Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 08-07-2020
Đặc biệt 781342 Đầu Đuôi
0 3, 4, 7
Giải nhất 82803 1 2, 3, 5
Giải nhì 95904 2 0
Giải ba 12986 65712 3 5, 5
Giải tư 38935 91635 22020 4 2, 0
15592 30678 63596 38907 5 1, 6
Giải năm 2151 6
Giải sáu 8813 2815 9085 7 8
Giải bảy 956 8 6, 5
Giải tám 40 9 2, 6

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 05-07-2020
Đặc biệt 497673 Đầu Đuôi
0 9, 7
Giải nhất 01653 1
Giải nhì 19679 2 5
Giải ba 72035 43609 3 5, 2, 2, 1
Giải tư 12575 03573 42249 4 9, 5, 4
18407 81525 62845 21899 5 3, 5
Giải năm 9432 6
Giải sáu 2783 0232 5031 7 3, 9, 5, 3
Giải bảy 255 8 3
Giải tám 44 9 9

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 01-07-2020
Đặc biệt 428917 Đầu Đuôi
0 1, 7
Giải nhất 02265 1 7
Giải nhì 34194 2 8, 0
Giải ba 20161 92832 3 2, 7, 3
Giải tư 81441 72437 25064 4 1
09297 00301 60507 56928 5
Giải năm 4474 6 5, 1, 4, 8, 4
Giải sáu 2668 0933 6264 7 4, 4
Giải bảy 274 8
Giải tám 20 9 4, 7

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 28-06-2020
Đặc biệt 407133 Đầu Đuôi
0 1, 4, 2
Giải nhất 03401 1
Giải nhì 49246 2 0, 8
Giải ba 27851 95172 3 3, 5, 4
Giải tư 90220 01170 45728 4 6
59191 58435 53804 74002 5 1, 2
Giải năm 1152 6
Giải sáu 9886 3992 0977 7 2, 0, 7
Giải bảy 187 8 6, 7
Giải tám 34 9 1, 2

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 24-06-2020
Đặc biệt 046606 Đầu Đuôi
0 6, 9, 9, 0
Giải nhất 00823 1 4, 5, 9
Giải nhì 70414 2 3, 2, 4
Giải ba 11222 80115 3 4
Giải tư 40797 24776 28234 4
88724 14609 71382 80453 5 3, 9
Giải năm 4259 6
Giải sáu 3892 9709 6100 7 6
Giải bảy 719 8 2
Giải tám 98 9 7, 2, 8

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 21-06-2020
Đặc biệt 798817 Đầu Đuôi
0 7, 7, 7
Giải nhất 64007 1 7, 7, 6
Giải nhì 71295 2 4, 8, 9
Giải ba 91531 59824 3 1, 9, 5
Giải tư 81607 05139 76328 4
41881 23361 77735 89729 5
Giải năm 8888 6 1
Giải sáu 5717 8507 0993 7
Giải bảy 316 8 1, 8, 9
Giải tám 89 9 5, 3

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 17-06-2020
Đặc biệt 556547 Đầu Đuôi
0 2, 4
Giải nhất 22636 1 2
Giải nhì 60267 2
Giải ba 67996 14343 3 6
Giải tư 02402 10684 55840 4 7, 3, 0
21204 90798 46373 17793 5
Giải năm 9112 6 7, 4
Giải sáu 0977 7388 6688 7 3, 7
Giải bảy 364 8 4, 8, 8, 9
Giải tám 89 9 6, 8, 3

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 14-06-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4 4
5
Giải năm 6
Giải sáu 7
Giải bảy 8
Giải tám 44 9

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 10-06-2020
Đặc biệt 482640 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 96532 1 0
Giải nhì 58361 2 0
Giải ba 20207 94442 3 2, 5, 1
Giải tư 71352 61287 58935 4 0, 2, 6
19179 23761 35757 46746 5 2, 7, 2
Giải năm 3731 6 1, 1
Giải sáu 3920 0289 7210 7 9, 1
Giải bảy 052 8 7, 9
Giải tám 71 9

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 07-06-2020
Đặc biệt 222523 Đầu Đuôi
0 4, 1
Giải nhất 18825 1 8
Giải nhì 77627 2 3, 5, 7, 3, 3
Giải ba 42158 54657 3 3
Giải tư 80098 66804 53160 4 5, 4
07183 99023 70401 15186 5 8, 7
Giải năm 4318 6 0
Giải sáu 0374 7245 3033 7 4
Giải bảy 723 8 3, 6
Giải tám 44 9 8

