Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 06-11-2020
Đặc biệt 178002 Đầu Đuôi
0 2, 8
Giải nhất 21369 1 3
Giải nhì 54450 2 9, 1
Giải ba 15475 66676 3 9, 7
Giải tư 65386 16444 84763 4 4, 8
00829 77239 36821 18250 5 0, 0
Giải năm 3208 6 9, 3, 1
Giải sáu 3696 6061 1713 7 5, 6
Giải bảy 448 8 6
Giải tám 37 9 6

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 30-10-2020
Đặc biệt 387682 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 87396 1 9
Giải nhì 55081 2 7, 3
Giải ba 10748 56434 3 4, 9, 2, 7
Giải tư 38404 60864 20919 4 8
56285 47339 14780 66932 5 6, 3
Giải năm 3161 6 4, 1
Giải sáu 5027 3556 2837 7
Giải bảy 553 8 2, 1, 5, 0
Giải tám 23 9 6

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 23-10-2020
Đặc biệt 902321 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 69888 1 7, 1
Giải nhì 68265 2 1, 7, 9
Giải ba 63817 01606 3 2, 3
Giải tư 53227 63471 22875 4 2
88332 15611 61133 39758 5 8, 0, 8
Giải năm 3729 6 5
Giải sáu 9389 3794 1842 7 1, 5
Giải bảy 750 8 8, 9
Giải tám 58 9 4

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 16-10-2020
Đặc biệt 548917 Đầu Đuôi
0 4, 7, 1, 4
Giải nhất 17481 1 7
Giải nhì 02367 2 4
Giải ba 27985 92304 3
Giải tư 46867 54224 46682 4 1
25007 54041 97987 25650 5 0, 3, 8
Giải năm 7977 6 7, 7, 9
Giải sáu 2669 4953 6101 7 7
Giải bảy 704 8 1, 5, 2, 7
Giải tám 58 9

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 09-10-2020
Đặc biệt 898292 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 60505 1 2, 4
Giải nhì 54177 2 7
Giải ba 81127 81337 3 7, 6
Giải tư 62589 85464 73676 4
58212 30977 87476 81259 5 9
Giải năm 3836 6 4
Giải sáu 9414 2373 9591 7 7, 6, 7, 6, 3, 0
Giải bảy 681 8 9, 1
Giải tám 70 9 2, 1

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 02-10-2020
Đặc biệt 283299 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 51527 1 2
Giải nhì 54888 2 7, 1, 7
Giải ba 85372 67165 3 1, 9, 4, 1, 2
Giải tư 90281 52452 49647 4 7
68031 17421 35039 56927 5 2
Giải năm 7689 6 5
Giải sáu 2212 0778 7234 7 2, 8
Giải bảy 031 8 8, 1, 9
Giải tám 32 9 9

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 25-09-2020
Đặc biệt 834088 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 56885 1 7
Giải nhì 60191 2 7, 0, 6
Giải ba 03632 11962 3 2, 8
Giải tư 47556 12438 69408 4 0, 8
84927 18517 51678 84240 5 6
Giải năm 9099 6 2
Giải sáu 9591 2020 2848 7 8, 6
Giải bảy 226 8 8, 5
Giải tám 76 9 1, 9, 1

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 18-09-2020
Đặc biệt 476020 Đầu Đuôi
0 3, 0
Giải nhất 95028 1
Giải nhì 87539 2 0, 8
Giải ba 46152 88381 3 9
Giải tư 42543 10003 71670 4 3
11770 97651 20553 88652 5 2, 1, 3, 2
Giải năm 7565 6 5
Giải sáu 5900 6472 4896 7 0, 0, 2, 9
Giải bảy 089 8 1, 9
Giải tám 79 9 6

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 11-09-2020
Đặc biệt 139151 Đầu Đuôi
0 7, 7
Giải nhất 14129 1 9
Giải nhì 84520 2 9, 0
Giải ba 92107 66231 3 1, 0
Giải tư 34775 17730 33198 4
31392 90071 61519 66907 5 1, 1
Giải năm 4586 6
Giải sáu 4190 7977 9351 7 5, 1, 7, 1
Giải bảy 994 8 6
Giải tám 71 9 8, 2, 0, 4

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 04-09-2020
Đặc biệt 812973 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 28321 1 0, 4, 8
Giải nhì 48727 2 1, 7, 6
Giải ba 11034 22854 3 4, 8, 4
Giải tư 05350 10310 72949 4 9, 0
90750 08003 16914 00440 5 4, 0, 0, 6, 3
Giải năm 4656 6
Giải sáu 5553 4338 9518 7 3
Giải bảy 034 8
Giải tám 26 9

