Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 31-10-2020
Đặc biệt 411083 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 58066 1 5, 9
Giải nhì 56633 2 5, 8
Giải ba 33425 71237 3 3, 7, 9, 2
Giải tư 52228 64249 73940 4 9, 0, 1
02809 16841 68839 61215 5
Giải năm 2032 6 6, 9
Giải sáu 3889 2382 0369 7
Giải bảy 480 8 3, 9, 2, 0
Giải tám 19 9

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 24-10-2020
Đặc biệt 696100 Đầu Đuôi
0 0, 3, 5
Giải nhất 67334 1 5, 5, 2
Giải nhì 72115 2 4, 6
Giải ba 85993 44524 3 4, 8, 9, 2
Giải tư 57815 57526 77938 4 5
67845 84839 27732 15703 5 5
Giải năm 9189 6
Giải sáu 4112 1755 2174 7 4, 2
Giải bảy 872 8 9
Giải tám 05 9 3

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 17-10-2020
Đặc biệt 953080 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 63446 1 6, 9, 4, 9, 3
Giải nhì 46695 2 3, 3
Giải ba 94723 69852 3 7
Giải tư 14751 15948 53751 4 6, 8
31988 98216 87052 53719 5 2, 1, 1, 2
Giải năm 0037 6 6
Giải sáu 4314 2819 4923 7
Giải bảy 313 8 0, 8
Giải tám 66 9 5

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 10-10-2020
Đặc biệt 926185 Đầu Đuôi
0 6, 9
Giải nhất 53666 1 9, 6, 0, 1
Giải nhì 19889 2
Giải ba 73893 75155 3 7
Giải tư 43219 70616 43110 4 9
73306 14582 93870 76209 5 5
Giải năm 6673 6 6, 1, 6
Giải sáu 4661 7966 3611 7 0, 3
Giải bảy 937 8 5, 9, 2
Giải tám 49 9 3

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 03-10-2020
Đặc biệt 456776 Đầu Đuôi
0 9, 0, 5
Giải nhất 51143 1 2, 5
Giải nhì 53959 2 3
Giải ba 44668 86379 3 8
Giải tư 70579 27998 91612 4 3, 9
38715 74509 50969 13395 5 9
Giải năm 7000 6 8, 9
Giải sáu 9738 4189 6049 7 6, 9, 9
Giải bảy 223 8 9
Giải tám 05 9 8, 5

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 26-09-2020
Đặc biệt 386023 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 13066 1 0, 9
Giải nhì 99709 2 3, 0
Giải ba 31334 96881 3 4, 1, 9
Giải tư 64043 34576 06873 4 3
43469 97731 85050 80520 5 0
Giải năm 0965 6 6, 9, 5
Giải sáu 3582 7710 0570 7 6, 3, 0
Giải bảy 119 8 1, 2
Giải tám 39 9

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 19-09-2020
Đặc biệt 140838 Đầu Đuôi
0 3, 4, 7
Giải nhất 77314 1 4
Giải nhì 49032 2
Giải ba 09984 64803 3 8, 2
Giải tư 55787 94593 24384 4 0, 0, 3
49140 46240 28459 70554 5 9, 4
Giải năm 6288 6
Giải sáu 4874 7404 5707 7 4, 8
Giải bảy 378 8 4, 7, 4, 8
Giải tám 43 9 3

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 12-09-2020
Đặc biệt 074741 Đầu Đuôi
0 8, 2, 3
Giải nhất 94908 1 8, 0, 0, 0
Giải nhì 52491 2 9
Giải ba 89718 14246 3
Giải tư 23210 57202 13391 4 1, 6, 6
43551 21310 01781 08929 5 1, 7
Giải năm 6946 6
Giải sáu 1557 4903 4510 7
Giải bảy 983 8 1, 3
Giải tám 99 9 1, 1, 9

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 05-09-2020
Đặc biệt 403077 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 33983 1
Giải nhì 39556 2 1
Giải ba 83057 52231 3 1, 1, 4
Giải tư 52998 65042 81470 4 2
71278 43054 02572 35208 5 6, 7, 4
Giải năm 2263 6 3, 1
Giải sáu 6131 6734 9075 7 7, 0, 8, 2, 5
Giải bảy 821 8 3
Giải tám 61 9 8

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 29-08-2020
Đặc biệt 495711 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 59430 1 1, 7, 5
Giải nhì 64838 2 3
Giải ba 34037 61080 3 0, 8, 7, 5, 4, 9
Giải tư 17535 56298 96017 4 4
11899 47080 56307 64134 5 8
Giải năm 4515 6
Giải sáu 9639 9944 4384 7
Giải bảy 623 8 0, 0, 4
Giải tám 58 9 8, 9

