Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 03-11-2020
Đặc biệt 783577 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 67255 1
Giải nhì 67653 2
Giải ba 45577 88787 3 7, 7
Giải tư 08669 00672 05698 4
45353 14461 26769 21464 5 5, 3, 3
Giải năm 4875 6 9, 1, 9, 4, 1
Giải sáu 7461 7137 0837 7 7, 7, 2, 5, 8, 4
Giải bảy 578 8 7
Giải tám 74 9 8

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 27-10-2020
Đặc biệt 975340 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 90463 1 4, 4
Giải nhì 48471 2 8, 4
Giải ba 43534 78514 3 4
Giải tư 91868 77328 47324 4 0, 4, 0
48575 64344 65855 60580 5 5, 9, 6
Giải năm 6714 6 3, 8, 6
Giải sáu 2759 6640 1256 7 1, 5, 6
Giải bảy 376 8 0
Giải tám 66 9

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 20-10-2020
Đặc biệt 736025 Đầu Đuôi
0 3, 2
Giải nhất 55081 1 2, 1, 4, 1
Giải nhì 99612 2 5, 2
Giải ba 23292 07383 3 0
Giải tư 41352 50011 11799 4 3, 8
98714 51111 31722 52303 5 2
Giải năm 3685 6
Giải sáu 7043 3948 9802 7
Giải bảy 583 8 1, 3, 5, 3
Giải tám 30 9 2, 9

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 13-10-2020
Đặc biệt 770382 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 49078 1 7
Giải nhì 54830 2 1, 2
Giải ba 60979 87341 3 0, 2
Giải tư 23979 43769 84641 4 1, 1, 2, 9, 6
83096 53817 04432 03392 5 5
Giải năm 4755 6 9
Giải sáu 1442 6421 8449 7 8, 9, 9
Giải bảy 222 8 2
Giải tám 46 9 6, 2

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 06-10-2020
Đặc biệt 201903 Đầu Đuôi
0 3, 6, 1, 0
Giải nhất 80532 1 8, 8
Giải nhì 87134 2 7, 1, 6, 6
Giải ba 91785 24327 3 2, 4, 7
Giải tư 43518 63221 07926 4 2
63818 78006 97537 08301 5
Giải năm 7926 6 2
Giải sáu 3400 6478 3862 7 8
Giải bảy 042 8 5
Giải tám 97 9 7

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 29-09-2020
Đặc biệt 676250 Đầu Đuôi
0 2, 7, 7, 0, 7, 3
Giải nhất 82302 1 1
Giải nhì 74241 2
Giải ba 77607 89307 3
Giải tư 40186 44264 94041 4 1, 1
02400 60983 53611 25074 5 0, 5
Giải năm 9255 6 4
Giải sáu 8097 7491 9307 7 4
Giải bảy 890 8 6, 3
Giải tám 03 9 7, 1, 0

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 22-09-2020
Đặc biệt 156717 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 29796 1 7, 3
Giải nhì 73057 2
Giải ba 25844 50831 3 1, 4, 7
Giải tư 03873 47042 27803 4 4, 2, 2
98842 69834 26596 47013 5 7, 8
Giải năm 9458 6 3
Giải sáu 6337 9996 3263 7 3, 9
Giải bảy 679 8
Giải tám 99 9 6, 6, 6, 9

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 15-09-2020
Đặc biệt 078027 Đầu Đuôi
0 1, 4
Giải nhất 30080 1 7, 5
Giải nhì 30678 2 7, 5, 5
Giải ba 23069 71573 3 8, 3
Giải tư 38825 91025 61038 4 2, 6
43442 38346 30674 84033 5 9
Giải năm 1417 6 9, 7
Giải sáu 8759 6615 3401 7 8, 3, 4
Giải bảy 167 8 0
Giải tám 04 9

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 08-09-2020
Đặc biệt 984707 Đầu Đuôi
0 7, 7, 8, 4
Giải nhất 29584 1
Giải nhì 25286 2 0
Giải ba 79584 06185 3 0
Giải tư 53207 47440 19420 4 0, 5, 0
70757 57345 34460 91030 5 7, 4
Giải năm 7040 6 0
Giải sáu 8754 6408 2677 7 7
Giải bảy 604 8 4, 6, 4, 5, 4
Giải tám 84 9

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 01-09-2020
Đặc biệt 033852 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 31499 1 8, 0, 2
Giải nhì 53341 2 2, 9, 9
Giải ba 89918 59446 3
Giải tư 92622 16287 14783 4 1, 6, 8
85977 59697 66654 52629 5 2, 4
Giải năm 3210 6
Giải sáu 8329 8179 7448 7 7, 9
Giải bảy 183 8 7, 3, 3
Giải tám 12 9 9, 7

