7
Giải tám 50 9 4, 9

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 06-10-2020
Đặc biệt 806768 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 27587 1
Giải nhì 97574 2 7
Giải ba 08187 25827 3 1, 1, 9, 3
Giải tư 00831 68031 85744 4 4, 7
48439 91259 10176 14202 5 9
Giải năm 5133 6 8, 8
Giải sáu 1671 0092 4268 7 4, 6, 1, 1
Giải bảy 747 8 7, 7
Giải tám 71 9 2

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 29-09-2020
Đặc biệt 998874 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 27534 1 2
Giải nhì 15512 2 4, 4, 6, 5
Giải ba 11777 12224 3 4, 3
Giải tư 72455 50785 41171 4
67582 11761 06324 14563 5 5, 5
Giải năm 7126 6 1, 3
Giải sáu 9182 8525 6333 7 4, 7, 1, 7
Giải bảy 877 8 5, 2, 2
Giải tám 55 9

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 22-09-2020
Đặc biệt 389657 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 37723 1 5
Giải nhì 65129 2 3, 9, 2
Giải ba 71315 81381 3 9, 3
Giải tư 60439 22099 09279 4 0
50222 76588 77068 05602 5 7, 6
Giải năm 4540 6 8, 7
Giải sáu 3889 3456 8470 7 9, 0
Giải bảy 567 8 1, 8, 9
Giải tám 33 9 9

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 15-09-2020
Đặc biệt 170181 Đầu Đuôi
0 0, 0
Giải nhất 43999 1 7, 4
Giải nhì 82700 2 8
Giải ba 61900 82164 3 5
Giải tư 47353 45735 36864 4 6, 5
88968 13150 82628 27171 5 3, 0
Giải năm 2817 6 4, 4, 8, 8
Giải sáu 1468 5014 5446 7 1
Giải bảy 397 8 1
Giải tám 45 9 9, 7

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 08-09-2020
Đặc biệt 923953 Đầu Đuôi
0 3, 2, 3
Giải nhất 39303 1 8, 4
Giải nhì 04086 2 3, 9
Giải ba 74738 17318 3 8
Giải tư 83723 88690 08002 4 3, 4
81850 59543 73244 04276 5 3, 0
Giải năm 1229 6 4, 3
Giải sáu 3764 1973 7914 7 6, 3
Giải bảy 103 8 6
Giải tám 63 9 0

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 01-09-2020
Đặc biệt 572474 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 78925 1 4
Giải nhì 54044 2 5, 4
Giải ba 38496 68856 3
Giải tư 99145 56114 75070 4 4, 5, 3, 8, 6
14057 66703 71861 33743 5 6, 7, 9
Giải năm 1848 6 1, 6
Giải sáu 7366 0346 2395 7 4, 0
Giải bảy 159 8
Giải tám 24 9 6, 5

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 25-08-2020
Đặc biệt 557724 Đầu Đuôi
0 4, 4, 2
Giải nhất 10656 1 7
Giải nhì 77261 2 4
Giải ba 69733 63850 3 3, 9, 9, 8, 1
Giải tư 89555 91617 18504 4 6
29904 33002 56639 13295 5 6, 0, 5, 4, 0
Giải năm 4754 6 1
Giải sáu 2850 0646 5339 7
Giải bảy 538 8
Giải tám 31 9 5

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 18-08-2020
Đặc biệt 902300 Đầu Đuôi
0 0, 1, 5, 0
Giải nhất 12041 1 2, 9, 0, 6
Giải nhì 50949 2
Giải ba 48668 19953 3
Giải tư 11112 58519 80157 4 1, 9, 1, 1, 4
37501 10659 98773 19541 5 3, 7, 9
Giải năm 3641 6 8
Giải sáu 7844 5010 9005 7 3
Giải bảy 516 8
Giải tám 00 9

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 11-08-2020
Đặc biệt 415933 Đầu Đuôi
0 6, 3, 5, 3
Giải nhất 36334 1 9, 5, 1
Giải nhì 65276 2
Giải ba 18906 39519 3 3, 4
Giải tư 90764 41115 66377 4 6, 5
39546 50511 01194 89050 5 0
Giải năm 3303 6 4
Giải sáu 5605 2972 0445 7 6, 7, 2
Giải bảy 880 8 0
Giải tám 03 9 4

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 04-08-2020
Đặc biệt 964250 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 25682 1 2, 0, 4
Giải nhì 29950 2
Giải ba 05971 39997 3 4
Giải tư 05234 34012 07870 4 3
84953 12162 77987 73262 5 0, 0, 3, 6
Giải năm 7405 6 2, 2
Giải sáu 1843 8976 2010 7 1, 0, 6
Giải bảy 414 8 2, 7
Giải tám 56 9 7

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 28-07-2020
Đặc biệt 116296 Đầu Đuôi
0 1, 9
Giải nhất 47401 1 0, 5
Giải nhì 68361 2 7, 5, 1
Giải ba 28789 63656 3 0
Giải tư 53193 90430 89498 4 1, 4
05627 67952 23610 98959 5 6, 2, 9
Giải năm 3141 6 1
Giải sáu 4015 7244 7225 7
Giải bảy 409 8 9
Giải tám 21 9 6, 3, 8

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 21-07-2020
Đặc biệt 917677 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 76386 1 1
Giải nhì 17185 2 7, 6
Giải ba 08559 64484 3 2, 3
Giải tư 64055 00327 94726 4
39766 36688 12711 27493 5 9, 5, 1
Giải năm 5887 6 6
Giải sáu 8532 9933 8851 7 7, 6
Giải bảy 776 8 6, 5, 4, 8, 7
Giải tám 93 9 3, 3

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 14-07-2020
Đặc biệt 757053 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 87090 1 9, 3
Giải nhì 27170 2 1, 3, 3
Giải ba 99475 16162 3
Giải tư 35163 45921 40369 4 5, 6
92495 98723 11623 90445 5 3
Giải năm 5119 6 2, 3, 9
Giải sáu 6546 5008 4271 7 0, 5, 1, 9
Giải bảy 279 8
Giải tám 13 9 0, 5

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 07-07-2020
Đặc biệt 250160 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 57200 1 2, 6, 5, 3
Giải nhì 94770 2 8
Giải ba 76112 30296 3
Giải tư 63386 14543 02245 4 3, 5, 6
99295 98956 75658 77063 5 6, 8, 6
Giải năm 8616 6 0, 3
Giải sáu 1415 8646 4728 7 0
Giải bảy 556 8 6
Giải tám 13 9 6, 5

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 30-06-2020
Đặc biệt 248483 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 09766 1 9
Giải nhì 32773 2
Giải ba 84119 88908 3 9
Giải tư 67491 54271 20286 4 2
18562 47742 80077 71885 5
Giải năm 6139 6 6, 2, 2, 9
Giải sáu 3489 2462 3373 7 3, 1, 7, 3
Giải bảy 469 8 3, 6, 5, 9
Giải tám 95 9 1, 5

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 23-06-2020
Đặc biệt 883277 Đầu Đuôi
0 0, 4, 5, 7
Giải nhất 06043 1 6
Giải nhì 79100 2 1
Giải ba 66004 59273 3 4
Giải tư 15521 96305 63755 4 3, 4
58187 25234 30616 09844 5 5, 3, 7
Giải năm 0499 6
Giải sáu 9153 4470 3157 7 7, 3, 0, 9
Giải bảy 379 8 7
Giải tám 07 9 9