Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 04-11-2020
Đặc biệt 851276 Đầu Đuôi
0 7, 8, 6
Giải nhất 02927 1 6, 2
Giải nhì 35749 2 7, 3, 2
Giải ba 50107 10445 3 1
Giải tư 80870 45851 76716 4 9, 5, 0
00431 08850 68792 53923 5 1, 0
Giải năm 3408 6
Giải sáu 0740 4597 8222 7 6, 0
Giải bảy 806 8
Giải tám 12 9 2, 7

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 28-10-2020
Đặc biệt 222768 Đầu Đuôi
0 3, 7
Giải nhất 25426 1 3
Giải nhì 49582 2 6, 3
Giải ba 06935 12792 3 5, 7, 9
Giải tư 00168 18703 48937 4 6
76458 73846 86939 29490 5 8, 1
Giải năm 4799 6 8, 8
Giải sáu 2223 6713 7394 7
Giải bảy 851 8 2
Giải tám 07 9 2, 0, 9, 4

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 21-10-2020
Đặc biệt 300934 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 48056 1 6, 3
Giải nhì 48739 2 5
Giải ba 16162 60390 3 4, 9
Giải tư 35355 71550 43516 4
90425 36489 77969 74066 5 6, 5, 0, 3
Giải năm 3153 6 2, 9, 6
Giải sáu 3113 0899 6300 7
Giải bảy 782 8 9, 2, 9
Giải tám 89 9 0, 9

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 14-10-2020
Đặc biệt 206256 Đầu Đuôi
0 3, 9, 1, 7
Giải nhất 79603 1 7
Giải nhì 65438 2 3
Giải ba 74341 40209 3 8, 2
Giải tư 70297 48561 70387 4 1
18852 21532 64786 63674 5 6, 2
Giải năm 1288 6 1, 2
Giải sáu 2201 8923 8017 7 4
Giải bảy 562 8 7, 6, 8
Giải tám 07 9 7

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 07-10-2020
Đặc biệt 092834 Đầu Đuôi
0 9, 5, 5
Giải nhất 37109 1 4, 9
Giải nhì 10552 2
Giải ba 95472 70882 3 4, 3, 0, 4
Giải tư 06933 12243 59305 4 3, 4
51160 84830 45914 29551 5 2, 1, 6
Giải năm 6344 6 0
Giải sáu 4656 3705 1883 7 2
Giải bảy 319 8 2, 3
Giải tám 34 9

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 30-09-2020
Đặc biệt 974518 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 01699 1 8, 7, 7, 9
Giải nhì 24157 2 7
Giải ba 97488 77217 3 0
Giải tư 30917 54776 40542 4 2, 9, 0
25258 80219 81871 61957 5 7, 8, 7
Giải năm 1727 6
Giải sáu 5530 8449 8540 7 6, 1
Giải bảy 783 8 8, 3
Giải tám 03 9 9

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 23-09-2020
Đặc biệt 766683 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 26831 1 6, 7, 8
Giải nhì 58847 2 8, 5
Giải ba 43133 19033 3 1, 3, 3, 4
Giải tư 35016 59017 39228 4 7, 3, 0, 0
38569 79818 17443 06854 5 4
Giải năm 5640 6 9
Giải sáu 6604 7940 9625 7
Giải bảy 497 8 3
Giải tám 34 9 7

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 16-09-2020
Đặc biệt 964626 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 11384 1
Giải nhì 43164 2 6
Giải ba 40656 57257 3 4
Giải tư 96577 89456 84962 4 4, 1
10834 58405 84999 05182 5 6, 7, 6, 6
Giải năm 1456 6 4, 2
Giải sáu 8371 4596 7844 7 7, 1
Giải bảy 990 8 4, 2
Giải tám 41 9 9, 6, 0

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 09-09-2020
Đặc biệt 149826 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 51161 1 3, 9, 5, 2, 1
Giải nhì 82713 2 6, 4
Giải ba 29219 53730 3 0, 2
Giải tư 12961 66932 32407 4 3, 8
10472 79867 64824 81643 5
Giải năm 5015 6 1, 1, 7
Giải sáu 2212 3491 3811 7 2
Giải bảy 848 8
Giải tám 94 9 1, 4

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 02-09-2020
Đặc biệt 847646 Đầu Đuôi
0 2, 6
Giải nhất 49281 1 7
Giải nhì 86832 2 7
Giải ba 00032 63827 3 2, 2, 9
Giải tư 06752 30256 26666 4 6, 3
76202 07957 44643 07739 5 2, 6, 7, 9, 3, 5
Giải năm 3517 6 6, 1
Giải sáu 4659 3153 3561 7
Giải bảy 706 8 1
Giải tám 55 9

