Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 16-09-2020
Đặc biệt 817624 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 46590 1 2, 2
Giải nhì 56212 2 4, 0
Giải ba 18491 45249 3 6, 2, 3
Giải tư 94436 70420 84868 4 9, 8
72503 85232 01781 14633 5 6, 9, 1
Giải năm 0056 6 8
Giải sáu 8648 8359 0051 7
Giải bảy 112 8 1, 0
Giải tám 80 9 0, 1

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 13-09-2020
Đặc biệt 734297 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 69715 1 5
Giải nhì 28454 2 8
Giải ba 04571 06635 3 5, 7, 1, 2
Giải tư 26274 36378 27684 4
24737 45266 22252 24852 5 4, 2, 2, 4
Giải năm 1531 6 6
Giải sáu 1732 2173 9479 7 1, 4, 8, 3, 9
Giải bảy 154 8 4
Giải tám 28 9 7

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 09-09-2020
Đặc biệt 116920 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 50847 1 0, 7, 7
Giải nhì 04810 2 0
Giải ba 22942 80271 3 4, 0, 4
Giải tư 39134 90930 16946 4 7, 2, 6
40634 36261 29471 66260 5 3
Giải năm 7708 6 1, 0, 7
Giải sáu 6267 3017 6953 7 1, 1, 8
Giải bảy 417 8
Giải tám 78 9

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 06-09-2020
Đặc biệt 318092 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 61866 1 6
Giải nhì 99546 2 7, 0
Giải ba 93127 52070 3 5, 5, 8
Giải tư 46867 85245 22083 4 6, 5
81206 56082 12556 87635 5 6
Giải năm 9564 6 6, 7, 4
Giải sáu 0735 2738 8916 7 0
Giải bảy 485 8 3, 2, 5
Giải tám 20 9 2

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 02-09-2020
Đặc biệt 526932 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 18327 1
Giải nhì 44748 2 7, 0
Giải ba 06753 45955 3 2, 5, 8, 6
Giải tư 85535 73697 91353 4 8, 2, 5
61474 73638 21242 52945 5 3, 5, 3
Giải năm 8471 6
Giải sáu 9936 9820 1281 7 4, 1, 8, 0
Giải bảy 578 8 1
Giải tám 70 9 7

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 30-08-2020
Đặc biệt 694076 Đầu Đuôi
0 9, 2, 4
Giải nhất 13809 1 1
Giải nhì 98931 2 5
Giải ba 02193 12402 3 1, 3, 8
Giải tư 42850 18593 32096 4
28004 75771 94833 86211 5 0, 9, 7
Giải năm 3459 6 3
Giải sáu 8377 5925 1238 7 6, 1, 7
Giải bảy 463 8
Giải tám 57 9 3, 3, 6

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 26-08-2020
Đặc biệt 202473 Đầu Đuôi
0 5, 9
Giải nhất 81445 1 5, 4
Giải nhì 83615 2 2, 3
Giải ba 46090 65189 3 9
Giải tư 58473 87057 19122 4 5, 5, 8
02271 51505 17845 28039 5 7, 1, 1
Giải năm 4314 6
Giải sáu 4523 0148 8809 7 3, 3, 1
Giải bảy 451 8 9
Giải tám 51 9 0

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 23-08-2020
Đặc biệt 795997 Đầu Đuôi
0 6, 8
Giải nhất 20630 1 2
Giải nhì 34289 2
Giải ba 15763 50091 3 0, 1
Giải tư 99798 10831 53251 4 3, 0
93012 51206 62043 75540 5 1, 8
Giải năm 1874 6 3
Giải sáu 3788 1990 4058 7 4
Giải bảy 095 8 9, 8
Giải tám 08 9 7, 1, 8, 0, 5

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 19-08-2020
Đặc biệt 226918 Đầu Đuôi
0 8, 0, 0, 5
Giải nhất 60608 1 8, 9, 6
Giải nhì 91400 2 4
Giải ba 68384 04977 3 1
Giải tư 68931 53719 73024 4 3
66688 86384 14355 34116 5 5
Giải năm 9184 6
Giải sáu 6200 0476 5075 7 7, 6, 5
Giải bảy 205 8 4, 8, 4, 4
Giải tám 43 9

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 16-08-2020
Đặc biệt 963227 Đầu Đuôi
0 6, 6, 0
Giải nhất 04827 1 3, 2
Giải nhì 69913 2 7, 7, 7
Giải ba 26099 06539 3 9, 9, 7, 1, 2
Giải tư 66739 79337 73606 4
74880 19306 87078 24357 5 7
Giải năm 0927 6 3
Giải sáu 2631 9132 2112 7 8
Giải bảy 400 8 0
Giải tám 63 9 9

