Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 31-10-2020
Đặc biệt 355172 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 27335 1
Giải nhì 07781 2 7, 1
Giải ba 55093 24175 3 5
Giải tư 19027 44778 13021 4 2, 2
58458 73752 20961 40075 5 8, 2, 6
Giải năm 5842 6 1, 2, 2
Giải sáu 5062 4542 6662 7 2, 5, 8, 5
Giải bảy 456 8 1
Giải tám 04 9 3

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 24-10-2020
Đặc biệt 235998 Đầu Đuôi
0 3, 4, 4
Giải nhất 59087 1 9, 5, 3
Giải nhì 29303 2 9, 0
Giải ba 90576 54504 3 0
Giải tư 39291 39030 77829 4
55398 16372 32704 81119 5
Giải năm 5568 6 8, 5
Giải sáu 1220 7515 0813 7 6, 2
Giải bảy 789 8 7, 9
Giải tám 65 9 8, 1, 8

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 17-10-2020
Đặc biệt 823490 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 94065 1 1
Giải nhì 14837 2 8, 4
Giải ba 41228 80232 3 7, 2, 1, 1
Giải tư 25986 99609 18311 4
03873 86351 63458 09424 5 1, 8
Giải năm 2431 6 5, 0
Giải sáu 4031 0383 9160 7 3
Giải bảy 395 8 6, 3
Giải tám 95 9 0, 5, 5

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 10-10-2020
Đặc biệt 927913 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 79170 1 3, 3
Giải nhì 69205 2 8, 6
Giải ba 18842 87146 3
Giải tư 75113 38328 72269 4 2, 6, 5, 0
57178 22845 57440 18386 5 5
Giải năm 2386 6 9, 3
Giải sáu 6055 2963 3274 7 0, 8, 4
Giải bảy 987 8 6, 6, 7
Giải tám 26 9

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 03-10-2020
Đặc biệt 055584 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 84432 1 8, 2
Giải nhì 33207 2 1
Giải ba 56836 18734 3 2, 6, 4
Giải tư 98594 38418 90688 4 8
90184 81771 12861 79968 5 6, 7
Giải năm 1556 6 1, 8, 5
Giải sáu 6265 5921 2457 7 1
Giải bảy 348 8 4, 8, 4
Giải tám 12 9 4

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 26-09-2020
Đặc biệt 545706 Đầu Đuôi
0 6, 7, 9
Giải nhất 39860 1 5
Giải nhì 60415 2 7, 7, 2
Giải ba 16707 22180 3 0
Giải tư 98127 48867 77772 4 8, 2
81697 10648 58397 47927 5
Giải năm 2060 6 0, 7, 0
Giải sáu 4342 8122 5430 7 2
Giải bảy 985 8 0, 5
Giải tám 09 9 7, 7

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 19-09-2020
Đặc biệt 916438 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 85678 1 3
Giải nhì 17551 2 3
Giải ba 34572 53913 3 8, 9
Giải tư 85145 03939 17356 4 5, 7
04777 73677 39678 92988 5 1, 6, 9, 8
Giải năm 1447 6 6
Giải sáu 6866 5199 0059 7 8, 2, 7, 7, 8
Giải bảy 558 8 8
Giải tám 23 9 9

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 12-09-2020
Đặc biệt 733413 Đầu Đuôi
0 6, 4
Giải nhất 24440 1 3, 9
Giải nhì 79719 2 5, 6, 6, 2
Giải ba 02625 90067 3
Giải tư 93426 53687 45152 4 0, 2
41442 46067 38106 80258 5 2, 8
Giải năm 6463 6 7, 7, 3, 5, 4
Giải sáu 8604 4365 4564 7
Giải bảy 726 8 7
Giải tám 22 9

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 05-09-2020
Đặc biệt 460814 Đầu Đuôi
0 8, 1
Giải nhất 92608 1 4, 1
Giải nhì 53534 2 1, 8, 4
Giải ba 83594 57786 3 4
Giải tư 11459 06982 19521 4 5, 9
09928 12111 33466 98245 5 9, 9
Giải năm 9759 6 6
Giải sáu 8124 2973 1449 7 3
Giải bảy 191 8 6, 2
Giải tám 01 9 4, 1

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 29-08-2020
Đặc biệt 118817 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 00062 1 7
Giải nhì 01293 2 2, 3, 9
Giải ba 37922 54657 3 7
Giải tư 45337 70783 04064 4 4
91023 15387 28763 38552 5 7, 2
Giải năm 7609 6 2, 4, 3, 8
Giải sáu 6993 9798 4868 7
Giải bảy 244 8 3, 7
Giải tám 29 9 3, 3, 8