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 26-08-2020
Đặc biệt 556077 Đầu Đuôi
0 5, 9, 9
Giải nhất 47058 1 7, 4
Giải nhì 05305 2 9, 6
Giải ba 43977 64617 3 9
Giải tư 02029 80481 22514 4
54057 98239 03309 33999 5 8, 7, 1, 5
Giải năm 8726 6
Giải sáu 5589 1951 0477 7 7, 7, 7
Giải bảy 655 8 1, 9
Giải tám 09 9 9

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 19-08-2020
Đặc biệt 643764 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 19774 1 8, 7, 2
Giải nhì 26921 2 1, 8
Giải ba 58528 36347 3 9
Giải tư 96660 81118 98697 4 7
63717 74499 91289 96939 5 1, 3
Giải năm 9351 6 4, 0
Giải sáu 9379 5712 4894 7 4, 9
Giải bảy 653 8 9, 0
Giải tám 80 9 7, 9, 4

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 12-08-2020
Đặc biệt 530101 Đầu Đuôi
0 1, 1
Giải nhất 04660 1 7
Giải nhì 18334 2 1, 8
Giải ba 96777 53990 3 4
Giải tư 61501 28521 49785 4 1, 5, 7
68390 40441 88445 80162 5 1
Giải năm 7217 6 0, 2, 5
Giải sáu 3594 5465 2928 7 7
Giải bảy 351 8 5
Giải tám 47 9 0, 0, 4

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 05-08-2020
Đặc biệt 988633 Đầu Đuôi
0 5, 6, 2, 1
Giải nhất 30250 1 9, 7
Giải nhì 72248 2 8
Giải ba 54360 22919 3 3
Giải tư 42443 07028 02467 4 8, 3, 0
28017 58677 13140 97774 5 0
Giải năm 3395 6 0, 7
Giải sáu 4405 2979 6906 7 7, 4, 9
Giải bảy 002 8
Giải tám 01 9 5

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 29-07-2020
Đặc biệt 109421 Đầu Đuôi
0 5, 8
Giải nhất 23081 1 0, 1, 6
Giải nhì 81558 2 1
Giải ba 17010 22011 3 9, 6, 8, 9, 9
Giải tư 37091 61539 03036 4 0, 8
07038 09340 11980 38005 5 8
Giải năm 3748 6
Giải sáu 1639 4116 6439 7 6
Giải bảy 076 8 1, 0
Giải tám 08 9 1

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 22-07-2020
Đặc biệt 121133 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 75504 1 6
Giải nhì 57856 2 2, 4, 5
Giải ba 83439 20622 3 3, 9, 6
Giải tư 13916 04970 96036 4 7
58569 84361 54885 40847 5 6, 7
Giải năm 9357 6 9, 1, 7
Giải sáu 9885 4279 9067 7 0, 9
Giải bảy 324 8 5, 5
Giải tám 25 9

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 15-07-2020
Đặc biệt 911869 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 88868 1 9, 2
Giải nhì 50202 2 0, 0
Giải ba 09393 89881 3 2, 4, 5
Giải tư 58820 75319 37667 4 8
30873 01032 88748 17320 5
Giải năm 3766 6 9, 8, 7, 6
Giải sáu 4299 6134 6281 7 3
Giải bảy 235 8 1, 1
Giải tám 12 9 3, 9

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 08-07-2020
Đặc biệt 558955 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 79017 1 7, 3, 3, 9
Giải nhì 58547 2 9, 1, 9, 5
Giải ba 95029 33137 3 7
Giải tư 19713 06087 02421 4 7, 9
79429 14813 26965 03499 5 5, 6
Giải năm 9893 6 5
Giải sáu 0919 0556 0573 7 3
Giải bảy 125 8 7
Giải tám 49 9 9, 3

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 01-07-2020
Đặc biệt 124440 Đầu Đuôi
0 5, 2, 5, 2
Giải nhất 07369 1
Giải nhì 85905 2 3, 9, 8
Giải ba 79458 44862 3 2
Giải tư 13702 60832 34286 4 0
88394 64123 98629 63654 5 8, 4, 0, 2
Giải năm 2228 6 9, 2
Giải sáu 1750 2205 4602 7
Giải bảy 852 8 6, 2
Giải tám 82 9 4

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 24-06-2020
Đặc biệt 587491 Đầu Đuôi
0 5, 2
Giải nhất 69505 1
Giải nhì 27421 2 1, 6, 6, 5
Giải ba 23142 54168 3 5
Giải tư 81790 51262 82767 4 2, 1
13735 41126 92673 88126 5 7
Giải năm 2402 6 8, 2, 7
Giải sáu 0957 7971 3325 7 3, 1
Giải bảy 596 8
Giải tám 41 9 1, 0, 6