Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 04-11-2020
Đặc biệt 937690 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 41539 1 2, 1
Giải nhì 22032 2 0, 1
Giải ba 85447 37220 3 9, 2, 0, 9, 5, 1
Giải tư 18812 28830 76873 4 7
29864 20921 87058 13275 5 8, 9
Giải năm 4403 6 4
Giải sáu 9539 0411 9259 7 3, 5
Giải bảy 435 8
Giải tám 31 9 0

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 01-11-2020
Đặc biệt 412894 Đầu Đuôi
0 4, 6
Giải nhất 66541 1 0
Giải nhì 52004 2 6, 2
Giải ba 14773 84667 3 8
Giải tư 26853 18455 45210 4 1
76226 59406 68295 67080 5 3, 5, 6, 1
Giải năm 4122 6 7
Giải sáu 4456 8838 5798 7 3
Giải bảy 991 8 0
Giải tám 51 9 4, 5, 8, 1

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 28-10-2020
Đặc biệt 067281 Đầu Đuôi
0 4, 5, 3
Giải nhất 32556 1 8
Giải nhì 48669 2 1, 3
Giải ba 80118 13832 3 2, 0, 8
Giải tư 25830 87204 75605 4 1, 2
38621 29941 13359 70238 5 6, 9, 1, 1
Giải năm 6303 6 9
Giải sáu 3142 3751 7972 7 2
Giải bảy 723 8 1
Giải tám 51 9

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 25-10-2020
Đặc biệt 624615 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 86806 1 5, 2, 3, 6
Giải nhì 65351 2 9
Giải ba 96532 71394 3 2, 6
Giải tư 74186 51455 43212 4 6
61046 48013 66370 22084 5 1, 5, 9
Giải năm 8416 6
Giải sáu 6574 7736 8070 7 0, 4, 0
Giải bảy 229 8 6, 4
Giải tám 59 9 4

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 21-10-2020
Đặc biệt 087205 Đầu Đuôi
0 5, 2, 3
Giải nhất 44115 1 5
Giải nhì 02664 2
Giải ba 03497 88063 3 2, 9, 3, 1
Giải tư 09166 02593 00367 4 4, 6
10644 99432 48639 20702 5
Giải năm 1603 6 4, 3, 6, 7
Giải sáu 3533 2791 5546 7 4
Giải bảy 831 8
Giải tám 74 9 7, 3, 1

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 18-10-2020
Đặc biệt 305960 Đầu Đuôi
0 5, 9, 1
Giải nhất 93185 1 8
Giải nhì 76998 2 6, 3
Giải ba 24363 99718 3 0
Giải tư 69352 18865 25699 4
32357 11805 68553 43130 5 2, 7, 3
Giải năm 3209 6 0, 3, 5
Giải sáu 9226 1001 8472 7 2
Giải bảy 094 8 5
Giải tám 23 9 8, 9, 4

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 14-10-2020
Đặc biệt 459511 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 88579 1 1
Giải nhì 91668 2 9, 4, 5
Giải ba 09648 27785 3 1, 6
Giải tư 17755 73129 95324 4 8, 7
94731 68236 10484 76085 5 5
Giải năm 0947 6 8, 2
Giải sáu 3285 0062 2400 7 9, 3
Giải bảy 325 8 5, 4, 5, 5
Giải tám 73 9

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 11-10-2020
Đặc biệt 749657 Đầu Đuôi
0 7, 4, 5
Giải nhất 40210 1 0, 8, 0
Giải nhì 90628 2 8, 9
Giải ba 08907 92866 3 1, 6, 3
Giải tư 10646 14266 73931 4 6
87036 35156 08604 40433 5 7, 6
Giải năm 1429 6 6, 6, 9
Giải sáu 4369 5018 4910 7
Giải bảy 090 8
Giải tám 05 9 0

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 07-10-2020
Đặc biệt 298688 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 36973 1 8, 8
Giải nhì 94285 2 4, 7
Giải ba 53062 16624 3 0, 1
Giải tư 05527 49068 29872 4 9
92830 48265 94531 93064 5 7
Giải năm 5518 6 2, 8, 5, 4
Giải sáu 3591 4072 4618 7 3, 2, 2
Giải bảy 249 8 8, 5
Giải tám 57 9 1

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 04-10-2020
Đặc biệt 454470 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 81892 1 0, 9
Giải nhì 04754 2 1, 1, 6, 2
Giải ba 28845 43721 3 2, 8
Giải tư 22884 82772 35032 4 5
25004 89666 94710 94596 5 4
Giải năm 2938 6 6, 4
Giải sáu 7121 6826 4819 7 0, 2
Giải bảy 964 8 4
Giải tám 22 9 2, 6

