Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 02-11-2020
Đặc biệt 054927 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 88768 1
Giải nhì 97123 2 7, 3
Giải ba 09731 25183 3 1, 9
Giải tư 70839 68180 36164 4 6, 8
86260 12108 47079 70672 5 1
Giải năm 2746 6 8, 4, 0
Giải sáu 9651 6972 8686 7 9, 2, 2
Giải bảy 781 8 3, 0, 6, 1
Giải tám 48 9

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 31-10-2020
Đặc biệt 057964 Đầu Đuôi
0 9, 4
Giải nhất 38627 1 8, 0
Giải nhì 67494 2 7, 3
Giải ba 27873 39847 3 7, 0, 4
Giải tư 36483 53482 08894 4 7
71218 77009 71110 67237 5
Giải năm 3804 6 4
Giải sáu 0330 2523 0895 7 3
Giải bảy 334 8 3, 2, 0
Giải tám 80 9 4, 4, 5

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 26-10-2020
Đặc biệt 867014 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 72395 1 4, 6, 7
Giải nhì 31816 2 4, 4
Giải ba 90876 51547 3 7
Giải tư 98224 20817 47940 4 7, 0, 1
51524 39764 47986 61081 5
Giải năm 0476 6 4
Giải sáu 8808 7437 5493 7 6, 6, 0
Giải bảy 470 8 6, 1
Giải tám 41 9 5, 3

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 24-10-2020
Đặc biệt 230173 Đầu Đuôi
0 8, 9
Giải nhất 57922 1 8
Giải nhì 97167 2 2, 9, 1
Giải ba 56550 22465 3 9
Giải tư 58546 50762 72367 4 6, 7, 5
57308 85847 96745 90151 5 0, 1
Giải năm 1129 6 7, 5, 2, 7
Giải sáu 8639 1876 3621 7 3, 6
Giải bảy 818 8
Giải tám 09 9

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 19-10-2020
Đặc biệt 567363 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 76013 1 3, 9
Giải nhì 03161 2 7
Giải ba 79332 64319 3 2, 6, 8, 6, 5
Giải tư 93536 38071 94902 4 9, 0
85927 86451 68138 64036 5 1, 4, 8
Giải năm 5254 6 3, 1
Giải sáu 1149 7399 7035 7 1
Giải bảy 958 8
Giải tám 40 9 9

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 17-10-2020
Đặc biệt 541854 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 23153 1
Giải nhì 04869 2
Giải ba 41030 43986 3 0, 5, 4
Giải tư 37486 53798 45266 4
27235 18764 41176 01351 5 4, 3, 1
Giải năm 9081 6 9, 6, 4, 2, 2
Giải sáu 5887 9262 0934 7 6, 7
Giải bảy 477 8 6, 6, 1, 7
Giải tám 62 9 8

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 12-10-2020
Đặc biệt 173022 Đầu Đuôi
0 5, 0, 6
Giải nhất 64611 1 1, 2
Giải nhì 12467 2 2, 5, 4
Giải ba 94425 43480 3
Giải tư 09305 17544 16275 4 4, 7, 4, 0
98372 93647 18852 36900 5 2
Giải năm 5006 6 7
Giải sáu 5479 9344 2412 7 5, 2, 9
Giải bảy 424 8 0
Giải tám 40 9

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 10-10-2020
Đặc biệt 971775 Đầu Đuôi
0 1, 5, 2, 2
Giải nhất 68196 1 0
Giải nhì 60324 2 4, 9, 5, 9, 9
Giải ba 91729 66560 3
Giải tư 32447 28842 42684 4 7, 2
78201 95725 03410 59605 5
Giải năm 1429 6 0, 8, 5
Giải sáu 8502 8302 9068 7 5
Giải bảy 465 8 4
Giải tám 29 9 6

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 05-10-2020
Đặc biệt 614347 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 61784 1 0, 0
Giải nhì 27339 2
Giải ba 90633 81737 3 9, 3, 7, 8, 4
Giải tư 05584 27745 57248 4 7, 5, 8
18101 45338 77710 11176 5 7
Giải năm 0487 6 8
Giải sáu 1868 6410 5257 7 6
Giải bảy 485 8 4, 4, 7, 5
Giải tám 34 9

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 03-10-2020
Đặc biệt 476066 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 83889 1 6, 8, 8
Giải nhì 07332 2 8
Giải ba 45099 19394 3 2, 1
Giải tư 06858 64255 31492 4 9
53949 42316 24958 99618 5 8, 5, 8
Giải năm 2518 6 6
Giải sáu 7804 1428 0094 7 1
Giải bảy 131 8 9
Giải tám 71 9 9, 4, 2, 4

