Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 28-03-2020
Đặc biệt 926228 Đầu Đuôi
0 3, 8
Giải nhất 29935 1 5, 1
Giải nhì 46220 2 8, 0, 9
Giải ba 27364 06103 3 5, 4, 8
Giải tư 79153 55583 96434 4
27086 39781 33064 22808 5 3
Giải năm 0379 6 4, 4
Giải sáu 6174 0738 3729 7 9, 4
Giải bảy 415 8 3, 6, 1
Giải tám 11 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 25-03-2020
Đặc biệt 665791 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 56266 1 0, 6, 9
Giải nhì 25600 2 4, 2
Giải ba 91362 91899 3
Giải tư 88110 61364 69024 4 4
26216 29019 15954 72173 5 4, 2, 5
Giải năm 0352 6 6, 2, 4, 7
Giải sáu 7255 4267 9294 7 3
Giải bảy 122 8
Giải tám 44 9 1, 9, 4

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 21-03-2020
Đặc biệt 148691 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 13850 1 7, 6, 8, 9, 3
Giải nhì 30857 2
Giải ba 79217 30416 3 6, 6
Giải tư 66936 78267 07754 4 1
52818 65136 68870 63219 5 0, 7, 4, 0
Giải năm 0441 6 7
Giải sáu 2850 2470 9199 7 0, 0
Giải bảy 313 8 4
Giải tám 84 9 1, 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 18-03-2020
Đặc biệt 842240 Đầu Đuôi
0 6, 2, 8, 0
Giải nhất 86546 1
Giải nhì 77251 2 8
Giải ba 90875 42006 3 2
Giải tư 11342 84977 19151 4 0, 6, 2, 1
14702 15132 63158 94808 5 1, 1, 8
Giải năm 6572 6
Giải sáu 4000 1428 9498 7 5, 7, 2
Giải bảy 080 8 0
Giải tám 41 9 8

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 14-03-2020
Đặc biệt 167523 Đầu Đuôi
0 8, 9
Giải nhất 57067 1 0
Giải nhì 25478 2 3, 2, 7, 9
Giải ba 03008 79770 3 4
Giải tư 85022 81288 90878 4
86010 28455 76366 63797 5 5, 4
Giải năm 0554 6 7, 6
Giải sáu 8627 9209 6193 7 8, 0, 8
Giải bảy 034 8 8
Giải tám 29 9 7, 3

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 11-03-2020
Đặc biệt 022993 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 28040 1 9, 1
Giải nhì 29446 2 2, 4
Giải ba 58122 32058 3 7
Giải tư 66194 86053 33443 4 0, 6, 3
63737 63062 07469 97524 5 8, 3
Giải năm 0295 6 2, 9, 6
Giải sáu 6266 6319 4907 7 3
Giải bảy 511 8
Giải tám 73 9 3, 4, 5

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 07-03-2020
Đặc biệt 385271 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 89762 1 8, 4
Giải nhì 93652 2 4, 3
Giải ba 11102 21468 3
Giải tư 34718 73085 24374 4 2
77724 32056 41323 11392 5 2, 6, 7
Giải năm 6485 6 2, 8
Giải sáu 1057 1314 5142 7 1, 4, 8
Giải bảy 778 8 5, 5
Giải tám 97 9 2, 7

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 04-03-2020
Đặc biệt 195035 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 04574 1
Giải nhì 14246 2
Giải ba 16460 03250 3 5, 2
Giải tư 14969 09461 62275 4 6, 5
26386 60468 97353 11409 5 0, 3, 8, 3
Giải năm 9045 6 0, 9, 1, 8, 3
Giải sáu 4963 7358 8981 7 4, 5
Giải bảy 432 8 6, 1
Giải tám 53 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 29-02-2020
Đặc biệt 328871 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 81214 1 4
Giải nhì 43372 2 6
Giải ba 41185 26690 3 0, 5, 2
Giải tư 18078 76162 16896 4
60757 28150 70826 24930 5 7, 0, 6
Giải năm 7156 6 2, 7, 4, 6
Giải sáu 8235 8267 4864 7 1, 2, 8
Giải bảy 866 8 5
Giải tám 32 9 0, 6

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 26-02-2020
Đặc biệt 344293 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 35121 1 1
Giải nhì 11735 2 1, 0, 2, 5
Giải ba 37453 85156 3 5, 4
Giải tư 21511 12978 44188 4
54556 05520 94034 83222 5 3, 6, 6, 3, 7
Giải năm 7325 6
Giải sáu 5853 9557 9182 7 8, 0
Giải bảy 908 8 8, 2
Giải tám 70 9 3

