Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 05-11-2020
Đặc biệt 557848 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 26050 1 1
Giải nhì 16606 2 3, 5, 6
Giải ba 10382 58597 3 0
Giải tư 92711 18151 21797 4 8, 2
47788 95230 24763 35123 5 0, 1
Giải năm 7796 6 3
Giải sáu 4425 7842 3526 7 8
Giải bảy 178 8 2, 8, 3
Giải tám 83 9 7, 7, 6

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 29-10-2020
Đặc biệt 351713 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 47214 1 3, 4, 0
Giải nhì 72540 2 0
Giải ba 83170 20120 3
Giải tư 53845 45301 23660 4 0, 5, 9
99310 45181 36849 74390 5
Giải năm 4771 6 0, 6
Giải sáu 3798 3477 0871 7 0, 1, 7, 1
Giải bảy 166 8 1, 4
Giải tám 84 9 0, 8

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 22-10-2020
Đặc biệt 395251 Đầu Đuôi
0 2, 8
Giải nhất 20476 1
Giải nhì 90965 2
Giải ba 75877 06144 3 7, 5
Giải tư 19837 40359 12160 4 4
37877 05802 70886 73399 5 1, 9, 3
Giải năm 4053 6 5, 0
Giải sáu 6208 7696 1335 7 6, 7, 7
Giải bảy 284 8 6, 4
Giải tám 93 9 9, 6, 3

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 15-10-2020
Đặc biệt 918227 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 50760 1 0
Giải nhì 84773 2 7, 4, 1
Giải ba 11931 60846 3 1, 3, 3
Giải tư 88095 64260 13324 4 6, 2
00610 26633 44668 12969 5
Giải năm 8689 6 0, 0, 8, 9
Giải sáu 5821 2793 9588 7 3
Giải bảy 342 8 9, 8
Giải tám 33 9 5, 3

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 08-10-2020
Đặc biệt 528144 Đầu Đuôi
0 2, 3, 9
Giải nhất 64543 1
Giải nhì 95061 2 1, 6, 3
Giải ba 05902 78221 3 1
Giải tư 00899 64495 73554 4 4, 3, 1
62831 74899 56826 09682 5 4, 7
Giải năm 6757 6 1
Giải sáu 5841 0703 0909 7
Giải bảy 980 8 2, 0
Giải tám 23 9 9, 5, 9

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 01-10-2020
Đặc biệt 627304 Đầu Đuôi
0 4, 4, 1, 3
Giải nhất 07049 1
Giải nhì 76342 2
Giải ba 40685 31386 3
Giải tư 61753 85489 92756 4 9, 2, 9
80204 28750 08782 94199 5 3, 6, 0, 0, 8
Giải năm 4366 6 6
Giải sáu 4850 0701 8949 7
Giải bảy 903 8 5, 6, 9, 2
Giải tám 58 9 9

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 24-09-2020
Đặc biệt 231487 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 64216 1 6
Giải nhì 55973 2
Giải ba 33539 15988 3 9, 6, 9, 6, 8
Giải tư 82667 91773 99868 4
71136 25591 50939 78536 5
Giải năm 5373 6 7, 8, 3
Giải sáu 5638 8198 1963 7 3, 3, 3, 9
Giải bảy 679 8 7, 8
Giải tám 96 9 1, 8, 6

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 17-09-2020
Đặc biệt 245936 Đầu Đuôi
0 7, 8, 7, 0, 2, 5, 4
Giải nhất 77754 1 4, 3
Giải nhì 47607 2
Giải ba 53441 99508 3 6
Giải tư 83261 74107 75614 4 1
96700 02755 58763 33981 5 4, 5
Giải năm 6183 6 1, 3
Giải sáu 3894 3902 3005 7
Giải bảy 313 8 1, 3
Giải tám 04 9 4

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 10-09-2020
Đặc biệt 188923 Đầu Đuôi
0 6, 6
Giải nhất 98345 1
Giải nhì 23893 2 3
Giải ba 19656 40163 3 0
Giải tư 03259 66757 71879 4 5
94280 49298 36575 67430 5 6, 9, 7
Giải năm 2087 6 3
Giải sáu 1606 6297 2273 7 9, 5, 3
Giải bảy 706 8 0, 7, 9
Giải tám 89 9 3, 8, 7

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 03-09-2020
Đặc biệt 201108 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 79912 1 2, 0, 5, 5
Giải nhì 91095 2 6, 2
Giải ba 22210 92015 3
Giải tư 22126 26362 54473 4 4
91944 27922 32463 79174 5 3, 9, 9
Giải năm 9615 6 2, 3
Giải sáu 0353 6559 5988 7 3, 4
Giải bảy 959 8 8
Giải tám 94 9 5, 4

