Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 31-10-2020
Đặc biệt 641570 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 61644 1 0
Giải nhì 64482 2 0, 0, 7
Giải ba 63060 74483 3 6, 5
Giải tư 75920 27720 38910 4 4, 5
48397 17089 24436 40127 5
Giải năm 1366 6 0, 6, 4
Giải sáu 5235 3092 3097 7 0
Giải bảy 064 8 2, 3, 9
Giải tám 45 9 7, 2, 7

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 24-10-2020
Đặc biệt 676271 Đầu Đuôi
0 1, 8, 5, 6, 9
Giải nhất 49785 1
Giải nhì 94438 2 7, 9, 7, 7
Giải ba 52027 82829 3 8, 5, 2
Giải tư 07027 21701 40008 4 8
38505 61848 50669 92306 5
Giải năm 6776 6 9, 4
Giải sáu 3035 1809 2364 7 1, 6
Giải bảy 232 8 5
Giải tám 27 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 17-10-2020
Đặc biệt 127427 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 35560 1 5, 3, 9
Giải nhì 19129 2 7, 9
Giải ba 37000 17654 3 5
Giải tư 80685 66975 86040 4 0
38215 44813 67464 94258 5 4, 8, 1
Giải năm 7562 6 0, 4, 2
Giải sáu 7335 6519 0971 7 5, 1
Giải bảy 251 8 5
Giải tám 95 9 5

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 10-10-2020
Đặc biệt 344926 Đầu Đuôi
0 3, 5
Giải nhất 65936 1
Giải nhì 37790 2 6, 5, 9
Giải ba 14762 78566 3 6, 4, 7
Giải tư 85285 85525 88503 4
39729 42975 26034 79066 5 4
Giải năm 4584 6 2, 6, 6
Giải sáu 4054 0372 7981 7 5, 2
Giải bảy 937 8 5, 4, 1
Giải tám 05 9 0

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 03-10-2020
Đặc biệt 635713 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 30641 1 3, 5, 4
Giải nhì 57440 2 2
Giải ba 13544 62722 3 1, 7, 3, 4
Giải tư 12643 06615 86977 4 1, 0, 4, 3
82231 30437 80433 36699 5
Giải năm 9463 6 3, 4
Giải sáu 5514 6788 4434 7 7
Giải bảy 164 8 8
Giải tám 09 9 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 26-09-2020
Đặc biệt 436464 Đầu Đuôi
0 8, 0
Giải nhất 51140 1 1, 0
Giải nhì 70792 2 9, 4
Giải ba 74339 04184 3 9, 7, 9
Giải tư 31476 08129 79680 4 0
40311 80987 74737 49008 5 4
Giải năm 3700 6 4, 5
Giải sáu 1710 0724 1065 7 6
Giải bảy 554 8 4, 0, 7
Giải tám 39 9 2

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 19-09-2020
Đặc biệt 386961 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 71816 1 6, 8, 5, 6
Giải nhì 44776 2 2
Giải ba 27070 38581 3
Giải tư 09058 08269 62064 4
48522 60218 73481 15515 5 8, 2, 5
Giải năm 0863 6 1, 9, 4, 3
Giải sáu 3080 8916 1452 7 6, 0
Giải bảy 593 8 1, 1, 0
Giải tám 55 9 3

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 12-09-2020
Đặc biệt 006409 Đầu Đuôi
0 9, 6, 1
Giải nhất 07752 1 2, 0, 6, 4, 6
Giải nhì 64647 2
Giải ba 60012 75310 3
Giải tư 01006 67692 92851 4 7
53272 83867 49316 76601 5 2, 1, 5, 3
Giải năm 1371 6 7, 5
Giải sáu 7714 6865 6216 7 2, 1
Giải bảy 355 8
Giải tám 53 9 2

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 05-09-2020
Đặc biệt 022200 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 18563 1 4, 4
Giải nhì 52163 2 1
Giải ba 42231 86444 3 1, 8, 8
Giải tư 51321 67438 73971 4 4, 5
79274 76163 54314 97264 5
Giải năm 8745 6 3, 3, 3, 4, 5, 9
Giải sáu 7114 5965 6675 7 1, 4, 5
Giải bảy 669 8
Giải tám 38 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 29-08-2020
Đặc biệt 830279 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 73726 1 3
Giải nhì 10513 2 6, 3, 7
Giải ba 72694 73589 3 8
Giải tư 18255 49899 67499 4 2
48623 13838 77627 83076 5 5, 6
Giải năm 8805 6
Giải sáu 8042 2099 3381 7 9, 6, 1
Giải bảy 256 8 9, 1
Giải tám 71 9 4, 9, 9, 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 22-08-2020
Đặc biệt 596104 Đầu Đuôi
0 4, 6
Giải nhất 35391 1 1, 1
Giải nhì 27927 2 7, 2, 1, 7
Giải ba 79311 85493 3
Giải tư 41722 39851 69011 4 0
06740 41874 73506 98652 5 1, 2
Giải năm 7592 6
Giải sáu 4121 2478 0170 7 4, 8, 0
Giải bảy 893 8
Giải tám 27 9 1, 3, 2, 3