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 22-02-2020
Đặc biệt 273039 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 46776 1 8, 7, 1
Giải nhì 85924 2 4, 6, 6, 6, 2
Giải ba 62526 11173 3 9
Giải tư 20952 63782 80626 4
39985 11218 64268 71550 5 2, 0
Giải năm 5180 6 8, 6
Giải sáu 0817 0126 0166 7 6, 3
Giải bảy 311 8 2, 5, 0
Giải tám 22 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 19-02-2020
Đặc biệt 262956 Đầu Đuôi
0 9, 1
Giải nhất 19354 1 4, 6
Giải nhì 65433 2 2
Giải ba 56139 56367 3 3, 9, 9
Giải tư 01584 56472 25748 4 8, 7, 7
23309 72861 09222 55614 5 6, 4, 9
Giải năm 4916 6 7, 1
Giải sáu 0959 7047 0239 7 2
Giải bảy 601 8 4
Giải tám 47 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 15-02-2020
Đặc biệt 025632 Đầu Đuôi
0 1, 4, 3, 9
Giải nhất 41056 1 8
Giải nhì 47301 2 6, 5
Giải ba 79362 40381 3 2
Giải tư 85890 41104 07003 4
89775 38618 01426 81874 5 6, 5
Giải năm 8355 6 2, 5
Giải sáu 4925 8965 4491 7 5, 4
Giải bảy 209 8 1, 2
Giải tám 82 9 0, 1

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 12-02-2020
Đặc biệt 398801 Đầu Đuôi
0 1, 9
Giải nhất 64757 1 0, 6
Giải nhì 80343 2 3
Giải ba 93110 96163 3 1
Giải tư 91348 35769 13498 4 3, 8, 9
71251 14931 64149 66716 5 7, 1
Giải năm 4673 6 3, 9, 7
Giải sáu 2323 7272 4078 7 3, 2, 8
Giải bảy 967 8
Giải tám 09 9 8

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 08-02-2020
Đặc biệt 877264 Đầu Đuôi
0 2, 1, 2
Giải nhất 78402 1 8, 4, 0
Giải nhì 72201 2 6, 9
Giải ba 38576 14547 3 3, 3
Giải tư 99195 23860 50902 4 7
92198 38218 11326 31560 5
Giải năm 1433 6 4, 0, 0, 7
Giải sáu 6814 3267 4529 7 6
Giải bảy 810 8
Giải tám 33 9 5, 8

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 05-02-2020
Đặc biệt 958638 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 69370 1 8, 7, 0
Giải nhì 68044 2 7, 8
Giải ba 98864 05718 3 8, 6, 8, 6
Giải tư 21617 93853 71246 4 4, 6, 6
64736 73078 64627 46138 5 3, 7
Giải năm 4757 6 4
Giải sáu 7936 1907 9346 7 0, 8
Giải bảy 010 8
Giải tám 28 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 01-02-2020
Đặc biệt 730357 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 89571 1
Giải nhì 79158 2 3, 0, 7
Giải ba 60692 62900 3 5, 1
Giải tư 06265 04748 25335 4 8, 9
47563 02423 68431 62685 5 7, 8
Giải năm 2220 6 5, 3
Giải sáu 3672 9985 2527 7 1, 2
Giải bảy 249 8 5, 5, 8
Giải tám 88 9 2

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 29-01-2020
Đặc biệt 894266 Đầu Đuôi
0 9, 4, 6, 4
Giải nhất 84135 1 1, 4
Giải nhì 67568 2 7, 8, 0, 7
Giải ba 58509 35804 3 5, 1, 1
Giải tư 68427 38461 97228 4 1
84331 53011 54531 22206 5
Giải năm 8641 6 6, 8, 1
Giải sáu 8004 0677 0220 7 7
Giải bảy 627 8
Giải tám 14 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 25-01-2020
Đặc biệt 068304 Đầu Đuôi
0 4, 5, 9
Giải nhất 38060 1
Giải nhì 39434 2 2, 9
Giải ba 66005 99665 3 4
Giải tư 21379 48522 52364 4
31509 89878 94161 32075 5 9
Giải năm 2182 6 0, 5, 4, 1
Giải sáu 5529 4788 5059 7 9, 8, 5, 1, 2
Giải bảy 771 8 2, 8
Giải tám 72 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 22-01-2020
Đặc biệt 712907 Đầu Đuôi
0 7, 4
Giải nhất 61372 1 2, 7
Giải nhì 30560 2 9
Giải ba 03829 81552 3 6
Giải tư 68289 86970 75058 4
30194 43462 86057 29636 5 2, 8, 7, 9
Giải năm 9804 6 0, 2, 0, 0
Giải sáu 4560 1012 5459 7 2, 0
Giải bảy 960 8 9
Giải tám 17 9 4