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 25-08-2020
Đặc biệt 009953 Đầu Đuôi
0 4, 5, 4
Giải nhất 36104 1 9, 5, 5, 3, 8
Giải nhì 50250 2 8
Giải ba 69582 73762 3 7
Giải tư 20146 73405 06319 4 6
77615 63715 07393 74113 5 3, 0
Giải năm 3137 6 2
Giải sáu 2704 9018 5283 7
Giải bảy 084 8 2, 3, 4
Giải tám 28 9 3

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 18-08-2020
Đặc biệt 875495 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 25749 1
Giải nhì 49001 2
Giải ba 70848 18543 3 9, 1, 0, 0, 1, 7
Giải tư 86973 01967 55039 4 9, 8, 3
20770 77273 09731 20230 5 1, 0
Giải năm 2930 6 7
Giải sáu 7031 9337 6085 7 3, 0, 3
Giải bảy 151 8 5
Giải tám 50 9 5

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 11-08-2020
Đặc biệt 944544 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 09374 1 7, 8
Giải nhì 38741 2 0, 4, 9
Giải ba 74862 76702 3 3
Giải tư 53520 71743 55849 4 4, 1, 3, 9, 9, 9
51817 70718 89668 74049 5
Giải năm 0724 6 2, 8
Giải sáu 5992 3729 1733 7 4
Giải bảy 549 8
Giải tám 99 9 2, 9

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 04-08-2020
Đặc biệt 791663 Đầu Đuôi
0 2, 0
Giải nhất 28930 1 3, 5, 1
Giải nhì 76495 2
Giải ba 15772 78143 3 0, 8, 5, 9
Giải tư 60013 29684 72238 4 3, 4
13789 65235 83583 07015 5
Giải năm 6711 6 3
Giải sáu 7539 3102 8289 7 2
Giải bảy 700 8 4, 9, 3, 9
Giải tám 44 9 5

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 28-07-2020
Đặc biệt 619301 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 39776 1 8, 0
Giải nhì 04876 2 2, 4
Giải ba 53765 73030 3 0, 2, 1, 7
Giải tư 08022 52768 01832 4
87558 61831 55318 97337 5 8, 6, 2
Giải năm 1724 6 5, 8
Giải sáu 3356 0152 5191 7 6, 6
Giải bảy 680 8 0
Giải tám 10 9 1

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 21-07-2020
Đặc biệt 637648 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 14122 1 8
Giải nhì 21718 2 2, 2, 9, 6
Giải ba 60322 65766 3
Giải tư 73929 87452 41462 4 8, 6
27267 61874 84471 29126 5 2
Giải năm 6168 6 6, 2, 7, 8, 9, 7, 9, 6
Giải sáu 8569 4067 9569 7 4, 1
Giải bảy 866 8
Giải tám 46 9

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 14-07-2020
Đặc biệt 235490 Đầu Đuôi
0 2, 3
Giải nhất 66556 1 2
Giải nhì 08971 2 0, 8, 2, 2
Giải ba 89120 18035 3 5
Giải tư 59790 59985 06391 4
23055 26228 09512 42364 5 6, 5, 6
Giải năm 5756 6 4
Giải sáu 0922 7599 0802 7 1
Giải bảy 822 8 5
Giải tám 03 9 0, 0, 1, 9

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 07-07-2020
Đặc biệt 543782 Đầu Đuôi
0 8, 9
Giải nhất 38394 1
Giải nhì 05908 2 7, 0, 4
Giải ba 71597 06752 3 0, 2
Giải tư 55268 85364 34827 4 7
29720 10986 08930 39109 5 2, 9
Giải năm 9998 6 8, 4
Giải sáu 8932 3159 7847 7
Giải bảy 624 8 2, 6, 0
Giải tám 80 9 4, 7, 8

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 30-06-2020
Đặc biệt 275304 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 66738 1 7, 6, 5
Giải nhì 82485 2 7
Giải ba 47217 31146 3 8
Giải tư 07967 34875 88516 4 6, 0
46762 60379 60286 44095 5
Giải năm 2727 6 7, 2
Giải sáu 5696 7015 8478 7 5, 9, 8
Giải bảy 540 8 5, 6
Giải tám 96 9 5, 6, 6

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 23-06-2020
Đặc biệt 699888 Đầu Đuôi
0 1, 2
Giải nhất 23316 1 6, 3
Giải nhì 00921 2 1, 9
Giải ba 68952 68001 3 7
Giải tư 85958 26313 34637 4 2
20629 10202 47188 80760 5 2, 8, 6
Giải năm 1765 6 0, 5
Giải sáu 5080 6056 5171 7 1
Giải bảy 795 8 8, 8, 0
Giải tám 42 9 5