Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 01-11-2020
Đặc biệt 962273 Đầu Đuôi
0 7, 4
Giải nhất 61236 1 2, 1
Giải nhì 77223 2 3, 7
Giải ba 83330 31238 3 6, 0, 8, 8
Giải tư 40038 74012 22111 4 1, 6
55407 31241 18704 06755 5 5, 7, 4
Giải năm 6246 6 9
Giải sáu 1027 7869 9557 7 3
Giải bảy 194 8
Giải tám 54 9 4

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 25-10-2020
Đặc biệt 032941 Đầu Đuôi
0 3, 7
Giải nhất 58234 1 3, 1
Giải nhì 62313 2 2
Giải ba 68411 46222 3 4, 2, 5, 3
Giải tư 90358 13084 51590 4 1, 1
94767 15759 31232 69203 5 8, 9
Giải năm 1107 6 7, 5
Giải sáu 7341 6335 6033 7
Giải bảy 493 8 4
Giải tám 65 9 0, 3

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 18-10-2020
Đặc biệt 111398 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 27817 1 7, 1, 2
Giải nhì 70711 2
Giải ba 73283 14339 3 9
Giải tư 38401 83482 99741 4 1, 4
30756 97044 57058 25394 5 6, 8, 4, 6
Giải năm 8270 6 9
Giải sáu 8495 5012 7454 7 0
Giải bảy 456 8 3, 2
Giải tám 69 9 8, 4, 5

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 11-10-2020
Đặc biệt 770260 Đầu Đuôi
0 2, 1
Giải nhất 69263 1 3
Giải nhì 55002 2 5, 5
Giải ba 28287 18513 3 0, 6
Giải tư 75601 07253 80925 4 7, 1, 2
32962 00881 51171 13025 5 3
Giải năm 5347 6 0, 3, 2
Giải sáu 8130 0036 9841 7 1
Giải bảy 383 8 7, 1, 3
Giải tám 42 9

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 04-10-2020
Đặc biệt 520321 Đầu Đuôi
0 8, 2
Giải nhất 02008 1
Giải nhì 26774 2 1
Giải ba 44688 73495 3 3
Giải tư 79462 01843 71282 4 3, 3
02790 67243 81877 67298 5 8
Giải năm 4179 6 2
Giải sáu 9658 6333 1794 7 4, 7, 9
Giải bảy 192 8 8, 2
Giải tám 02 9 5, 0, 8, 4, 2

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 27-09-2020
Đặc biệt 507357 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 07687 1
Giải nhì 42434 2 6
Giải ba 42670 93231 3 4, 1, 8, 7
Giải tư 69940 27607 69560 4 0, 9, 1
09349 41938 84674 93137 5 7, 0
Giải năm 1168 6 0, 8, 0, 9
Giải sáu 9760 8726 4241 7 0, 4
Giải bảy 950 8 7
Giải tám 69 9

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 20-09-2020
Đặc biệt 158362 Đầu Đuôi
0 3, 6
Giải nhất 70147 1 5, 4, 9
Giải nhì 32696 2 2, 3, 5
Giải ba 23231 94622 3 1, 1
Giải tư 80403 62023 60267 4 7, 5
67615 56699 12725 60614 5
Giải năm 6773 6 2, 7
Giải sáu 9645 2431 1019 7 3
Giải bảy 006 8
Giải tám 97 9 6, 9, 7

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 13-09-2020
Đặc biệt 964068 Đầu Đuôi
0 7, 0
Giải nhất 57372 1 9
Giải nhì 13407 2 2
Giải ba 92363 08771 3 0, 3
Giải tư 50058 10376 58300 4
72880 76782 06293 13222 5 8, 7
Giải năm 4230 6 8, 3
Giải sáu 8557 3771 1486 7 2, 1, 6, 1
Giải bảy 119 8 0, 2, 6
Giải tám 33 9 3

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 06-09-2020
Đặc biệt 547159 Đầu Đuôi
0 6, 4
Giải nhất 93506 1 5, 0, 5
Giải nhì 41176 2 5
Giải ba 73815 76682 3 9
Giải tư 04925 20949 37939 4 9
15956 30294 89310 49182 5 9, 6, 9
Giải năm 2415 6 3
Giải sáu 5775 7159 3292 7 6, 5
Giải bảy 004 8 2, 2
Giải tám 63 9 4, 2

