Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 06-07-2020
Đặc biệt 721311 Đầu Đuôi
0 1, 4
Giải nhất 55594 1 1, 8
Giải nhì 13088 2 6
Giải ba 68590 59141 3
Giải tư 03042 22668 16094 4 1, 2
01263 48298 54275 25001 5
Giải năm 8497 6 8, 3
Giải sáu 4518 6874 7186 7 5, 4
Giải bảy 104 8 8, 6
Giải tám 26 9 4, 0, 4, 8, 7

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 04-07-2020
Đặc biệt 832802 Đầu Đuôi
0 2, 6, 1
Giải nhất 23367 1 2
Giải nhì 46162 2 5
Giải ba 47112 79833 3 3, 0
Giải tư 37306 50525 52430 4 6
38566 58780 89273 72795 5
Giải năm 3446 6 7, 2, 6, 8, 7
Giải sáu 1690 5268 6770 7 3, 0
Giải bảy 267 8 0
Giải tám 01 9 5, 0

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 29-06-2020
Đặc biệt 617635 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 60467 1 2
Giải nhì 05603 2 5
Giải ba 49342 93981 3 5, 8
Giải tư 70338 73412 53525 4 2, 8, 6, 3
60771 57199 58455 99176 5 5, 7
Giải năm 6348 6 7, 0
Giải sáu 8846 7657 4660 7 1, 6, 9
Giải bảy 943 8 1
Giải tám 79 9 9

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 27-06-2020
Đặc biệt 181065 Đầu Đuôi
0 4, 9
Giải nhất 92704 1 5
Giải nhì 46360 2 1, 9, 1
Giải ba 04284 85164 3 3, 6
Giải tư 66921 69409 55529 4
75133 66775 24557 66882 5 7, 3
Giải năm 1915 6 5, 0, 4
Giải sáu 5871 5380 0721 7 5, 1
Giải bảy 053 8 4, 2, 0
Giải tám 36 9

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 22-06-2020
Đặc biệt 008625 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 94862 1 0, 6, 4
Giải nhì 02730 2 5, 7
Giải ba 20238 20582 3 0, 8
Giải tư 35455 45582 45594 4
13780 78510 15216 09076 5 5, 0
Giải năm 0273 6 2
Giải sáu 4114 2250 9927 7 6, 3, 3
Giải bảy 497 8 2, 2, 0
Giải tám 73 9 4, 7

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 20-06-2020
Đặc biệt 400167 Đầu Đuôi
0 4, 2, 2, 2, 9
Giải nhất 74187 1 4, 1
Giải nhì 66004 2 5
Giải ba 55202 09370 3 7
Giải tư 37414 16675 16740 4 0
31802 75884 65188 75963 5 0
Giải năm 4602 6 7, 3
Giải sáu 6925 3909 7650 7 0, 5
Giải bảy 337 8 7, 4, 8
Giải tám 11 9

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 15-06-2020
Đặc biệt 456826 Đầu Đuôi
0 1, 0, 5
Giải nhất 04724 1 4
Giải nhì 85301 2 6, 4, 4
Giải ba 31982 49990 3
Giải tư 79057 56300 60143 4 3, 6, 6, 5
55476 04146 81005 18769 5 7, 4
Giải năm 8646 6 9
Giải sáu 0345 9324 3354 7 6, 4
Giải bảy 774 8 2
Giải tám 14 9 0

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 13-06-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2 7
Giải ba 3 1, 6, 5
Giải tư 97099 56067 24843 4 3, 5, 9
66487 53745 87082 60293 5
Giải năm 6727 6 7
Giải sáu 8931 8636 3779 7 9
Giải bảy 735 8 7, 2
Giải tám 49 9 9, 3

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 08-06-2020
Đặc biệt 001064 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 72283 1
Giải nhì 70370 2
Giải ba 65937 00386 3 7, 6
Giải tư 59096 26580 73491 4 9
96764 93136 31109 99991 5 2
Giải năm 2952 6 4, 4, 7
Giải sáu 9249 1774 4076 7 0, 4, 6
Giải bảy 382 8 3, 6, 0, 2
Giải tám 67 9 6, 1, 1

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 06-06-2020
Đặc biệt 717635 Đầu Đuôi
0 0, 0
Giải nhất 72981 1 6, 8
Giải nhì 64321 2 1, 5, 3, 3
Giải ba 45500 32892 3 5, 4, 6
Giải tư 41725 40760 26455 4 6, 3
35134 52916 29423 47646 5 5
Giải năm 4374 6 0
Giải sáu 0136 9843 5123 7 4
Giải bảy 400 8 1
Giải tám 18 9 2