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 28-09-2020
Đặc biệt 552532 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 74729 1 2
Giải nhì 73512 2 9
Giải ba 52365 96098 3 2, 3
Giải tư 42962 62871 31558 4
41033 76399 40056 46066 5 8, 6
Giải năm 6077 6 5, 2, 6
Giải sáu 1179 3686 8595 7 1, 7, 9, 5
Giải bảy 705 8 6
Giải tám 75 9 8, 9, 5

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 26-09-2020
Đặc biệt 917768 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 30332 1 8, 6, 5
Giải nhì 32461 2 0
Giải ba 49048 34373 3 2, 6
Giải tư 60065 25436 60748 4 8, 8
22918 31660 07983 49102 5
Giải năm 7163 6 8, 1, 5, 0, 3
Giải sáu 6216 0480 4015 7 3
Giải bảy 420 8 3, 0, 8
Giải tám 88 9

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 21-09-2020
Đặc biệt 391596 Đầu Đuôi
0 9, 3, 8, 4
Giải nhất 81353 1 1
Giải nhì 60266 2
Giải ba 36546 75009 3 0
Giải tư 91151 86655 48911 4 6, 9
39667 96196 73003 82608 5 3, 1, 5, 5
Giải năm 3855 6 6, 7, 7
Giải sáu 7167 8230 3449 7
Giải bảy 704 8 7
Giải tám 87 9 6, 6

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 19-09-2020
Đặc biệt 610924 Đầu Đuôi
0 7, 2, 8, 6
Giải nhất 77455 1 5, 5, 0
Giải nhì 88191 2 4, 1
Giải ba 65407 98060 3 4, 7
Giải tư 86385 26099 40669 4
17402 34308 34421 92315 5 5
Giải năm 3934 6 0, 9, 2
Giải sáu 6515 1062 0210 7
Giải bảy 137 8 5
Giải tám 06 9 1, 9

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 14-09-2020
Đặc biệt 217286 Đầu Đuôi
0 5, 9, 3, 7
Giải nhất 86484 1 4, 2
Giải nhì 89270 2 6
Giải ba 87705 47509 3 8, 4, 5
Giải tư 51614 92149 49552 4 9
71897 46626 86003 45838 5 2, 3
Giải năm 7112 6
Giải sáu 6607 7553 4734 7 0
Giải bảy 835 8 6, 4, 9
Giải tám 89 9 7

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 12-09-2020
Đặc biệt 151529 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 67840 1 1, 0
Giải nhì 90811 2 9, 5, 6, 0, 8
Giải ba 29491 40040 3 9
Giải tư 67325 28510 33171 4 0, 0
61383 56590 85479 01965 5
Giải năm 6926 6 5, 1
Giải sáu 8220 3939 2203 7 1, 9
Giải bảy 228 8 3
Giải tám 61 9 1, 0

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 07-09-2020
Đặc biệt 968198 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 94348 1 8, 4, 5
Giải nhì 24684 2 3
Giải ba 25342 13723 3 3
Giải tư 00842 04648 45869 4 8, 2, 2, 8, 3
96133 90218 03791 94114 5
Giải năm 8199 6 9, 5
Giải sáu 0477 3943 3715 7 7, 0
Giải bảy 765 8 4
Giải tám 70 9 8, 1, 9

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 05-09-2020
Đặc biệt 097198 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 00417 1 7, 2
Giải nhì 39548 2 4, 1
Giải ba 89495 34866 3 4, 8
Giải tư 95653 99808 13254 4 8, 8
71824 55834 63180 89121 5 3, 4, 2
Giải năm 1312 6 6
Giải sáu 8373 7538 8698 7 3
Giải bảy 552 8 0
Giải tám 48 9 8, 5, 8

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 31-08-2020
Đặc biệt 143441 Đầu Đuôi
0 6, 2, 1
Giải nhất 51677 1 0
Giải nhì 50672 2
Giải ba 29894 42406 3
Giải tư 52002 85872 74772 4 1, 1, 0
66566 03799 49290 17310 5
Giải năm 0670 6 6, 4
Giải sáu 4301 8964 9641 7 7, 2, 2, 2, 0
Giải bảy 380 8 0
Giải tám 40 9 4, 9, 0

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 29-08-2020
Đặc biệt 602590 Đầu Đuôi
0 3, 8
Giải nhất 59861 1 4
Giải nhì 97226 2 6
Giải ba 61738 75498 3 8
Giải tư 98967 60372 49992 4
07288 49203 30273 25908 5 3
Giải năm 6553 6 1, 7
Giải sáu 8276 5584 4914 7 2, 3, 6, 1
Giải bảy 671 8 8, 4
Giải tám 90 9 0, 8, 2, 0