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 27-08-2020
Đặc biệt 345448 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 16936 1 4, 1, 5
Giải nhì 02314 2 8, 6, 6, 0, 9
Giải ba 43259 61428 3 6, 4
Giải tư 82526 85134 57511 4 8
13115 16226 67801 06179 5 9, 4, 7
Giải năm 2854 6 8
Giải sáu 9557 9120 6468 7 9, 7
Giải bảy 029 8
Giải tám 77 9

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 20-08-2020
Đặc biệt 242082 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 39033 1 2, 0, 1, 1
Giải nhì 70004 2
Giải ba 84534 61212 3 3, 4, 9
Giải tư 60052 74565 58663 4 7
72980 32110 77139 39847 5 2
Giải năm 0111 6 5, 3, 9
Giải sáu 1811 0069 4076 7 6, 0
Giải bảy 987 8 2, 0, 7
Giải tám 70 9

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 13-08-2020
Đặc biệt 439016 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 13754 1 6, 8, 3
Giải nhì 11474 2
Giải ba 81350 61759 3 2, 9
Giải tư 95099 94750 73998 4 5
02532 15083 20818 52339 5 4, 0, 9, 0, 2
Giải năm 5652 6 9, 6
Giải sáu 7569 5566 4245 7 4
Giải bảy 813 8 3
Giải tám 98 9 9, 8, 8

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 06-08-2020
Đặc biệt 066008 Đầu Đuôi
0 8, 0, 1
Giải nhất 08900 1 2
Giải nhì 73569 2
Giải ba 48632 77284 3 2
Giải tư 07287 81558 06766 4 8
26172 72494 90377 53854 5 8, 4, 5
Giải năm 4148 6 9, 6
Giải sáu 1712 0170 3655 7 2, 7, 0
Giải bảy 001 8 4, 7, 5
Giải tám 85 9 4

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 30-07-2020
Đặc biệt 205085 Đầu Đuôi
0 6, 4, 6
Giải nhất 21233 1 8, 3
Giải nhì 90179 2 1, 8
Giải ba 25152 24194 3 3
Giải tư 45518 07891 21183 4
88221 34206 99628 17098 5 2
Giải năm 9304 6
Giải sáu 0497 9106 4491 7 9
Giải bảy 713 8 5, 3, 7
Giải tám 87 9 4, 1, 8, 7, 1

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 23-07-2020
Đặc biệt 898948 Đầu Đuôi
0 1, 5
Giải nhất 37166 1 9
Giải nhì 70361 2 7, 7
Giải ba 03186 67427 3 3, 2, 5
Giải tư 59633 19001 34632 4 8, 7, 2
19395 30151 58157 39947 5 1, 7
Giải năm 6442 6 6, 1
Giải sáu 5827 4105 4619 7
Giải bảy 788 8 6, 8
Giải tám 35 9 5

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 16-07-2020
Đặc biệt 541757 Đầu Đuôi
0 3, 2
Giải nhất 72368 1 2, 7
Giải nhì 39566 2 4, 9, 7
Giải ba 02749 56103 3 1
Giải tư 38341 62124 37702 4 9, 1
80189 59729 31992 82469 5 7
Giải năm 2312 6 8, 6, 9
Giải sáu 2431 6227 8586 7
Giải bảy 689 8 9, 6, 9
Giải tám 17 9 2

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 09-07-2020
Đặc biệt 801879 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 18064 1
Giải nhì 44375 2 4, 9, 7
Giải ba 42160 26180 3
Giải tư 15624 51893 66777 4 5
66173 08071 07045 03674 5
Giải năm 5005 6 4, 0
Giải sáu 7972 8675 8829 7 9, 5, 7, 3, 1, 4, 2, 5, 3
Giải bảy 727 8 0
Giải tám 73 9 3

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 02-07-2020
Đặc biệt 868838 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 22761 1 4
Giải nhì 61739 2 2, 4, 1
Giải ba 61522 35868 3 8, 9, 0, 5
Giải tư 90673 23824 59930 4 3, 0
58343 73465 00258 54362 5 8, 1
Giải năm 3714 6 1, 8, 5, 2
Giải sáu 8440 9498 8035 7 3
Giải bảy 921 8
Giải tám 51 9 8

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 25-06-2020
Đặc biệt 720594 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 45591 1 8
Giải nhì 54272 2 8
Giải ba 30628 98373 3
Giải tư 23448 52856 36309 4 8, 6, 5
26279 54251 68857 67057 5 6, 1, 7, 7, 6
Giải năm 0956 6 0
Giải sáu 1946 5282 0460 7 2, 3, 9
Giải bảy 945 8 2
Giải tám 18 9 4, 1