Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 05-11-2020
Đặc biệt 147859 Đầu Đuôi
0 5, 9
Giải nhất 94345 1
Giải nhì 19105 2 6
Giải ba 19466 42709 3 8, 9, 0
Giải tư 15256 46438 65439 4 5, 4, 4
89030 78077 76699 24826 5 9, 6, 5
Giải năm 7380 6 6
Giải sáu 0681 5544 3455 7 7
Giải bảy 489 8 0, 1, 9
Giải tám 44 9 9

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 29-10-2020
Đặc biệt 899087 Đầu Đuôi
0 7, 5, 5
Giải nhất 79884 1 4
Giải nhì 99907 2 2, 9
Giải ba 37522 50105 3 1, 7, 6
Giải tư 90431 34585 00497 4 0
55737 96905 42283 48792 5
Giải năm 2185 6
Giải sáu 3072 7214 2940 7 2
Giải bảy 236 8 7, 4, 5, 3, 5
Giải tám 29 9 7, 2

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 22-10-2020
Đặc biệt 687395 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 13073 1 7
Giải nhì 28258 2 7
Giải ba 20041 36499 3 9, 9
Giải tư 43304 91939 75897 4 1, 2, 0, 8
92042 66340 84777 44074 5 8
Giải năm 1317 6 0
Giải sáu 9039 6974 6360 7 3, 7, 4, 4
Giải bảy 348 8
Giải tám 27 9 5, 9, 7

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 15-10-2020
Đặc biệt 962327 Đầu Đuôi
0 3, 5, 0, 9
Giải nhất 58497 1 1, 7
Giải nhì 43603 2 7, 5
Giải ba 72638 36725 3 8
Giải tư 17792 18911 82205 4 6
34965 84258 66700 27617 5 8, 0
Giải năm 7309 6 5, 8, 1
Giải sáu 6368 4491 5950 7
Giải bảy 261 8
Giải tám 46 9 7, 2, 1

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 08-10-2020
Đặc biệt 603903 Đầu Đuôi
0 3, 4, 3, 5
Giải nhất 94085 1 0
Giải nhì 61635 2 0
Giải ba 76120 46249 3 5, 7, 1, 3
Giải tư 50537 60349 32243 4 9, 9, 3, 3
11585 87204 65931 15503 5
Giải năm 1910 6
Giải sáu 4305 0373 3633 7 3
Giải bảy 488 8 5, 5, 8
Giải tám 43 9

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 01-10-2020
Đặc biệt 700648 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 71488 1 5, 9
Giải nhì 33235 2 9, 3
Giải ba 96170 27583 3 5, 4, 0
Giải tư 44515 43108 59648 4 8, 8, 5
91329 09534 45345 27623 5
Giải năm 9299 6 9
Giải sáu 5819 0830 7669 7 0
Giải bảy 293 8 8, 3, 7
Giải tám 87 9 9, 3

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 24-09-2020
Đặc biệt 902805 Đầu Đuôi
0 5, 6
Giải nhất 78910 1 0, 9, 4, 2
Giải nhì 43878 2 6, 1, 4
Giải ba 29026 72456 3 8
Giải tư 17019 51169 18821 4 6, 2
48970 57646 73406 76614 5 6
Giải năm 2138 6 9
Giải sáu 4624 9993 5985 7 8, 0
Giải bảy 112 8 5
Giải tám 42 9 3

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 17-09-2020
Đặc biệt 690411 Đầu Đuôi
0 2, 6
Giải nhất 24982 1 1, 1
Giải nhì 41182 2
Giải ba 44740 65640 3
Giải tư 30254 52302 49885 4 0, 0, 6, 6
54596 42806 99346 05611 5 4, 1
Giải năm 6099 6
Giải sáu 5086 0051 5692 7
Giải bảy 046 8 2, 2, 5, 6
Giải tám 96 9 6, 9, 2, 6

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 10-09-2020
Đặc biệt 905736 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 88312 1 2
Giải nhì 62138 2 8, 7
Giải ba 62382 31671 3 6, 8
Giải tư 60748 17963 53583 4 8, 9, 7
24228 88454 97527 73569 5 4, 3
Giải năm 2349 6 3, 9, 8
Giải sáu 7068 8603 0453 7 1, 7
Giải bảy 177 8 2, 3
Giải tám 47 9

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 03-09-2020
Đặc biệt 786643 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 02260 1 2, 8
Giải nhì 46522 2 2, 6, 9, 1
Giải ba 10326 05877 3 5, 4
Giải tư 55329 86543 58388 4 3, 3, 9
34049 17135 09062 22434 5
Giải năm 4090 6 0, 2, 3
Giải sáu 1521 2112 5899 7 7
Giải bảy 363 8 8
Giải tám 18 9 0, 9

