Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 26-03-2020
Đặc biệt 908695 Đầu Đuôi
0 3, 9
Giải nhất 06584 1 5
Giải nhì 87124 2 4, 0, 0, 1
Giải ba 09203 22194 3 5
Giải tư 13193 14086 13657 4 2, 5, 5
52735 15442 00920 00745 5 7, 5
Giải năm 1020 6
Giải sáu 5415 1809 5621 7
Giải bảy 245 8 4, 6
Giải tám 55 9 5, 4, 3

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 19-03-2020
Đặc biệt 545912 Đầu Đuôi
0 1, 5
Giải nhất 61568 1 2, 5
Giải nhì 26988 2
Giải ba 58482 48696 3 1
Giải tư 07465 95691 51015 4 7
64755 85901 05047 43190 5 5, 5, 4
Giải năm 4605 6 8, 5, 6
Giải sáu 1466 6555 8781 7
Giải bảy 331 8 8, 2, 1
Giải tám 54 9 6, 1, 0

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 12-03-2020
Đặc biệt 798011 Đầu Đuôi
0 0, 9, 9
Giải nhất 35649 1 1, 2, 5
Giải nhì 26922 2 2, 0, 0, 1, 7
Giải ba 73331 85820 3 1
Giải tư 09144 53800 52109 4 9, 4
66272 86289 41320 93012 5
Giải năm 1521 6 5, 6
Giải sáu 6265 3015 4166 7 2
Giải bảy 427 8 9
Giải tám 09 9

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 05-03-2020
Đặc biệt 593643 Đầu Đuôi
0 5, 1, 6, 5
Giải nhất 12514 1 4, 0
Giải nhì 29333 2
Giải ba 52097 38440 3 3, 6, 6, 0
Giải tư 91605 79301 99806 4 3, 0, 1, 5
83305 61371 06210 55241 5
Giải năm 9136 6 4
Giải sáu 4645 0264 5536 7 1
Giải bảy 498 8
Giải tám 30 9 7, 8

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 27-02-2020
Đặc biệt 661449 Đầu Đuôi
0 3, 1
Giải nhất 51988 1 8
Giải nhì 39593 2 1, 7
Giải ba 69490 72139 3 9, 5, 2
Giải tư 57021 35703 58259 4 9
56718 76478 85727 00694 5 9
Giải năm 6898 6
Giải sáu 6286 3601 4776 7 8, 6
Giải bảy 035 8 8, 6
Giải tám 32 9 3, 0, 4, 8

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 20-02-2020
Đặc biệt 515653 Đầu Đuôi
0 0, 8, 9
Giải nhất 27158 1 7, 9
Giải nhì 16928 2 8
Giải ba 78693 26800 3 3, 4
Giải tư 58279 18617 30673 4
89292 21033 01051 05019 5 3, 8, 1
Giải năm 3334 6
Giải sáu 6073 3608 4680 7 9, 3, 3
Giải bảy 088 8 0, 8
Giải tám 09 9 3, 2

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 13-02-2020
Đặc biệt 611281 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 42033 1 7, 0
Giải nhì 06152 2 2, 5
Giải ba 55617 70991 3 3
Giải tư 51198 06598 87651 4 3, 1
81543 36722 86887 54341 5 2, 1
Giải năm 3373 6 5
Giải sáu 3700 6765 6525 7 3, 0
Giải bảy 110 8 1, 7
Giải tám 70 9 1, 8, 8

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 06-02-2020
Đặc biệt 212382 Đầu Đuôi
0 7, 1
Giải nhất 22449 1 0, 3, 1
Giải nhì 16161 2 4
Giải ba 69965 05672 3
Giải tư 68049 78787 87095 4 9, 9, 0
00840 97207 83697 77010 5
Giải năm 1062 6 1, 5, 2
Giải sáu 1701 9713 1075 7 2, 5
Giải bảy 211 8 2, 7
Giải tám 24 9 5, 7

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 30-01-2020
Đặc biệt 410055 Đầu Đuôi
0 1, 8
Giải nhất 00672 1 1
Giải nhì 76401 2 5
Giải ba 01070 27670 3 0, 2
Giải tư 19711 43925 37373 4
92273 23883 45981 67308 5 5, 1, 6
Giải năm 5730 6
Giải sáu 0932 2494 6451 7 2, 0, 0, 3, 3
Giải bảy 756 8 3, 1, 9
Giải tám 89 9 4

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 23-01-2020
Đặc biệt 969492 Đầu Đuôi
0 4, 5, 1
Giải nhất 16722 1 4
Giải nhì 09304 2 2, 5
Giải ba 63983 68166 3 0
Giải tư 30705 08574 41642 4 2, 1
60586 29530 94414 38501 5 0, 5
Giải năm 8750 6 6, 5
Giải sáu 2771 1741 7355 7 4, 1
Giải bảy 225 8 3, 6
Giải tám 65 9 2

