Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 02-11-2020
Đặc biệt 898040 Đầu Đuôi
0 6, 3, 2
Giải nhất 24510 1 0
Giải nhì 73263 2 4, 4
Giải ba 60351 89024 3 8
Giải tư 41654 71038 66880 4 0, 7
87775 80724 14776 79806 5 1, 4, 7, 4
Giải năm 9447 6 3
Giải sáu 8857 9187 6954 7 5, 6
Giải bảy 803 8 0, 7
Giải tám 02 9

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 26-10-2020
Đặc biệt 553968 Đầu Đuôi
0 0, 1
Giải nhất 70440 1 2, 7
Giải nhì 47212 2 7, 0, 6
Giải ba 56698 51317 3 1
Giải tư 47327 58200 99220 4 0, 4
31657 74801 84931 33593 5 7
Giải năm 1626 6 8, 0
Giải sáu 4089 0874 4544 7 4
Giải bảy 192 8 9
Giải tám 60 9 8, 3, 2

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 19-10-2020
Đặc biệt 753846 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 57855 1
Giải nhì 26383 2 2, 0, 9
Giải ba 72853 42781 3 8, 6, 5, 1
Giải tư 36622 54758 88346 4 6, 6, 1
31338 94006 97120 21236 5 5, 3, 8, 4
Giải năm 7579 6
Giải sáu 7754 8935 2041 7 9
Giải bảy 931 8 3, 1
Giải tám 29 9

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 12-10-2020
Đặc biệt 338702 Đầu Đuôi
0 2, 2, 2, 6
Giải nhất 53640 1 0, 6, 5
Giải nhì 26626 2 6, 7, 4
Giải ba 93327 31524 3
Giải tư 56187 43810 72002 4 0, 4, 9, 2
72016 12644 53302 71883 5
Giải năm 2015 6 4
Giải sáu 9690 3649 3206 7
Giải bảy 142 8 7, 3
Giải tám 64 9 0

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 05-10-2020
Đặc biệt 522282 Đầu Đuôi
0 6, 5, 1, 7
Giải nhất 20281 1 5, 2, 9
Giải nhì 75315 2 7
Giải ba 21494 49812 3
Giải tư 94165 75406 54127 4
16267 79558 97677 70565 5 8
Giải năm 4319 6 5, 7, 5
Giải sáu 1405 9889 0975 7 7, 5
Giải bảy 901 8 2, 1, 9
Giải tám 07 9 4

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 28-09-2020
Đặc biệt 827364 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 71297 1 4, 0
Giải nhì 32636 2
Giải ba 04148 07079 3 6, 5, 6
Giải tư 10848 23835 74370 4 8, 8, 2, 7, 3
53136 82398 74896 07772 5
Giải năm 6014 6 4, 0
Giải sáu 6660 1210 2842 7 9, 0, 2
Giải bảy 547 8
Giải tám 43 9 7, 8, 6

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 21-09-2020
Đặc biệt 228279 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 32633 1 1, 6
Giải nhì 84583 2 3, 8
Giải ba 18511 47439 3 3, 9
Giải tư 72316 23123 09892 4 4
18082 82350 89296 78372 5 0, 9
Giải năm 5096 6 5
Giải sáu 4704 5344 4159 7 9, 2
Giải bảy 528 8 3, 2
Giải tám 65 9 2, 6, 6

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 14-09-2020
Đặc biệt 458421 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 99945 1 9, 6, 2
Giải nhì 01219 2 1, 9, 0, 2, 8, 5
Giải ba 36397 61938 3 8, 5
Giải tư 81954 54084 21229 4 5, 7
02720 70816 23922 78628 5 4, 6
Giải năm 8471 6
Giải sáu 4425 9556 8335 7 1
Giải bảy 312 8 4
Giải tám 47 9 7

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 07-09-2020
Đặc biệt 470786 Đầu Đuôi
0 2, 0
Giải nhất 05116 1 6, 4
Giải nhì 38722 2 2, 7, 0
Giải ba 80681 98773 3
Giải tư 78094 89082 54251 4 9
87714 48393 73199 89402 5 1
Giải năm 5049 6
Giải sáu 4688 9800 3177 7 3, 7
Giải bảy 027 8 6, 1, 2, 8
Giải tám 20 9 4, 3, 9

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 31-08-2020
Đặc biệt 746410 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 33261 1 0, 9
Giải nhì 85164 2
Giải ba 16289 39342 3 0, 4
Giải tư 79352 74356 51030 4 2, 9
91966 36399 36262 86149 5 2, 6
Giải năm 9119 6 1, 4, 6, 2, 9
Giải sáu 2399 5995 6934 7
Giải bảy 686 8 9, 6
Giải tám 69 9 9, 9, 5