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 01-06-2020
Đặc biệt 499172 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 51450 1
Giải nhì 70522 2 2, 6, 0, 7
Giải ba 12381 66696 3
Giải tư 95242 69051 57193 4 2
90126 74484 24407 52320 5 0, 1
Giải năm 1361 6 1, 9
Giải sáu 3627 3169 8371 7 2, 1
Giải bảy 298 8 1, 4
Giải tám 99 9 6, 3, 8, 9

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 30-05-2020
Đặc biệt 907577 Đầu Đuôi
0 1, 9
Giải nhất 91211 1 1, 7, 3
Giải nhì 98675 2 6
Giải ba 84488 35126 3 4, 8
Giải tư 46269 20634 79917 4
29884 86351 94401 34775 5 1, 5
Giải năm 2766 6 9, 6
Giải sáu 1338 6055 4609 7 7, 5, 5, 1
Giải bảy 413 8 8, 4
Giải tám 71 9

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 25-05-2020
Đặc biệt 006149 Đầu Đuôi
0 5, 2
Giải nhất 70910 1 0, 4, 9
Giải nhì 33133 2 8, 0
Giải ba 81714 08105 3 3, 7
Giải tư 61128 63484 14454 4 9
37137 78402 16696 07920 5 4, 9
Giải năm 5274 6
Giải sáu 3576 1859 2676 7 4, 6, 6
Giải bảy 419 8 4
Giải tám 92 9 6, 2

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 23-05-2020
Đặc biệt 488480 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 14885 1 2
Giải nhì 26624 2 4, 3
Giải ba 48892 55497 3
Giải tư 09123 59561 77354 4 5
80165 02861 75497 20975 5 4
Giải năm 7082 6 1, 5, 1
Giải sáu 3045 5798 9779 7 5, 9
Giải bảy 012 8 0, 5, 2
Giải tám 95 9 2, 7, 7, 8, 5

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 18-05-2020
Đặc biệt 347672 Đầu Đuôi
0 0, 0
Giải nhất 30357 1 4
Giải nhì 20137 2
Giải ba 59784 97055 3 7, 0, 2
Giải tư 84000 95682 96242 4 2, 1
33430 09841 13032 01898 5 7, 5, 6
Giải năm 2166 6 6
Giải sáu 3698 6014 2156 7 2
Giải bảy 695 8 4, 2
Giải tám 00 9 8, 8, 5

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 16-05-2020
Đặc biệt 723711 Đầu Đuôi
0 6, 7
Giải nhất 65452 1 1, 7, 4
Giải nhì 90342 2 3, 4
Giải ba 18706 14307 3 2, 3, 8
Giải tư 90432 92251 09317 4 2, 2
66133 80214 89969 33738 5 2, 1
Giải năm 6142 6 9
Giải sáu 8023 8679 8278 7 9, 8, 4
Giải bảy 974 8
Giải tám 24 9

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 11-05-2020
Đặc biệt 577014 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 92711 1 4, 1, 4, 5
Giải nhì 25344 2
Giải ba 84614 30371 3 8, 8, 4
Giải tư 31186 81609 92938 4 4, 0
34666 74989 72240 70515 5 2, 2
Giải năm 9283 6 6
Giải sáu 4538 4334 7652 7 1
Giải bảy 252 8 6, 9, 3, 8
Giải tám 88 9

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 09-05-2020
Đặc biệt 028667 Đầu Đuôi
0 2, 8, 6, 9
Giải nhất 01146 1
Giải nhì 44252 2 8, 4
Giải ba 35336 84088 3 6, 2
Giải tư 95102 29908 15289 4 6, 4
72106 75028 76388 10681 5 2
Giải năm 4544 6 7, 5
Giải sáu 8609 0024 6065 7 5
Giải bảy 932 8 8, 9, 8, 1
Giải tám 75 9

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 04-05-2020
Đặc biệt 245914 Đầu Đuôi
0 5, 7, 4
Giải nhất 98254 1 4, 0, 8, 8, 1
Giải nhì 34458 2 7
Giải ba 01479 31610 3
Giải tư 60405 58418 90140 4 0
87507 18460 69487 39718 5 4, 8
Giải năm 7811 6 0, 9
Giải sáu 4769 5727 9285 7 9, 9
Giải bảy 404 8 7, 5
Giải tám 79 9

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 02-05-2020
Đặc biệt 027935 Đầu Đuôi
0 4, 8, 5, 7
Giải nhất 57874 1 9
Giải nhì 23195 2 0
Giải ba 13649 37270 3 5, 5
Giải tư 35104 04920 82208 4 9
39171 92473 88419 66866 5 6
Giải năm 5077 6 6
Giải sáu 2005 1907 6335 7 4, 0, 1, 3, 7, 2
Giải bảy 272 8
Giải tám 56 9 5