Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 04-11-2020
Đặc biệt 654040 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 96962 1 2, 1
Giải nhì 43579 2 5
Giải ba 02549 96425 3 8
Giải tư 12851 57699 04291 4 0, 9, 0, 0
41953 36940 27766 92612 5 1, 3
Giải năm 9338 6 2, 6
Giải sáu 5240 3976 0381 7 9, 6
Giải bảy 011 8 1
Giải tám 90 9 9, 1, 0

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 28-10-2020
Đặc biệt 994427 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 46763 1 1
Giải nhì 94497 2 7, 9, 4, 2, 3, 2
Giải ba 75329 88059 3 8, 3
Giải tư 45238 26594 58656 4
61424 80867 51833 96722 5 9, 6
Giải năm 8323 6 3, 7, 6
Giải sáu 8222 9466 9783 7
Giải bảy 883 8 3, 3
Giải tám 11 9 7, 4

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 21-10-2020
Đặc biệt 010151 Đầu Đuôi
0 8, 8, 0, 9
Giải nhất 28373 1
Giải nhì 38242 2 4, 4
Giải ba 55008 71508 3
Giải tư 60100 70724 93177 4 2, 5
75909 67177 82288 13359 5 1, 9, 9
Giải năm 2567 6 7
Giải sáu 6824 2687 9875 7 3, 7, 7, 5
Giải bảy 945 8 8, 7
Giải tám 59 9

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 14-10-2020
Đặc biệt 918927 Đầu Đuôi
0 4, 0, 5
Giải nhất 41566 1 4, 3
Giải nhì 92314 2 7, 6
Giải ba 38851 57174 3 8, 8
Giải tư 43113 25204 58679 4
68800 41364 64738 46858 5 1, 8
Giải năm 8805 6 6, 4, 1, 1, 2
Giải sáu 4038 9561 1461 7 4, 9
Giải bảy 526 8
Giải tám 62 9

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 07-10-2020
Đặc biệt 637035 Đầu Đuôi
0 8, 4, 4, 0
Giải nhất 75259 1 3, 6
Giải nhì 27308 2 1
Giải ba 17004 90913 3 5
Giải tư 80121 58767 90550 4 0, 1
09640 72678 09386 50192 5 9, 0
Giải năm 1804 6 7
Giải sáu 9983 8316 7541 7 8, 9
Giải bảy 779 8 6, 3
Giải tám 00 9 2

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 30-09-2020
Đặc biệt 711566 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 32269 1 8, 5, 1
Giải nhì 06675 2 5, 0
Giải ba 21803 52839 3 9
Giải tư 56918 51085 63246 4 6, 0
08376 04725 60291 03577 5
Giải năm 9820 6 6, 9, 3
Giải sáu 7215 1540 6277 7 5, 6, 7, 7
Giải bảy 563 8 5
Giải tám 11 9 1

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 23-09-2020
Đặc biệt 390589 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 10498 1 1, 5, 1
Giải nhì 88868 2 0
Giải ba 73054 12563 3
Giải tư 68720 25948 14079 4 8, 0
07193 15591 18640 29011 5 4
Giải năm 2384 6 8, 3
Giải sáu 6215 2889 6395 7 9
Giải bảy 811 8 9, 4, 9
Giải tám 09 9 8, 3, 1, 5

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 16-09-2020
Đặc biệt 292930 Đầu Đuôi
0 0, 6
Giải nhất 88347 1 2, 2
Giải nhì 02412 2 7
Giải ba 14356 69088 3 0, 2
Giải tư 85892 85712 41500 4 7, 1
79187 72361 54141 85006 5 6
Giải năm 0261 6 1, 1, 7, 7, 0
Giải sáu 8267 7927 2432 7
Giải bảy 067 8 8, 7
Giải tám 60 9 2

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 09-09-2020
Đặc biệt 400686 Đầu Đuôi
0 9, 2
Giải nhất 65924 1 9, 0
Giải nhì 77240 2 4
Giải ba 78896 37187 3 1, 8
Giải tư 07157 75653 71709 4 0, 7, 1, 0
33796 73819 27747 96010 5 7, 3
Giải năm 9541 6 9
Giải sáu 1540 8731 2038 7
Giải bảy 169 8 6, 7
Giải tám 02 9 6, 6

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 02-09-2020
Đặc biệt 573943 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 52485 1
Giải nhì 43342 2 8, 2
Giải ba 41852 44447 3 2
Giải tư 23877 25228 18279 4 3, 2, 7, 4, 4
96692 52644 74544 47808 5 2, 1
Giải năm 3532 6 3, 5, 8
Giải sáu 9263 6065 6722 7 7, 9
Giải bảy 968 8 5
Giải tám 51 9 2