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 24-08-2020
Đặc biệt 003951 Đầu Đuôi
0 3, 9
Giải nhất 78865 1
Giải nhì 14833 2 5
Giải ba 18382 45760 3 3, 2
Giải tư 74296 91891 11171 4 2
43842 76979 98273 39625 5 1
Giải năm 8077 6 5, 0
Giải sáu 1203 0170 5132 7 1, 9, 3, 7, 0, 2
Giải bảy 609 8 2
Giải tám 72 9 6, 1

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 17-08-2020
Đặc biệt 071083 Đầu Đuôi
0 1, 7
Giải nhất 55446 1
Giải nhì 28192 2 0
Giải ba 66440 27271 3 1
Giải tư 13246 75343 53331 4 6, 0, 6, 3, 7, 6
58296 92220 00347 54101 5 7
Giải năm 6878 6
Giải sáu 0991 4807 4657 7 1, 8
Giải bảy 386 8 3, 6
Giải tám 46 9 2, 6, 1

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 10-08-2020
Đặc biệt 673483 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 21266 1 4
Giải nhì 15628 2 8, 8
Giải ba 87756 44701 3 8, 0
Giải tư 70685 45014 28338 4
46369 21872 39276 28352 5 6, 2
Giải năm 8079 6 6, 9
Giải sáu 2382 5228 4392 7 2, 6, 9
Giải bảy 789 8 3, 5, 2, 9
Giải tám 30 9 2

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 03-08-2020
Đặc biệt 520547 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 84344 1 2, 0, 5
Giải nhì 06680 2 2
Giải ba 39105 22012 3 5
Giải tư 15310 53322 78879 4 7, 4, 4
53915 74375 08183 77072 5
Giải năm 5244 6 1
Giải sáu 1899 7835 7982 7 9, 5, 2
Giải bảy 461 8 0, 3, 2
Giải tám 99 9 9, 9

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 27-07-2020
Đặc biệt 291822 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 44188 1 6
Giải nhì 96729 2 2, 9, 1
Giải ba 78939 15755 3 9, 4, 7, 6
Giải tư 64789 55609 35143 4 3, 8
87470 22434 53997 66337 5 5
Giải năm 5585 6
Giải sáu 2397 5021 6248 7 0
Giải bảy 036 8 8, 9, 5
Giải tám 16 9 7, 7

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 20-07-2020
Đặc biệt 146846 Đầu Đuôi
0 8, 7, 5
Giải nhất 19008 1 9, 1
Giải nhì 38841 2
Giải ba 46698 75958 3 9
Giải tư 90683 79507 29439 4 6, 1
70169 34867 17005 64678 5 8
Giải năm 4070 6 9, 7
Giải sáu 3399 5897 2619 7 8, 0, 3
Giải bảy 473 8 3
Giải tám 11 9 8, 9, 7

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 13-07-2020
Đặc biệt 703276 Đầu Đuôi
0 3, 8
Giải nhất 83721 1 3, 9, 5, 0
Giải nhì 08313 2 1, 6
Giải ba 67803 36462 3
Giải tư 01919 10049 18681 4 9, 5
94815 55353 50761 91626 5 3, 1
Giải năm 2292 6 2, 1
Giải sáu 1892 3010 6708 7 6
Giải bảy 745 8 1
Giải tám 51 9 2, 2

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 06-07-2020
Đặc biệt 535739 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 14367 1 3
Giải nhì 02580 2 4
Giải ba 45724 18113 3 9, 3, 1
Giải tư 88287 84891 26873 4 6, 8
28894 91846 33633 33369 5 3
Giải năm 3348 6 7, 9
Giải sáu 2031 6588 8699 7 3
Giải bảy 853 8 0, 7, 8
Giải tám 00 9 1, 4, 9

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 29-06-2020
Đặc biệt 897590 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 83606 1
Giải nhì 47039 2 7, 0
Giải ba 29827 17093 3 9, 3, 8, 3, 1, 2
Giải tư 55855 84920 13833 4 3, 4
84168 85738 89433 96267 5 5
Giải năm 6731 6 8, 7
Giải sáu 7132 4573 8470 7 3, 0
Giải bảy 943 8
Giải tám 44 9 0, 3

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 22-06-2020
Đặc biệt 522167 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 01325 1 7, 6, 7
Giải nhì 38154 2 5
Giải ba 18298 88609 3 0, 1
Giải tư 29491 16517 84058 4 7
30616 33430 54617 19286 5 4, 8
Giải năm 2092 6 7, 3
Giải sáu 1798 7431 7747 7 6
Giải bảy 276 8 6
Giải tám 63 9 8, 1, 2, 8