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 12-08-2020
Đặc biệt 484465 Đầu Đuôi
0 9, 6
Giải nhất 16368 1 9
Giải nhì 58087 2
Giải ba 53769 89565 3 6
Giải tư 44195 70119 48478 4 7, 0, 3
86291 75709 26771 72947 5
Giải năm 3240 6 5, 8, 9, 5
Giải sáu 2494 4706 2043 7 8, 1, 6
Giải bảy 336 8 7
Giải tám 76 9 5, 1, 4

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 09-08-2020
Đặc biệt 819414 Đầu Đuôi
0 2, 0
Giải nhất 52328 1 4
Giải nhì 00285 2 8
Giải ba 38956 41784 3 4, 3
Giải tư 17485 74602 93334 4 4, 1
92244 90133 81670 47067 5 6, 0
Giải năm 1964 6 7, 4
Giải sáu 1550 4400 5941 7 0
Giải bảy 386 8 5, 4, 5, 6, 3
Giải tám 83 9

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 05-08-2020
Đặc biệt 849611 Đầu Đuôi
0 3, 4
Giải nhất 61552 1 1
Giải nhì 86623 2 3
Giải ba 60449 65559 3 5
Giải tư 18649 28663 49479 4 9, 9
45358 87164 39535 23474 5 2, 9, 8, 4
Giải năm 2686 6 3, 4
Giải sáu 7154 3703 9704 7 9, 4
Giải bảy 980 8 6, 0
Giải tám 99 9 9

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 02-08-2020
Đặc biệt 390591 Đầu Đuôi
0 4, 7
Giải nhất 00019 1 9, 6
Giải nhì 46466 2 7, 4, 1
Giải ba 73016 54589 3 1
Giải tư 40445 03527 26379 4 5, 5, 6
21831 46424 29295 29445 5 4, 5
Giải năm 1746 6 6
Giải sáu 6004 1321 5307 7 9
Giải bảy 654 8 9
Giải tám 55 9 1, 5

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 29-07-2020
Đặc biệt 112464 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 32182 1 4, 0, 9, 5
Giải nhì 67428 2 8, 7
Giải ba 65963 39887 3
Giải tư 50602 16280 77092 4
14327 87314 69710 11893 5
Giải năm 8683 6 4, 3
Giải sáu 5499 4819 7774 7 4
Giải bảy 215 8 2, 7, 0, 3
Giải tám 97 9 2, 3, 9, 7

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 26-07-2020
Đặc biệt 213815 Đầu Đuôi
0 0, 1, 4
Giải nhất 14326 1 5, 0, 1, 1
Giải nhì 36610 2 6
Giải ba 56285 34361 3 2
Giải tư 74174 84211 84684 4 0
52283 63040 07000 22232 5 0
Giải năm 6111 6 1
Giải sáu 6901 0275 9250 7 4, 5
Giải bảy 904 8 5, 4, 3, 6
Giải tám 86 9

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 22-07-2020
Đặc biệt 453120 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 85677 1 7
Giải nhì 46278 2 0, 4, 1
Giải ba 62848 30717 3 0, 9, 9
Giải tư 68630 36409 96195 4 8, 5
70172 63271 31924 40571 5 6
Giải năm 2545 6
Giải sáu 9039 6121 0856 7 7, 8, 2, 1, 1
Giải bảy 939 8 3
Giải tám 83 9 5

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 19-07-2020
Đặc biệt 354688 Đầu Đuôi
0 2, 4
Giải nhất 58328 1
Giải nhì 70670 2 8, 5, 5
Giải ba 12377 43325 3
Giải tư 67940 18292 26725 4 0, 9, 7
59963 52749 25893 27102 5
Giải năm 2004 6 3, 5
Giải sáu 7965 7585 7347 7 0, 7
Giải bảy 591 8 8, 5, 4
Giải tám 84 9 2, 3, 1

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 15-07-2020
Đặc biệt 084934 Đầu Đuôi
0 9, 8
Giải nhất 76422 1
Giải nhì 93769 2 2, 4
Giải ba 03641 34458 3 4, 6, 7
Giải tư 14436 06424 56009 4 1, 7, 3
33259 69308 33952 41847 5 8, 9, 2
Giải năm 8143 6 9
Giải sáu 5737 1584 5492 7
Giải bảy 993 8 4, 9
Giải tám 89 9 2, 3

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 12-07-2020
Đặc biệt 643818 Đầu Đuôi
0 8, 6, 3
Giải nhất 68541 1 8
Giải nhì 27671 2 8
Giải ba 98308 24088 3 6, 9, 1
Giải tư 58236 31798 97906 4 1, 5, 1
32703 50045 65739 92984 5 0
Giải năm 4628 6 9
Giải sáu 1787 3831 6550 7 1
Giải bảy 041 8 8, 4, 7
Giải tám 69 9 8