Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 28-03-2020
Đặc biệt 589811 Đầu Đuôi
0 8, 3, 8
Giải nhất 29177 1 1, 0
Giải nhì 27033 2 0
Giải ba 39738 18148 3 3, 8, 9
Giải tư 31994 27086 17939 4 8, 5
47808 28703 39386 16920 5 4
Giải năm 6289 6 6
Giải sáu 3766 1208 7310 7 7
Giải bảy 745 8 6, 6, 9
Giải tám 54 9 4

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 21-03-2020
Đặc biệt 275232 Đầu Đuôi
0 2, 1, 5
Giải nhất 26040 1 0
Giải nhì 34663 2
Giải ba 82635 19955 3 2, 5
Giải tư 36344 38652 60486 4 0, 4
88310 95085 90102 47150 5 5, 2, 0, 7
Giải năm 5063 6 3, 3
Giải sáu 9801 7581 0357 7 9
Giải bảy 305 8 6, 5, 1
Giải tám 79 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 14-03-2020
Đặc biệt 335236 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 92484 1 3, 8
Giải nhì 96113 2 7, 7, 2
Giải ba 66938 74918 3 6, 8, 2
Giải tư 10699 08427 35432 4 5, 5, 0
50027 66722 68545 49967 5 7
Giải năm 9778 6 7
Giải sáu 9091 6345 3840 7 8
Giải bảy 089 8 4, 9
Giải tám 57 9 9, 1

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 07-03-2020
Đặc biệt 005314 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 21771 1 4, 5
Giải nhì 18937 2
Giải ba 30161 58405 3 7, 5, 9, 6, 2
Giải tư 20815 57251 14284 4 0
39535 11940 16366 46457 5 1, 7, 2
Giải năm 5739 6 1, 6, 3
Giải sáu 7636 9932 6052 7 1, 6
Giải bảy 776 8 4
Giải tám 63 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 29-02-2020
Đặc biệt 930831 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 36828 1 6, 1
Giải nhì 85580 2 8
Giải ba 50432 36016 3 1, 2
Giải tư 50387 28364 21100 4
35076 73977 15272 11098 5 1
Giải năm 0551 6 4, 2
Giải sáu 7911 1377 6494 7 6, 7, 2, 7, 2
Giải bảy 762 8 0, 7
Giải tám 72 9 8, 4

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 22-02-2020
Đặc biệt 538349 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 06930 1
Giải nhì 48222 2 2, 4, 6
Giải ba 54982 09935 3 0, 5, 4
Giải tư 90183 05024 88601 4 9
05177 21783 47457 69977 5 7, 7
Giải năm 5357 6
Giải sáu 9126 4434 2698 7 7, 7, 2
Giải bảy 996 8 2, 3, 3
Giải tám 72 9 8, 6

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 15-02-2020
Đặc biệt 228603 Đầu Đuôi
0 3, 8
Giải nhất 35777 1 1, 5
Giải nhì 97926 2 6
Giải ba 89234 98391 3 4, 4, 0, 3
Giải tư 79134 67543 94492 4 3, 8, 5
96711 08715 38948 25730 5 3
Giải năm 9992 6
Giải sáu 9253 0033 8793 7 7
Giải bảy 945 8
Giải tám 08 9 1, 2, 2, 3

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 08-02-2020
Đặc biệt 657275 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 52732 1 1
Giải nhì 63677 2 8, 3
Giải ba 61061 73032 3 2, 2, 6
Giải tư 70763 93836 97292 4 6, 4
88146 23793 73511 01528 5 5
Giải năm 8944 6 1, 3
Giải sáu 9505 5055 6276 7 5, 7, 6
Giải bảy 223 8 6
Giải tám 86 9 2, 3

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 01-02-2020
Đặc biệt 954869 Đầu Đuôi
0 8, 9
Giải nhất 09308 1 0, 5
Giải nhì 87610 2 4, 6
Giải ba 24040 67456 3 6, 2, 7
Giải tư 47536 92532 63015 4 0, 9
54871 01524 41309 27649 5 6
Giải năm 8771 6 9, 4
Giải sáu 1626 7595 2537 7 1, 1, 8
Giải bảy 578 8
Giải tám 64 9 5

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 25-01-2020
Đặc biệt 097629 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 89184 1 2, 5, 0, 2
Giải nhì 96562 2 9, 0
Giải ba 42485 62355 3 2, 2
Giải tư 20912 63215 51001 4 4, 8
78332 85544 76410 81332 5 5, 2
Giải năm 3581 6 2, 9
Giải sáu 0020 1848 3012 7
Giải bảy 169 8 4, 5, 1
Giải tám 52 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 18-01-2020
Đặc biệt 365936 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 75691 1 1
Giải nhì 84496 2 0
Giải ba 52911 99080 3 6, 7, 1, 5, 4
Giải tư 97764 63041 66299 4 1, 0, 6
01140 24096 57937 39931 5
Giải năm 9335 6 4
Giải sáu 3795 2246 3696 7
Giải bảy 934 8 0
Giải tám 20 9 1, 6, 9, 6, 5, 6