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 03-06-2020
Đặc biệt 862992 Đầu Đuôi
0 8, 8, 3
Giải nhất 29744 1 7, 0
Giải nhì 56523 2 3
Giải ba 45358 44554 3
Giải tư 77317 65508 75785 4 4, 5
34245 32060 14008 55288 5 8, 4, 7
Giải năm 6257 6 0, 0, 7
Giải sáu 5580 2160 9203 7
Giải bảy 967 8 5, 8, 0
Giải tám 10 9 2

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 31-05-2020
Đặc biệt 111540 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 50311 1 1, 1, 7, 2
Giải nhì 17029 2 9, 6, 0
Giải ba 94057 52482 3 5, 2
Giải tư 51735 83166 22826 4 0
00232 52611 92883 66674 5 7, 5
Giải năm 4755 6 6
Giải sáu 0817 4798 7512 7 4
Giải bảy 420 8 2, 3
Giải tám 02 9 8

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 27-05-2020
Đặc biệt 757705 Đầu Đuôi
0 5, 9
Giải nhất 28377 1 5
Giải nhì 84315 2 1, 4
Giải ba 89798 49254 3 0, 3
Giải tư 76171 28354 50621 4
13257 42624 72868 99270 5 4, 4, 7
Giải năm 9694 6 8
Giải sáu 8430 1999 7809 7 7, 1, 0, 9
Giải bảy 333 8
Giải tám 79 9 8, 4, 9

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 24-05-2020
Đặc biệt 003722 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 64024 1 9, 2, 6
Giải nhì 50976 2 2, 4, 9, 6, 3
Giải ba 74600 87555 3
Giải tư 22499 04256 79419 4
52012 97968 18350 33529 5 5, 6, 0
Giải năm 4560 6 8, 0, 9
Giải sáu 6516 1989 7069 7 6
Giải bảy 726 8 9
Giải tám 23 9 9

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 20-05-2020
Đặc biệt 123831 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 04224 1 3
Giải nhì 29858 2 4
Giải ba 04894 80513 3 1, 2
Giải tư 23960 49902 10252 4 5
27168 15164 70257 19477 5 8, 2, 7
Giải năm 1964 6 0, 8, 4, 4, 0
Giải sáu 0073 9645 3232 7 7, 3
Giải bảy 660 8
Giải tám 99 9 4, 9

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 17-05-2020
Đặc biệt 516671 Đầu Đuôi
0 1, 1, 8
Giải nhất 88701 1 3, 6
Giải nhì 34401 2 9
Giải ba 63084 88429 3 2, 0
Giải tư 57280 67532 62289 4
85113 06160 06165 34808 5
Giải năm 9816 6 0, 5, 3, 9
Giải sáu 0363 5189 7397 7 1
Giải bảy 169 8 4, 0, 9, 9
Giải tám 30 9 7

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 13-05-2020
Đặc biệt 328093 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 77980 1 1, 5
Giải nhì 15031 2 9
Giải ba 33841 91954 3 1, 3, 5, 0
Giải tư 52386 99944 95444 4 1, 4, 4
88733 92811 59835 58787 5 4
Giải năm 5615 6
Giải sáu 9892 2782 4585 7
Giải bảy 729 8 0, 6, 7, 2, 5
Giải tám 30 9 3, 2

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 10-05-2020
Đặc biệt 076507 Đầu Đuôi
0 7, 4, 9, 3
Giải nhất 33639 1 9, 8
Giải nhì 78404 2 6
Giải ba 55219 21126 3 9
Giải tư 16884 62870 16858 4 8, 7, 6
24948 54218 91950 35047 5 8, 0, 1, 0
Giải năm 9651 6
Giải sáu 3409 5294 1646 7 0
Giải bảy 303 8 4
Giải tám 50 9 4

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 06-05-2020
Đặc biệt 205099 Đầu Đuôi
0 4, 9, 3
Giải nhất 99374 1
Giải nhì 80961 2 5, 0
Giải ba 48425 42363 3 2, 1
Giải tư 41195 69796 05697 4
56120 76504 95609 10660 5 9
Giải năm 9232 6 1, 3, 0, 3
Giải sáu 0978 0331 9103 7 4, 8
Giải bảy 559 8
Giải tám 63 9 9, 5, 6, 7

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 03-05-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1 8
Giải nhì 2 7, 0
Giải ba 85540 94753 3
Giải tư 14752 54378 96260 4 0, 0
09850 43853 15182 72653 5 3, 2, 0, 3, 3
Giải năm 9387 6 0, 6
Giải sáu 2527 9740 4320 7 8
Giải bảy 766 8 2, 7
Giải tám 18 9