Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 26-03-2020
Đặc biệt 127054 Đầu Đuôi
0 9, 5
Giải nhất 08844 1 1
Giải nhì 95247 2 0, 4
Giải ba 65572 95160 3 4
Giải tư 46792 24895 89409 4 4, 7
58882 23511 78060 72020 5 4, 4
Giải năm 7654 6 0, 0, 5
Giải sáu 5834 9824 8405 7 2
Giải bảy 265 8 2, 2
Giải tám 82 9 2, 5

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 19-03-2020
Đặc biệt 668277 Đầu Đuôi
0 9, 2, 0, 7
Giải nhất 80109 1 1, 7, 2, 1
Giải nhì 10311 2 9
Giải ba 70365 31977 3 5
Giải tư 47317 94760 82249 4 9
08653 63612 46402 60335 5 3
Giải năm 0800 6 5, 0
Giải sáu 2284 7407 6811 7 7, 7
Giải bảy 581 8 4, 1
Giải tám 29 9

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 12-03-2020
Đặc biệt 516004 Đầu Đuôi
0 4, 1
Giải nhất 47885 1 3, 0
Giải nhì 92201 2
Giải ba 05662 45653 3 3
Giải tư 32813 39074 83810 4
86388 30679 33176 88481 5 3
Giải năm 3798 6 2, 3, 4, 4
Giải sáu 7073 8363 4333 7 4, 9, 6, 3
Giải bảy 264 8 5, 8, 1
Giải tám 64 9 8

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 05-03-2020
Đặc biệt 756935 Đầu Đuôi
0 9, 6
Giải nhất 57363 1 4, 9
Giải nhì 35048 2 5
Giải ba 91809 81025 3 5, 0, 8, 7, 4
Giải tư 73062 46191 98630 4 8
12214 56760 23991 02568 5
Giải năm 9498 6 3, 2, 0, 8
Giải sáu 9219 5506 4838 7
Giải bảy 637 8
Giải tám 34 9 1, 1, 8

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 27-02-2020
Đặc biệt 707716 Đầu Đuôi
0 9, 7
Giải nhất 57809 1 6, 4
Giải nhì 16138 2 3, 4, 5
Giải ba 69833 04158 3 8, 3, 9, 5, 2
Giải tư 14150 26847 53523 4 7, 5
80707 59445 71024 85439 5 8, 0, 3
Giải năm 6353 6
Giải sáu 1035 8032 1925 7
Giải bảy 884 8 4
Giải tám 14 9

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 20-02-2020
Đặc biệt 626262 Đầu Đuôi
0 3, 9
Giải nhất 78186 1 0, 7
Giải nhì 93659 2 6, 0, 7, 8
Giải ba 00610 28240 3 8, 4
Giải tư 01938 51234 27126 4 0
40417 01703 42063 97381 5 9, 1
Giải năm 1220 6 2, 3, 4
Giải sáu 5609 4964 2527 7
Giải bảy 828 8 6, 1
Giải tám 51 9

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 13-02-2020
Đặc biệt 388470 Đầu Đuôi
0 1, 7, 0
Giải nhất 72746 1
Giải nhì 73401 2 4
Giải ba 47298 74668 3 4, 4
Giải tư 24873 90795 05607 4 6
44292 84134 13360 16600 5 9
Giải năm 6870 6 8, 0
Giải sáu 0524 9559 7934 7 0, 3, 0
Giải bảy 986 8 6
Giải tám 92 9 8, 5, 2, 2

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 06-02-2020
Đặc biệt 560765 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 51330 1 9, 8
Giải nhì 40155 2 9, 0
Giải ba 68129 21020 3 0, 8, 1, 2
Giải tư 33874 03538 10619 4 8, 3, 1
15348 88643 03976 11731 5 5, 4
Giải năm 8354 6 5, 5
Giải sáu 7541 1332 3818 7 4, 6
Giải bảy 090 8
Giải tám 65 9 0

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 30-01-2020
Đặc biệt 624288 Đầu Đuôi
0 9, 6, 4, 6
Giải nhất 81810 1 0, 3, 5
Giải nhì 17447 2
Giải ba 97059 29065 3 7
Giải tư 30237 17013 96809 4 7, 1
55741 78015 34261 96006 5 9, 2, 4
Giải năm 5552 6 5, 1
Giải sáu 1904 7788 9685 7
Giải bảy 354 8 8, 8, 5
Giải tám 06 9

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 23-01-2020
Đặc biệt 808407 Đầu Đuôi
0 7, 7, 0, 4, 6
Giải nhất 10807 1 3, 4, 6, 9
Giải nhì 82088 2 3
Giải ba 34790 71356 3 3
Giải tư 34300 64523 97798 4 3
73233 49674 51704 02913 5 6
Giải năm 4314 6
Giải sáu 6270 7016 6019 7 4, 0
Giải bảy 406 8 8
Giải tám 43 9 0, 8