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 16-01-2020
Đặc biệt 201398 Đầu Đuôi
0 2, 0, 2
Giải nhất 66016 1 6, 2, 3
Giải nhì 80812 2 6, 7
Giải ba 77826 13461 3
Giải tư 20402 76800 96191 4 7
63547 67876 53787 16958 5 8, 1
Giải năm 3189 6 1
Giải sáu 6402 1596 2813 7 6
Giải bảy 827 8 7, 9
Giải tám 51 9 8, 1, 6

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 09-01-2020
Đặc biệt 896922 Đầu Đuôi
0 1, 1, 2
Giải nhất 60435 1
Giải nhì 73488 2 2
Giải ba 96930 18371 3 5, 0, 8
Giải tư 85401 79701 90087 4
70072 14976 51238 13079 5 5
Giải năm 7602 6
Giải sáu 8287 1692 5855 7 1, 2, 6, 9
Giải bảy 797 8 8, 7, 7, 9
Giải tám 89 9 2, 7

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 02-01-2020
Đặc biệt 252800 Đầu Đuôi
0 0, 5, 5
Giải nhất 10437 1
Giải nhì 08161 2 1, 5
Giải ba 74021 34040 3 7
Giải tư 91699 64153 68253 4 0
29905 56496 12725 13063 5 3, 3
Giải năm 4163 6 1, 3, 3, 9
Giải sáu 7896 5905 3780 7
Giải bảy 698 8 0
Giải tám 69 9 9, 6, 6, 8

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 26-12-2019
Đặc biệt 041933 Đầu Đuôi
0 2, 8, 1
Giải nhất 16636 1 4
Giải nhì 31114 2
Giải ba 45653 35002 3 3, 6, 8, 0
Giải tư 90286 60451 94638 4
59682 62085 13580 84777 5 3, 1
Giải năm 2430 6 9
Giải sáu 3288 1808 4676 7 7, 6
Giải bảy 969 8 6, 2, 5, 0, 8
Giải tám 01 9

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 19-12-2019
Đặc biệt 845811 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 45360 1 1, 3, 5
Giải nhì 21795 2 3, 8
Giải ba 03657 52313 3
Giải tư 68515 38740 52883 4 0, 3, 2
61693 94176 16486 66167 5 7, 5
Giải năm 4743 6 0, 7
Giải sáu 0203 2255 4423 7 6
Giải bảy 142 8 3, 6
Giải tám 28 9 5, 3

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 12-12-2019
Đặc biệt 134753 Đầu Đuôi
0 2, 3, 1, 7
Giải nhất 18676 1 3, 7
Giải nhì 32667 2 6
Giải ba 73397 05402 3
Giải tư 66850 20579 08813 4
73803 78473 02017 91087 5 3, 0, 0
Giải năm 7762 6 7, 2
Giải sáu 3350 4401 3374 7 6, 9, 3, 4
Giải bảy 307 8 7
Giải tám 26 9 7

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 05-12-2019
Đặc biệt 990387 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 95306 1 3
Giải nhì 02680 2 0, 2, 4, 2
Giải ba 66120 98432 3 2, 7
Giải tư 21549 86284 96899 4 9, 1
51022 32024 49841 67273 5
Giải năm 1037 6 7
Giải sáu 7867 2122 9613 7 3, 0
Giải bảy 070 8 7, 0, 4
Giải tám 91 9 9, 1

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 28-11-2019
Đặc biệt 778880 Đầu Đuôi
0 0, 2
Giải nhất 99014 1 4, 8
Giải nhì 97469 2 4, 2
Giải ba 27224 93498 3 5, 0, 1, 5
Giải tư 07546 38318 55166 4 6, 8
48600 02835 99130 07331 5
Giải năm 4335 6 9, 6
Giải sáu 2477 0622 8702 7 7
Giải bảy 590 8 0
Giải tám 48 9 8, 0

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 21-11-2019
Đặc biệt 237384 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 53085 1 2, 3, 6
Giải nhì 19930 2 4, 9, 9, 4
Giải ba 53124 76641 3 0, 5
Giải tư 45842 80373 17412 4 1, 2
88313 76671 48329 68996 5
Giải năm 4561 6 1
Giải sáu 9729 3074 0316 7 3, 1, 4
Giải bảy 035 8 4, 5
Giải tám 24 9 6

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 14-11-2019
Đặc biệt 984756 Đầu Đuôi
0 4, 1, 4
Giải nhất 81204 1 3, 0, 2
Giải nhì 49367 2
Giải ba 07878 90745 3 6
Giải tư 25952 32701 74370 4 5, 9, 6
32213 93878 19359 37310 5 6, 2, 9
Giải năm 3249 6 7, 8
Giải sáu 4346 5304 5968 7 8, 0, 8
Giải bảy 036 8
Giải tám 12 9