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 22-08-2020
Đặc biệt 037307 Đầu Đuôi
0 7, 7, 7
Giải nhất 55850 1 5, 3
Giải nhì 37330 2 1, 5
Giải ba 23515 96089 3 0, 1, 4
Giải tư 35575 60813 95331 4 4
11221 75634 03307 86174 5 0, 9, 5, 7
Giải năm 6644 6
Giải sáu 2225 7359 4455 7 5, 4
Giải bảy 407 8 9
Giải tám 57 9

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 15-08-2020
Đặc biệt 987452 Đầu Đuôi
0 0, 8
Giải nhất 40236 1
Giải nhì 81556 2 6
Giải ba 01026 17356 3 6, 0, 6, 2
Giải tư 71630 43194 31279 4 0, 7
99236 53559 48470 47400 5 2, 6, 6, 9, 4
Giải năm 3232 6
Giải sáu 2440 8108 7547 7 9, 0, 6
Giải bảy 576 8
Giải tám 54 9 4

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 08-08-2020
Đặc biệt 016452 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 59050 1 8, 3, 1
Giải nhì 55386 2
Giải ba 22493 50268 3 2
Giải tư 26805 13498 81190 4
71532 50967 55018 69788 5 2, 0
Giải năm 8060 6 8, 7, 0, 9
Giải sáu 2892 2495 8213 7
Giải bảy 711 8 6, 8
Giải tám 69 9 3, 8, 0, 2, 5

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 01-08-2020
Đặc biệt 418922 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 84217 1 7, 6, 8, 0
Giải nhì 87544 2 2
Giải ba 87216 81879 3 7, 3
Giải tư 34443 16618 73277 4 4, 3, 4
09756 99285 46557 17644 5 6, 7, 2
Giải năm 6352 6 6, 7
Giải sáu 3737 3866 9910 7 9, 7
Giải bảy 433 8 5
Giải tám 67 9

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 25-07-2020
Đặc biệt 541136 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 62570 1 4, 2, 0, 2
Giải nhì 57969 2 8, 5, 2
Giải ba 05155 20628 3 6, 8, 1
Giải tư 51314 87138 29125 4 8
85373 17422 70348 73812 5 5, 6
Giải năm 7492 6 9
Giải sáu 6731 4710 8156 7 0, 3
Giải bảy 488 8 8
Giải tám 12 9 2

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 18-07-2020
Đặc biệt 872546 Đầu Đuôi
0 7, 9
Giải nhất 63376 1 4, 3
Giải nhì 49186 2
Giải ba 30407 91761 3 4
Giải tư 78158 35409 64166 4 6, 6
27846 49754 52714 49599 5 8, 4, 8
Giải năm 8713 6 1, 6, 0
Giải sáu 8095 1358 4860 7 6, 5
Giải bảy 475 8 6
Giải tám 34 9 9, 5

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 11-07-2020
Đặc biệt 854874 Đầu Đuôi
0 4, 6, 4
Giải nhất 56704 1 9, 5
Giải nhì 56432 2 0, 0, 8
Giải ba 19119 78064 3 2, 4
Giải tư 56406 28704 84434 4 9
90620 30520 33788 94275 5 6
Giải năm 5115 6 4
Giải sáu 1149 0756 6928 7 4, 5, 4
Giải bảy 174 8 8, 5
Giải tám 85 9

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 04-07-2020
Đặc biệt 041602 Đầu Đuôi
0 2, 1
Giải nhất 85439 1 6, 7
Giải nhì 02416 2
Giải ba 62257 07917 3 9, 5
Giải tư 95651 92578 13895 4 4, 7
54480 51593 25698 25935 5 7, 1, 0, 3
Giải năm 2350 6 2
Giải sáu 1344 4053 8062 7 8
Giải bảy 747 8 0
Giải tám 01 9 5, 3, 8

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 27-06-2020
Đặc biệt 507386 Đầu Đuôi
0 4, 5
Giải nhất 56779 1 2
Giải nhì 75288 2 4
Giải ba 43073 79158 3 4, 6
Giải tư 33082 57761 32295 4 2
00604 93795 21534 79554 5 8, 4
Giải năm 8542 6 1
Giải sáu 3712 4924 6783 7 9, 3
Giải bảy 605 8 6, 8, 2, 3
Giải tám 36 9 5, 5

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 20-06-2020
Đặc biệt 940304 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 42297 1 9, 4
Giải nhì 94329 2 9, 5
Giải ba 99187 83819 3 8
Giải tư 51983 81386 44772 4
81170 46370 60464 28681 5
Giải năm 3992 6 4, 9
Giải sáu 2169 5325 7238 7 2, 0, 0, 4
Giải bảy 774 8 7, 3, 6, 1
Giải tám 14 9 7, 2