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 11-01-2020
Đặc biệt 234325 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 49510 1 0, 8, 2, 0, 1
Giải nhì 03559 2 5, 0, 8
Giải ba 63854 12318 3 1
Giải tư 87055 19507 12812 4 9, 4
54949 28720 57928 02244 5 9, 4, 5, 2
Giải năm 3810 6 4
Giải sáu 9231 2274 2052 7 4
Giải bảy 511 8
Giải tám 64 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 04-01-2020
Đặc biệt 069713 Đầu Đuôi
0 9, 7, 1
Giải nhất 10835 1 3
Giải nhì 01842 2
Giải ba 73245 98565 3 5
Giải tư 21478 94009 32980 4 2, 5, 5, 2, 6
82545 51098 39557 52142 5 7
Giải năm 3485 6 5
Giải sáu 4807 6776 3001 7 8, 6
Giải bảy 446 8 0, 5, 2
Giải tám 82 9 8

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 28-12-2019
Đặc biệt 600309 Đầu Đuôi
0 9, 9, 6
Giải nhất 83717 1 7, 0, 6, 4
Giải nhì 01692 2 2, 1, 4
Giải ba 47076 83810 3 9
Giải tư 48141 71739 20989 4 1
63693 20716 65722 67890 5
Giải năm 7121 6
Giải sáu 8814 7081 3709 7 6
Giải bảy 806 8 9, 1
Giải tám 24 9 2, 3, 0

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 21-12-2019
Đặc biệt 664044 Đầu Đuôi
0 5, 0
Giải nhất 74746 1 8, 1
Giải nhì 35946 2 2
Giải ba 99458 65773 3 3, 2
Giải tư 05722 61273 19218 4 4, 6, 6
09199 78611 63305 82491 5 8
Giải năm 7966 6 6, 8
Giải sáu 1374 5900 1968 7 3, 3, 4
Giải bảy 533 8
Giải tám 32 9 9, 1

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 14-12-2019
Đặc biệt 519797 Đầu Đuôi
0 8, 9
Giải nhất 75287 1 5, 0
Giải nhì 86170 2 4
Giải ba 06785 61366 3 7
Giải tư 17308 30815 81646 4 6, 7
75737 49893 39924 58187 5 0
Giải năm 2280 6 6
Giải sáu 2509 2350 7010 7 0, 6
Giải bảy 347 8 7, 5, 7, 0
Giải tám 76 9 7, 3

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 07-12-2019
Đặc biệt 653978 Đầu Đuôi
0 3, 6, 9, 3
Giải nhất 78203 1 8, 6
Giải nhì 39253 2 7
Giải ba 97051 54406 3
Giải tư 99081 75327 30209 4 8
55664 82703 82099 30450 5 3, 1, 0, 0
Giải năm 2074 6 4
Giải sáu 1975 1850 4118 7 8, 4, 5
Giải bảy 248 8 1
Giải tám 16 9 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 30-11-2019
Đặc biệt 777934 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 79369 1 5, 9
Giải nhì 66430 2
Giải ba 12915 12586 3 4, 0, 2
Giải tư 64762 22772 33603 4
65955 48380 64251 17091 5 5, 1, 5, 7
Giải năm 6260 6 9, 2, 0
Giải sáu 3732 2055 5157 7 2
Giải bảy 585 8 6, 0, 5
Giải tám 19 9 1

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 23-11-2019
Đặc biệt 091756 Đầu Đuôi
0 8, 4, 4
Giải nhất 57262 1 2
Giải nhì 98393 2 9
Giải ba 79512 44493 3 3
Giải tư 54388 83308 54204 4 7, 0
74829 10233 80055 21288 5 6, 5
Giải năm 4370 6 2
Giải sáu 6604 5347 0440 7 0, 2
Giải bảy 772 8 8, 8, 9
Giải tám 89 9 3, 3

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 16-11-2019
Đặc biệt 467858 Đầu Đuôi
0 8, 0, 8
Giải nhất 12208 1 7
Giải nhì 47024 2 4, 3
Giải ba 51666 90277 3 3, 9
Giải tư 91423 42833 15300 4 3, 4
40843 41183 29183 39217 5 8
Giải năm 2292 6 6
Giải sáu 6139 2444 0408 7 7, 6
Giải bảy 276 8 3, 3, 6
Giải tám 86 9 2