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 27-08-2020
Đặc biệt 386612 Đầu Đuôi
0 6, 5
Giải nhất 69706 1 2, 0
Giải nhì 97664 2 1, 6, 7
Giải ba 88385 93343 3 1
Giải tư 05440 34759 38074 4 3, 0
63292 30164 25405 58021 5 9, 7
Giải năm 3657 6 4, 4
Giải sáu 6826 9472 9727 7 4, 2
Giải bảy 610 8 5
Giải tám 31 9 2

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 20-08-2020
Đặc biệt 369567 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 16876 1 8
Giải nhì 80593 2
Giải ba 53085 57618 3 6
Giải tư 50159 36466 84563 4
57709 89170 24136 10575 5 9
Giải năm 1578 6 7, 6, 3
Giải sáu 5071 3892 9171 7 6, 0, 5, 8, 1, 1, 6, 2
Giải bảy 976 8 5
Giải tám 72 9 3, 2

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 13-08-2020
Đặc biệt 597932 Đầu Đuôi
0 1, 8
Giải nhất 18183 1
Giải nhì 06830 2 3, 7
Giải ba 71368 29695 3 2, 0, 2
Giải tư 10176 83923 39976 4
33762 32289 58356 61732 5 6, 8
Giải năm 6301 6 8, 2
Giải sáu 0694 3486 8858 7 6, 6
Giải bảy 708 8 3, 9, 6
Giải tám 27 9 5, 4

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 06-08-2020
Đặc biệt 171421 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 86548 1 9
Giải nhì 12360 2 1, 0
Giải ba 06847 97283 3 4
Giải tư 24263 14909 45774 4 8, 7
15083 41698 01598 42276 5
Giải năm 3093 6 0, 3
Giải sáu 1296 3319 0995 7 4, 6
Giải bảy 720 8 3, 3
Giải tám 34 9 8, 8, 3, 6, 5

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 30-07-2020
Đặc biệt 649362 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 06137 1 6, 6
Giải nhì 65274 2 6, 5
Giải ba 41396 57694 3 7
Giải tư 67526 71479 02456 4 2, 0
05616 30542 24300 61165 5 6, 3, 0
Giải năm 2453 6 2, 5
Giải sáu 5550 6525 3940 7 4, 9, 1
Giải bảy 171 8
Giải tám 16 9 6, 4

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 23-07-2020
Đặc biệt 501782 Đầu Đuôi
0 9, 0
Giải nhất 53631 1 2, 1, 1
Giải nhì 69320 2 0, 0, 1, 3, 7
Giải ba 48209 50012 3 1, 0
Giải tư 62563 01000 02811 4 7, 0
89198 61947 96120 38011 5
Giải năm 4740 6 3
Giải sáu 1821 8323 1098 7
Giải bảy 930 8 2
Giải tám 27 9 8, 8

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 16-07-2020
Đặc biệt 721619 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 94156 1 9, 4
Giải nhì 09893 2 1, 6, 2, 7
Giải ba 90959 01521 3 6
Giải tư 86526 37214 77436 4
30677 38591 98662 61122 5 6, 9, 9
Giải năm 2362 6 2, 2
Giải sáu 5778 3387 5285 7 7, 8
Giải bảy 759 8 7, 5
Giải tám 27 9 3, 1

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 09-07-2020
Đặc biệt 793105 Đầu Đuôi
0 5, 7, 7, 1
Giải nhất 17640 1 2, 7
Giải nhì 03269 2 5, 4
Giải ba 57207 70355 3 4, 5, 6
Giải tư 65798 85507 26712 4 0, 3
92901 07534 34651 60625 5 5, 1
Giải năm 9643 6 9, 3
Giải sáu 2824 3763 6517 7
Giải bảy 835 8
Giải tám 36 9 8

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 02-07-2020
Đặc biệt 045486 Đầu Đuôi
0 2, 3, 0, 4
Giải nhất 70950 1 7
Giải nhì 18595 2
Giải ba 92979 60102 3 1, 7
Giải tư 01165 23250 29303 4
90085 99717 67600 42072 5 0, 0
Giải năm 0367 6 5, 7
Giải sáu 5790 7404 8172 7 9, 2, 2
Giải bảy 931 8 6, 5
Giải tám 37 9 5, 0

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 25-06-2020
Đặc biệt 405653 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 65279 1 2, 8
Giải nhì 60846 2 5
Giải ba 17112 74092 3
Giải tư 61377 66460 58859 4 6, 0
70762 59787 71593 97455 5 3, 9, 5
Giải năm 1877 6 0, 2
Giải sáu 4940 8904 0818 7 9, 7, 7
Giải bảy 525 8 7
Giải tám 98 9 2, 3, 8