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 26-08-2020
Đặc biệt 184489 Đầu Đuôi
0 2, 7
Giải nhất 16114 1 4
Giải nhì 61066 2 5
Giải ba 25148 77077 3 4, 1, 3
Giải tư 47557 21934 56282 4 8, 7
71047 86302 53325 62007 5 7
Giải năm 6131 6 6, 7, 1
Giải sáu 8775 7567 0233 7 7, 5, 9
Giải bảy 879 8 9, 2
Giải tám 61 9

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 19-08-2020
Đặc biệt 479255 Đầu Đuôi
0 2, 1, 0
Giải nhất 58155 1 4, 4, 2
Giải nhì 45428 2 8, 9, 6
Giải ba 05529 47802 3
Giải tư 58101 53114 73500 4 9, 5
21414 91278 55749 19945 5 5, 5
Giải năm 6982 6
Giải sáu 9675 8912 9090 7 8, 5, 5
Giải bảy 726 8 2
Giải tám 75 9 0

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 12-08-2020
Đặc biệt 013740 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 43030 1
Giải nhì 39584 2 9, 8, 5
Giải ba 78933 81108 3 0, 3, 3, 9, 5
Giải tư 39249 10933 25029 4 0, 9, 7
04628 09156 98396 08739 5 6, 1, 1
Giải năm 2051 6
Giải sáu 7751 4735 2947 7 5
Giải bảy 425 8 4
Giải tám 75 9 6

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 05-08-2020
Đặc biệt 993242 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 46824 1 3, 9, 7, 2
Giải nhì 78088 2 4, 5
Giải ba 09533 46846 3 3
Giải tư 39813 74068 70919 4 2, 6, 3, 0, 9
01305 67643 77680 18387 5 3
Giải năm 3253 6 8
Giải sáu 5817 6240 0225 7
Giải bảy 549 8 8, 0, 7
Giải tám 12 9

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 29-07-2020
Đặc biệt 252374 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 37045 1 8, 1, 8, 2
Giải nhì 76081 2 4, 3
Giải ba 43618 34445 3 4
Giải tư 41411 54942 42748 4 5, 5, 2, 8, 7
78734 15500 94618 11847 5 4
Giải năm 9976 6
Giải sáu 7992 4224 5423 7 4, 6
Giải bảy 612 8 1
Giải tám 54 9 2

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 22-07-2020
Đặc biệt 776827 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 81760 1 2
Giải nhì 16394 2 7, 5, 3, 0
Giải ba 36043 37454 3
Giải tư 42225 82712 03348 4 3, 8
86166 54453 29423 55468 5 4, 3
Giải năm 7692 6 0, 6, 8
Giải sáu 2120 6294 5673 7 3, 4
Giải bảy 780 8 0
Giải tám 74 9 4, 2, 4

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 15-07-2020
Đặc biệt 422952 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 91090 1 1, 7, 3
Giải nhì 93596 2 4
Giải ba 52111 72058 3
Giải tư 10075 20759 42175 4
24017 83156 38213 25954 5 2, 8, 9, 6, 4
Giải năm 2570 6 2, 1
Giải sáu 6224 0394 9762 7 5, 5, 0, 2
Giải bảy 972 8
Giải tám 61 9 0, 6, 4

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 08-07-2020
Đặc biệt 884884 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 99347 1 8, 6
Giải nhì 62270 2 0, 4
Giải ba 31844 44818 3 6, 1, 6
Giải tư 98016 22036 18305 4 7, 4, 3, 5
16991 85831 27343 79936 5 5
Giải năm 4955 6
Giải sáu 2245 4897 3520 7 0, 7
Giải bảy 224 8 4
Giải tám 77 9 1, 7

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 01-07-2020
Đặc biệt 854481 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 90327 1 6
Giải nhì 22029 2 7, 9, 0, 5
Giải ba 32865 76520 3 9
Giải tư 44525 94792 34268 4 3
52758 92989 86343 08139 5 8
Giải năm 6701 6 5, 8, 1
Giải sáu 2061 1416 3874 7 4, 3
Giải bảy 873 8 1, 9
Giải tám 94 9 2, 4

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 24-06-2020
Đặc biệt 621535 Đầu Đuôi
0 4, 2
Giải nhất 85344 1 3, 4, 2, 0
Giải nhì 46913 2 4
Giải ba 71135 90037 3 5, 5, 7, 0
Giải tư 07214 61975 31199 4 4, 9, 5
99724 30512 90304 21310 5 0, 3
Giải năm 0450 6
Giải sáu 5753 6330 7749 7 5
Giải bảy 445 8
Giải tám 02 9 9