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 22-08-2020
Đặc biệt 455871 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 27602 1 6, 3, 4
Giải nhì 97416 2 5, 7, 9
Giải ba 59381 58987 3 4, 0
Giải tư 79925 99013 89255 4 2
10827 61934 13374 52242 5 5
Giải năm 8730 6 4
Giải sáu 9964 1814 6189 7 1, 4
Giải bảy 497 8 1, 7, 9
Giải tám 29 9 7

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 15-08-2020
Đặc biệt 234541 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 21422 1 8, 4
Giải nhì 97705 2 2, 3
Giải ba 88057 64918 3 8
Giải tư 24952 35523 78660 4 1
11087 02852 26551 41014 5 7, 2, 2, 1, 9
Giải năm 9472 6 0, 5
Giải sáu 2359 3894 4338 7 2
Giải bảy 965 8 7, 7
Giải tám 87 9 4

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 08-08-2020
Đặc biệt 556479 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 54465 1 9
Giải nhì 20567 2 8
Giải ba 23742 47173 3 9
Giải tư 96356 23867 76259 4 2, 7
73728 65279 57479 15773 5 6, 9
Giải năm 0247 6 5, 7, 7, 3, 7
Giải sáu 6063 5639 4576 7 9, 3, 9, 9, 3, 6
Giải bảy 767 8
Giải tám 19 9

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 01-08-2020
Đặc biệt 932091 Đầu Đuôi
0 1, 1, 3
Giải nhất 71261 1
Giải nhì 73144 2 2, 9, 5
Giải ba 95186 26822 3
Giải tư 66901 10178 04745 4 4, 5, 8
15891 18701 94929 54563 5 0, 7
Giải năm 6350 6 1, 3
Giải sáu 2803 4657 0125 7 8
Giải bảy 948 8 6
Giải tám 90 9 1, 1, 0

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 25-07-2020
Đặc biệt 173107 Đầu Đuôi
0 7, 9
Giải nhất 19919 1 9, 3, 9
Giải nhì 01456 2
Giải ba 60536 92093 3 6, 5, 4
Giải tư 89681 68313 97535 4 2
58142 08584 99762 33279 5 6
Giải năm 5719 6 2, 0, 8
Giải sáu 7060 7168 0509 7 9
Giải bảy 088 8 1, 4, 8
Giải tám 34 9 3

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 18-07-2020
Đặc biệt 030928 Đầu Đuôi
0 1, 7
Giải nhất 41519 1 9, 3, 9, 0
Giải nhì 83241 2 8, 3
Giải ba 25793 55901 3
Giải tư 63588 57223 05489 4 1
56199 32813 61084 36307 5
Giải năm 1319 6 1, 4
Giải sáu 4561 3564 1292 7
Giải bảy 510 8 8, 9, 4, 9
Giải tám 89 9 3, 9, 2

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 11-07-2020
Đặc biệt 612319 Đầu Đuôi
0 1, 5
Giải nhất 11323 1 9
Giải nhì 47488 2 3, 4, 3
Giải ba 79055 70274 3 1, 3
Giải tư 77681 02862 71749 4 9
46024 99001 45698 55480 5 5, 1, 4
Giải năm 6351 6 2
Giải sáu 9254 3905 1531 7 4
Giải bảy 423 8 8, 1, 0
Giải tám 33 9 8

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 04-07-2020
Đặc biệt 461847 Đầu Đuôi
0 5, 2, 5, 2, 4
Giải nhất 52305 1 8
Giải nhì 41302 2 0, 9
Giải ba 24120 72618 3 7, 9
Giải tư 01053 39037 33842 4 7, 2, 4
14039 30082 60795 07551 5 3, 1
Giải năm 9929 6
Giải sáu 1705 3902 4644 7
Giải bảy 304 8 2
Giải tám 92 9 5, 2

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 27-06-2020
Đặc biệt 840226 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 30033 1 2
Giải nhì 64097 2 6, 2, 0, 2, 5
Giải ba 38522 16960 3 3, 3
Giải tư 12240 68648 09533 4 0, 8
41999 72480 97320 21722 5 9
Giải năm 2695 6 0, 8
Giải sáu 7468 9559 1481 7
Giải bảy 225 8 0, 1
Giải tám 12 9 7, 9, 5

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 20-06-2020
Đặc biệt 882594 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 60190 1 6
Giải nhì 79560 2 9
Giải ba 86887 22467 3 3
Giải tư 06575 79667 80533 4 9, 1, 0
23249 69303 97454 60150 5 4, 0
Giải năm 7216 6 0, 7, 7, 5
Giải sáu 3541 5565 3272 7 5, 2
Giải bảy 629 8 7
Giải tám 40 9 4, 0