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 16-01-2020
Đặc biệt 020527 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 57704 1 4, 6
Giải nhì 80658 2 7, 6, 4
Giải ba 85363 98265 3 2, 6
Giải tư 08414 06645 12232 4 5, 0, 1
66416 62426 02596 85536 5 8, 9
Giải năm 2159 6 3, 5
Giải sáu 6240 6091 9988 7
Giải bảy 641 8 8
Giải tám 24 9 6, 1

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 09-01-2020
Đặc biệt 827710 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 49144 1 0, 7
Giải nhì 97973 2
Giải ba 81557 68275 3 6
Giải tư 64917 09599 42299 4 4, 6
47136 81287 56851 44082 5 7, 1
Giải năm 9746 6
Giải sáu 4779 4276 2085 7 3, 5, 9, 6
Giải bảy 099 8 7, 2, 5
Giải tám 03 9 9, 9, 9

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 02-01-2020
Đặc biệt 279026 Đầu Đuôi
0 9, 5, 3, 4
Giải nhất 84616 1 6, 2
Giải nhì 87882 2 6, 0, 0
Giải ba 76786 01856 3 7
Giải tư 01109 53694 26605 4
45174 31937 04303 76804 5 6, 0
Giải năm 3097 6 5
Giải sáu 0965 5812 9520 7 4
Giải bảy 020 8 2, 6
Giải tám 50 9 4, 7

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 26-12-2019
Đặc biệt 761628 Đầu Đuôi
0 7, 4
Giải nhất 33111 1 1
Giải nhì 87489 2 8, 7, 4
Giải ba 30130 62307 3 0
Giải tư 43685 75427 16747 4 7
84024 79304 78167 19465 5 7
Giải năm 9278 6 7, 5, 1, 1, 6
Giải sáu 5661 0094 0157 7 8
Giải bảy 761 8 9, 5
Giải tám 66 9 4

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 19-12-2019
Đặc biệt 143785 Đầu Đuôi
0 8, 1, 2
Giải nhất 29921 1 7
Giải nhì 20161 2 1
Giải ba 83584 00760 3 5, 5, 7
Giải tư 90135 71952 59935 4
88817 84208 16601 99152 5 2, 2, 4, 3
Giải năm 1702 6 1, 0
Giải sáu 7354 0084 6671 7 1
Giải bảy 537 8 5, 4, 4
Giải tám 53 9

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 12-12-2019
Đặc biệt 364189 Đầu Đuôi
0 1, 7, 5
Giải nhất 32982 1 7
Giải nhì 05401 2 1, 7
Giải ba 71721 38131 3 1
Giải tư 52017 06384 74882 4 0
50640 22807 17892 00927 5
Giải năm 1861 6 1, 6
Giải sáu 4766 4172 2480 7 2, 1
Giải bảy 571 8 9, 2, 4, 2, 0
Giải tám 05 9 2

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 05-12-2019
Đặc biệt 288354 Đầu Đuôi
0 7, 6, 8, 4
Giải nhất 92758 1 6, 5, 7
Giải nhì 32865 2
Giải ba 83416 86188 3
Giải tư 05175 60115 57897 4 8, 4
89763 53807 23906 09808 5 4, 8
Giải năm 6404 6 5, 3, 5
Giải sáu 9965 9548 3544 7 5
Giải bảy 892 8 8
Giải tám 17 9 7, 2

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 28-11-2019
Đặc biệt 598125 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 47336 1 9
Giải nhì 67443 2 5, 5
Giải ba 29467 70088 3 6, 4
Giải tư 08558 26696 89097 4 3
54089 18473 57534 45219 5 8, 5
Giải năm 0407 6 7
Giải sáu 9892 0090 9690 7 3
Giải bảy 855 8 8, 9
Giải tám 25 9 6, 7, 2, 0, 0

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 21-11-2019
Đặc biệt 423280 Đầu Đuôi
0 0, 8, 2
Giải nhất 50472 1 1, 1
Giải nhì 22046 2 7
Giải ba 14635 73175 3 5
Giải tư 38949 58147 02068 4 6, 9, 7, 4
30744 30100 17669 76611 5
Giải năm 7008 6 8, 9, 9
Giải sáu 6027 5102 4979 7 2, 5, 9
Giải bảy 969 8 0
Giải tám 11 9

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 14-11-2019
Đặc biệt 639875 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 50865 1
Giải nhì 75680 2 9, 1
Giải ba 89737 15154 3 7, 3
Giải tư 96029 05348 43572 4 8
71979 50759 68033 18864 5 4, 9, 5
Giải năm 0355 6 5, 4, 9
Giải sáu 0873 1395 5876 7 5, 2, 9, 3, 6
Giải bảy 721 8 0
Giải tám 69 9 5