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 30-09-2020
Đặc biệt 451958 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 71610 1 0, 4, 6
Giải nhì 62334 2 8
Giải ba 34699 61147 3 4
Giải tư 64567 02981 47914 4 7, 8, 0
26180 52048 18509 93128 5 8
Giải năm 9674 6 7, 5
Giải sáu 7898 2771 7865 7 4, 1
Giải bảy 340 8 1, 0
Giải tám 16 9 9, 8

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 27-09-2020
Đặc biệt 017595 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 71882 1 4, 0, 7
Giải nhì 07885 2 6, 7
Giải ba 00947 09033 3 3
Giải tư 48394 90046 29307 4 7, 6, 4, 8, 7
33744 94948 91814 60810 5 9
Giải năm 9826 6
Giải sáu 4284 2017 4027 7
Giải bảy 847 8 2, 5, 4
Giải tám 59 9 5, 4

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 23-09-2020
Đặc biệt 907021 Đầu Đuôi
0 4, 3, 2
Giải nhất 26027 1 4, 1, 6, 0
Giải nhì 28877 2 1, 7, 5
Giải ba 75414 42125 3
Giải tư 55204 98311 56895 4 2, 7, 5
64542 29359 14803 96547 5 9
Giải năm 1173 6
Giải sáu 7102 0545 7716 7 7, 3
Giải bảy 810 8
Giải tám 93 9 5, 3

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 20-09-2020
Đặc biệt 795603 Đầu Đuôi
0 3, 4, 5
Giải nhất 86678 1 7, 0
Giải nhì 58553 2 5, 5
Giải ba 82844 25370 3
Giải tư 11717 12678 83044 4 4, 4
25710 76925 19691 91689 5 3
Giải năm 9104 6
Giải sáu 5605 7897 7925 7 8, 0, 8
Giải bảy 994 8 9, 9
Giải tám 89 9 1, 7, 4

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 16-09-2020
Đặc biệt 817624 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 46590 1 2, 2
Giải nhì 56212 2 4, 0
Giải ba 18491 45249 3 6, 2, 3
Giải tư 94436 70420 84868 4 9, 8
72503 85232 01781 14633 5 6, 9, 1
Giải năm 0056 6 8
Giải sáu 8648 8359 0051 7
Giải bảy 112 8 1, 0
Giải tám 80 9 0, 1

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 13-09-2020
Đặc biệt 734297 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 69715 1 5
Giải nhì 28454 2 8
Giải ba 04571 06635 3 5, 7, 1, 2
Giải tư 26274 36378 27684 4
24737 45266 22252 24852 5 4, 2, 2, 4
Giải năm 1531 6 6
Giải sáu 1732 2173 9479 7 1, 4, 8, 3, 9
Giải bảy 154 8 4
Giải tám 28 9 7

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 09-09-2020
Đặc biệt 116920 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 50847 1 0, 7, 7
Giải nhì 04810 2 0
Giải ba 22942 80271 3 4, 0, 4
Giải tư 39134 90930 16946 4 7, 2, 6
40634 36261 29471 66260 5 3
Giải năm 7708 6 1, 0, 7
Giải sáu 6267 3017 6953 7 1, 1, 8
Giải bảy 417 8
Giải tám 78 9

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 06-09-2020
Đặc biệt 318092 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 61866 1 6
Giải nhì 99546 2 7, 0
Giải ba 93127 52070 3 5, 5, 8
Giải tư 46867 85245 22083 4 6, 5
81206 56082 12556 87635 5 6
Giải năm 9564 6 6, 7, 4
Giải sáu 0735 2738 8916 7 0
Giải bảy 485 8 3, 2, 5
Giải tám 20 9 2

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 02-09-2020
Đặc biệt 526932 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 18327 1
Giải nhì 44748 2 7, 0
Giải ba 06753 45955 3 2, 5, 8, 6
Giải tư 85535 73697 91353 4 8, 2, 5
61474 73638 21242 52945 5 3, 5, 3
Giải năm 8471 6
Giải sáu 9936 9820 1281 7 4, 1, 8, 0
Giải bảy 578 8 1
Giải tám 70 9 7

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 30-08-2020
Đặc biệt 694076 Đầu Đuôi
0 9, 2, 4
Giải nhất 13809 1 1
Giải nhì 98931 2 5
Giải ba 02193 12402 3 1, 3, 8
Giải tư 42850 18593 32096 4
28004 75771 94833 86211 5 0, 9, 7
Giải năm 3459 6 3
Giải sáu 8377 5925 1238 7 6, 1, 7
Giải bảy 463 8
Giải tám 57 9 3, 3, 6