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 28-08-2020
Đặc biệt 119679 Đầu Đuôi
0 2, 8, 6
Giải nhất 82757 1 5, 1
Giải nhì 49841 2 2, 4
Giải ba 82902 99522 3
Giải tư 10915 42508 91594 4 1, 7
80892 22097 16624 10947 5 7
Giải năm 4680 6 5
Giải sáu 5983 3165 4473 7 9, 3
Giải bảy 706 8 0, 3
Giải tám 11 9 4, 2, 7

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 21-08-2020
Đặc biệt 088205 Đầu Đuôi
0 5, 2, 5, 6
Giải nhất 38546 1 1
Giải nhì 73302 2 2
Giải ba 90644 36405 3 0, 1
Giải tư 19542 83006 22177 4 6, 4, 2
38091 23392 47564 51411 5
Giải năm 2971 6 4, 9
Giải sáu 1830 5831 1869 7 7, 1
Giải bảy 797 8
Giải tám 22 9 1, 2, 7

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 14-08-2020
Đặc biệt 308610 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 35400 1 0, 4, 5
Giải nhì 52457 2
Giải ba 93848 01781 3 1
Giải tư 35314 54773 54474 4 8
74269 41454 96873 41666 5 7, 4, 7
Giải năm 6280 6 9, 6
Giải sáu 8777 7315 2494 7 3, 4, 3, 7
Giải bảy 431 8 1, 0
Giải tám 57 9 4

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 07-08-2020
Đặc biệt 139336 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 92257 1 6, 5
Giải nhì 69224 2 4, 8, 5
Giải ba 97857 58376 3 6
Giải tư 26574 23628 15076 4 4
72171 82352 51393 76816 5 7, 7, 2, 1
Giải năm 6568 6 8
Giải sáu 6672 0044 6951 7 6, 4, 6, 1, 2
Giải bảy 015 8
Giải tám 25 9 3

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 31-07-2020
Đặc biệt 258093 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 06753 1 1, 8, 4, 3, 1
Giải nhì 32811 2
Giải ba 57773 87718 3 3, 4, 0
Giải tư 70765 81787 75162 4 6
63633 20034 47314 62457 5 3, 7
Giải năm 9746 6 5, 2
Giải sáu 3430 0896 2084 7 3
Giải bảy 713 8 7, 4
Giải tám 11 9 3, 6

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 24-07-2020
Đặc biệt 199984 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 14531 1
Giải nhì 52490 2 9
Giải ba 81936 84886 3 1, 6, 2
Giải tư 09841 95053 57946 4 1, 6, 2
64563 84689 79229 03961 5 3, 9
Giải năm 7932 6 3, 1, 3, 7
Giải sáu 0559 5863 4073 7 3
Giải bảy 767 8 4, 6, 9
Giải tám 42 9 0

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 17-07-2020
Đặc biệt 607819 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 43128 1 9, 8
Giải nhì 78844 2 8, 2
Giải ba 67599 62638 3 8, 2, 8, 8
Giải tư 54218 96596 18277 4 4, 0
60132 08880 92285 81838 5
Giải năm 7940 6
Giải sáu 0138 6277 4822 7 7, 7, 4
Giải bảy 983 8 0, 5, 3
Giải tám 74 9 9, 6

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 10-07-2020
Đặc biệt 302130 Đầu Đuôi
0 9, 5
Giải nhất 35116 1 6, 7, 4, 4, 8
Giải nhì 14726 2 6, 2
Giải ba 23309 50131 3 0, 1, 1
Giải tư 58831 75199 85897 4 3
69243 47471 53269 23817 5
Giải năm 5805 6 9
Giải sáu 6814 4014 4422 7 1
Giải bảy 195 8
Giải tám 18 9 9, 7, 5

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 03-07-2020
Đặc biệt 843071 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 98776 1 2
Giải nhì 12766 2
Giải ba 51247 74842 3
Giải tư 35572 92688 11094 4 7, 2, 7
21158 20952 98506 64047 5 8, 2, 5
Giải năm 1882 6 6
Giải sáu 9497 8712 3076 7 1, 6, 2, 6, 3
Giải bảy 673 8 8, 2
Giải tám 55 9 4, 7

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 26-06-2020
Đặc biệt 265767 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 39293 1 4, 6, 3, 0
Giải nhì 99614 2
Giải ba 29939 46062 3 9, 9
Giải tư 09316 86882 20613 4
24889 47061 13059 65054 5 9, 4, 6
Giải năm 3810 6 7, 2, 1, 1
Giải sáu 2888 0939 0856 7 1
Giải bảy 371 8 2, 9, 8
Giải tám 61 9 3