Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 01-11-2020
Đặc biệt 965863 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 30357 1 9
Giải nhì 38119 2 0, 6, 6
Giải ba 97836 28720 3 6, 5, 2, 4
Giải tư 59172 41050 06677 4 0
47481 99340 90026 62009 5 7, 0
Giải năm 6271 6 3
Giải sáu 8126 4135 4632 7 2, 7, 1
Giải bảy 334 8 1
Giải tám 90 9 0

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 25-10-2020
Đặc biệt 434979 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 39418 1 8, 3, 2
Giải nhì 24708 2 4
Giải ba 11278 51285 3 6, 9, 7
Giải tư 25567 87836 90567 4 3
11039 91213 60724 91474 5
Giải năm 0981 6 7, 7
Giải sáu 5888 0383 0043 7 9, 8, 4
Giải bảy 837 8 5, 1, 8, 3
Giải tám 12 9

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 18-10-2020
Đặc biệt 373457 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 48084 1
Giải nhì 95250 2 6
Giải ba 17554 19237 3 7, 1, 7, 3, 2
Giải tư 34677 11597 16331 4 7, 7
04365 60426 89847 95937 5 7, 0, 4
Giải năm 3363 6 5, 3, 3
Giải sáu 2133 0147 8432 7 7
Giải bảy 163 8 4
Giải tám 02 9 7

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 11-10-2020
Đặc biệt 546888 Đầu Đuôi
0 2, 7, 4
Giải nhất 64460 1 3, 5
Giải nhì 32813 2 5, 2
Giải ba 78359 71515 3
Giải tư 30202 91807 72425 4
51522 45554 51380 73363 5 9, 4, 1
Giải năm 8865 6 0, 3, 5, 9
Giải sáu 8851 4104 7586 7
Giải bảy 669 8 8, 0, 6
Giải tám 93 9 3

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 04-10-2020
Đặc biệt 918223 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 39768 1 3
Giải nhì 02592 2 3
Giải ba 32244 61188 3 6, 0
Giải tư 19755 28072 32454 4 4, 8
44586 33285 14458 17170 5 5, 4, 8
Giải năm 1536 6 8, 5, 8
Giải sáu 1265 0430 3548 7 2, 0
Giải bảy 468 8 8, 6, 5
Giải tám 13 9 2

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 27-09-2020
Đặc biệt 239213 Đầu Đuôi
0 7, 6, 3
Giải nhất 25588 1 3, 0, 3
Giải nhì 86907 2 1, 1
Giải ba 37995 85944 3
Giải tư 14757 62947 38921 4 4, 7
75480 12754 96621 19176 5 7, 4
Giải năm 1810 6 3
Giải sáu 0694 4763 6406 7 6
Giải bảy 403 8 8, 0
Giải tám 13 9 5, 4

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 20-09-2020
Đặc biệt 938429 Đầu Đuôi
0 7, 7
Giải nhất 12958 1 2, 7
Giải nhì 02167 2 9, 3, 0
Giải ba 66566 12607 3 7, 2
Giải tư 46083 62237 59355 4
69196 87407 79132 83255 5 8, 5, 5, 4
Giải năm 1412 6 7, 6
Giải sáu 4754 4672 3423 7 2
Giải bảy 117 8 3
Giải tám 20 9 6

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 13-09-2020
Đặc biệt 022281 Đầu Đuôi
0 2, 6, 6
Giải nhất 68940 1 3, 3
Giải nhì 32252 2 8
Giải ba 23102 18274 3
Giải tư 73076 73279 32528 4 0, 7
12951 96785 46764 58306 5 2, 1
Giải năm 5747 6 4
Giải sáu 2706 9413 9113 7 4, 6, 9, 1
Giải bảy 371 8 1, 5, 0
Giải tám 80 9

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 06-09-2020
Đặc biệt 654568 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 96933 1
Giải nhì 36503 2 2
Giải ba 77940 50465 3 3, 0
Giải tư 41148 96761 58053 4 0, 8, 3, 7
11322 31873 35543 81795 5 3, 9
Giải năm 1878 6 8, 5, 1, 2
Giải sáu 5747 8459 2062 7 3, 8
Giải bảy 530 8 7
Giải tám 87 9 5

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 30-08-2020
Đặc biệt 955366 Đầu Đuôi
0 5, 9
Giải nhất 08905 1 9, 8, 0
Giải nhì 08454 2 1
Giải ba 32462 43774 3
Giải tư 40873 94866 85249 4 9, 5
54319 50558 49618 19345 5 4, 8
Giải năm 9610 6 6, 2, 6, 5
Giải sáu 1709 0399 3465 7 4, 3
Giải bảy 221 8
Giải tám 95 9 9, 5