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 15-08-2020
Đặc biệt 231887 Đầu Đuôi
0 7, 7
Giải nhất 93591 1
Giải nhì 28907 2 7, 0
Giải ba 39327 89932 3 2, 0, 5, 6
Giải tư 66898 42772 25030 4
43578 13192 78850 08720 5 0
Giải năm 4987 6
Giải sáu 9907 6535 7399 7 2, 8
Giải bảy 336 8 7, 7, 6
Giải tám 86 9 1, 8, 2, 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 08-08-2020
Đặc biệt 000237 Đầu Đuôi
0 3, 4, 6
Giải nhất 67642 1 4, 4
Giải nhì 80625 2 5
Giải ba 87030 92484 3 7, 0, 6, 8
Giải tư 81385 32036 59350 4 2
08703 69914 97262 02414 5 0
Giải năm 8394 6 2
Giải sáu 4904 6172 8638 7 2
Giải bảy 585 8 4, 5, 5
Giải tám 06 9 4

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 01-08-2020
Đặc biệt 528755 Đầu Đuôi
0 3, 9, 1
Giải nhất 68985 1 4
Giải nhì 57203 2 6
Giải ba 92714 05609 3
Giải tư 45501 48674 33026 4 2, 0, 1
53342 53950 17067 42557 5 5, 0, 7
Giải năm 3698 6 7, 9
Giải sáu 7069 5440 9641 7 4, 7
Giải bảy 688 8 5, 8
Giải tám 77 9 8

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 25-07-2020
Đặc biệt 087426 Đầu Đuôi
0 3, 4
Giải nhất 52883 1
Giải nhì 02955 2 6, 2
Giải ba 50867 90499 3 5, 1
Giải tư 05570 96674 54977 4 2
30951 47735 02081 63642 5 5, 1, 3
Giải năm 1522 6 7
Giải sáu 9553 7181 8731 7 0, 4, 7
Giải bảy 203 8 3, 1, 1
Giải tám 04 9 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 18-07-2020
Đặc biệt 711154 Đầu Đuôi
0 5, 0, 6
Giải nhất 58215 1 5, 4, 2
Giải nhì 32388 2 3, 6, 2
Giải ba 86405 89953 3 1
Giải tư 71014 76100 60065 4 4
68523 09731 82326 44444 5 4, 3
Giải năm 9712 6 5, 4, 9
Giải sáu 3264 5197 7922 7
Giải bảy 806 8 8
Giải tám 69 9 7

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 11-07-2020
Đặc biệt 220131 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 83310 1 0, 5, 8, 7
Giải nhì 35038 2 7
Giải ba 14155 81015 3 1, 8, 3
Giải tư 92618 49761 58640 4 0
61265 72817 99865 86789 5 5
Giải năm 4833 6 1, 5, 5, 1
Giải sáu 9776 6870 1827 7 6, 0, 4
Giải bảy 074 8 9
Giải tám 61 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 04-07-2020
Đặc biệt 317204 Đầu Đuôi
0 4, 3
Giải nhất 78335 1 8, 2, 3
Giải nhì 37570 2 0
Giải ba 43893 77718 3 5, 0
Giải tư 09874 99712 73020 4
63055 25613 03984 37298 5 5, 0
Giải năm 5692 6
Giải sáu 7750 2903 7891 7 0, 4
Giải bảy 430 8 4, 0
Giải tám 80 9 3, 8, 2, 1

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 27-06-2020
Đặc biệt 425300 Đầu Đuôi
0 0, 4
Giải nhất 33965 1 9
Giải nhì 46447 2 9, 5
Giải ba 49947 13275 3 8, 4
Giải tư 02529 44638 54969 4 7, 7, 7
70519 11591 83656 44266 5 6, 6
Giải năm 7604 6 5, 9, 6
Giải sáu 3825 0171 6034 7 5, 1
Giải bảy 047 8
Giải tám 56 9 1

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 20-06-2020
Đặc biệt 640044 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 03069 1 4, 9
Giải nhì 01476 2 6
Giải ba 50335 72331 3 5, 1, 5, 4
Giải tư 72308 61114 55776 4 4
95619 35972 73135 45494 5 2, 9
Giải năm 1352 6 9
Giải sáu 9575 4034 9990 7 6, 6, 2, 5
Giải bảy 726 8
Giải tám 59 9 4, 0