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 23-08-2020
Đặc biệt 795680 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 46211 1 1, 4, 9
Giải nhì 92358 2
Giải ba 99637 33696 3 7
Giải tư 31893 24258 61301 4 4
27782 46492 11996 79314 5 8, 8, 6, 2
Giải năm 9056 6 9
Giải sáu 8344 6819 8069 7 8
Giải bảy 878 8 0, 2
Giải tám 52 9 6, 3, 2, 6

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 16-08-2020
Đặc biệt 208692 Đầu Đuôi
0 4, 4, 2, 5
Giải nhất 56262 1 5, 0, 2
Giải nhì 60004 2 2
Giải ba 72552 87704 3 9, 9
Giải tư 93202 14739 71322 4 3, 3
91439 99743 42185 46615 5 2, 5, 8
Giải năm 5005 6 2
Giải sáu 1510 3043 2755 7
Giải bảy 658 8 5
Giải tám 12 9 2

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 09-08-2020
Đặc biệt 411553 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 92037 1
Giải nhì 95462 2 2, 4
Giải ba 31558 13701 3 7, 9
Giải tư 51245 63860 37139 4 5, 0, 0, 9
18722 10481 38767 84440 5 3, 8
Giải năm 7890 6 2, 0, 7
Giải sáu 5540 1324 4480 7
Giải bảy 049 8 1, 0, 2
Giải tám 82 9 0

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 02-08-2020
Đặc biệt 638656 Đầu Đuôi
0 0, 6
Giải nhất 46167 1
Giải nhì 87200 2 3, 8
Giải ba 94906 45923 3 2
Giải tư 12377 51028 66542 4 2, 1, 5
00232 39062 98290 14541 5 6, 2, 8
Giải năm 2845 6 7, 2, 8
Giải sáu 3852 5778 3470 7 7, 8, 0
Giải bảy 868 8
Giải tám 58 9 0

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 26-07-2020
Đặc biệt 325604 Đầu Đuôi
0 4, 4
Giải nhất 78860 1 2, 7
Giải nhì 34412 2 7, 0
Giải ba 57627 46104 3 2
Giải tư 22144 20932 39491 4 4, 1, 8
90541 51287 71148 91496 5 1
Giải năm 8151 6 0
Giải sáu 8920 4079 1791 7 9
Giải bảy 383 8 7, 3
Giải tám 17 9 1, 6, 1

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 19-07-2020
Đặc biệt 293394 Đầu Đuôi
0 7, 8, 5, 9
Giải nhất 87249 1
Giải nhì 41307 2
Giải ba 32793 08460 3 5, 3
Giải tư 56735 42671 60033 4 9, 0
78408 93192 72963 54496 5 5
Giải năm 8605 6 0, 3
Giải sáu 3690 2797 9255 7 1
Giải bảy 709 8
Giải tám 40 9 4, 3, 2, 6, 0, 7

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 12-07-2020
Đặc biệt 863129 Đầu Đuôi
0 2, 9, 3
Giải nhất 57750 1 9, 6
Giải nhì 21733 2 9
Giải ba 34869 36045 3 3, 2, 5
Giải tư 63319 13545 18602 4 5, 5
23279 36074 18532 85516 5 0
Giải năm 3009 6 9
Giải sáu 6681 5903 5635 7 9, 4, 6
Giải bảy 288 8 1, 8
Giải tám 76 9

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 05-07-2020
Đặc biệt 440610 Đầu Đuôi
0 7, 2, 9
Giải nhất 95386 1 0, 6, 2
Giải nhì 49530 2
Giải ba 55507 32189 3 0
Giải tư 75502 59750 58597 4
01309 15774 08369 38870 5 0, 2
Giải năm 1716 6 9, 0
Giải sáu 1160 7952 5889 7 4, 0
Giải bảy 796 8 6, 9, 9
Giải tám 12 9 7, 6

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 28-06-2020
Đặc biệt 878285 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 68251 1
Giải nhì 60653 2 9, 5
Giải ba 82686 39235 3 5, 0, 4, 2, 0
Giải tư 33729 47478 88670 4
33230 45981 39269 83886 5 1, 3
Giải năm 1525 6 9
Giải sáu 0334 7106 3086 7 8, 0
Giải bảy 932 8 5, 6, 1, 6, 6
Giải tám 30 9

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 21-06-2020
Đặc biệt 596663 Đầu Đuôi
0 2, 2
Giải nhất 85130 1 6, 4, 6
Giải nhì 87054 2 3
Giải ba 11369 80439 3 0, 9, 0, 1
Giải tư 54565 91255 24216 4
96323 83902 50778 30914 5 4, 5
Giải năm 7530 6 3, 9, 5
Giải sáu 7202 4731 1088 7 8
Giải bảy 816 8 8, 5
Giải tám 85 9