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 30-08-2020
Đặc biệt 361752 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 08172 1 4, 0
Giải nhì 19551 2
Giải ba 64392 58356 3 6, 4, 7
Giải tư 33894 53744 11588 4 4
66602 04636 84814 86075 5 2, 1, 6, 0
Giải năm 7450 6 6, 3
Giải sáu 6666 1363 3334 7 2, 5
Giải bảy 137 8 8
Giải tám 10 9 2, 4

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 23-08-2020
Đặc biệt 559445 Đầu Đuôi
0 5, 2, 8
Giải nhất 07205 1
Giải nhì 49102 2 9
Giải ba 46808 10069 3 1, 9
Giải tư 75229 46288 05331 4 5, 4
95050 86358 66774 78864 5 0, 8, 7
Giải năm 0957 6 9, 4, 7
Giải sáu 9944 9467 2899 7 4
Giải bảy 898 8 8
Giải tám 39 9 9, 8

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 16-08-2020
Đặc biệt 411694 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 87060 1 8
Giải nhì 59595 2
Giải ba 25773 17703 3 4
Giải tư 84978 55634 37990 4 4
06187 35981 54555 11790 5 5, 7
Giải năm 1361 6 0, 1
Giải sáu 8018 3277 4157 7 3, 8, 7
Giải bảy 388 8 7, 1, 8
Giải tám 44 9 4, 5, 0, 0

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 09-08-2020
Đặc biệt 672889 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 46558 1 9
Giải nhì 53143 2 3, 5
Giải ba 67331 75323 3 1, 5
Giải tư 95735 60976 45045 4 3, 5, 0
20276 64299 20850 56240 5 8, 0, 2
Giải năm 7352 6
Giải sáu 8025 1603 6579 7 6, 6, 9
Giải bảy 519 8 9
Giải tám 93 9 9, 3

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 02-08-2020
Đặc biệt 353027 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 31351 1 4
Giải nhì 06903 2 7
Giải ba 80847 38640 3 3
Giải tư 00597 63733 77274 4 7, 0, 6, 1
29389 85246 46614 66285 5 1
Giải năm 2894 6 2, 0, 4
Giải sáu 0162 4093 1160 7 4
Giải bảy 764 8 9, 5
Giải tám 41 9 7, 4, 3

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 26-07-2020
Đặc biệt 448426 Đầu Đuôi
0 7, 2
Giải nhất 46678 1 2
Giải nhì 01912 2 6, 4
Giải ba 74624 83199 3 7
Giải tư 33841 47944 80359 4 1, 4, 4
76207 74269 73144 92578 5 9
Giải năm 4637 6 9, 9
Giải sáu 9878 6002 7091 7 8, 8, 8
Giải bảy 591 8
Giải tám 69 9 9, 1, 1

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 19-07-2020
Đặc biệt 663642 Đầu Đuôi
0 2, 6, 3
Giải nhất 22402 1 5, 5, 4
Giải nhì 27170 2 0
Giải ba 00477 98315 3 9, 3
Giải tư 97339 17133 60906 4 2, 5
80973 24075 55715 98885 5 6
Giải năm 4790 6
Giải sáu 0803 3020 5456 7 0, 7, 3, 5
Giải bảy 814 8 5
Giải tám 45 9 0

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 12-07-2020
Đặc biệt 391221 Đầu Đuôi
0 6, 4
Giải nhất 46206 1 2
Giải nhì 77166 2 1, 5
Giải ba 29196 92012 3 5
Giải tư 99956 57666 53358 4 2
62180 26404 32642 64882 5 6, 8, 4
Giải năm 0693 6 6, 6, 3
Giải sáu 3935 1396 7125 7
Giải bảy 763 8 0, 2
Giải tám 54 9 6, 3, 6

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 05-07-2020
Đặc biệt 234290 Đầu Đuôi
0 8, 3
Giải nhất 86660 1
Giải nhì 55576 2
Giải ba 29187 00508 3 9
Giải tư 12492 08139 79355 4 8, 9
16103 90281 43448 05793 5 5
Giải năm 7571 6 0, 7
Giải sáu 5070 2249 6599 7 6, 1, 0, 4
Giải bảy 674 8 7, 1
Giải tám 67 9 0, 2, 3, 9

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 28-06-2020
Đặc biệt 068007 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 55280 1
Giải nhì 74824 2 4, 3, 9, 3
Giải ba 70273 86893 3
Giải tư 70373 05873 18891 4
47189 74780 34271 74786 5 3
Giải năm 5953 6
Giải sáu 6976 5723 9629 7 3, 3, 3, 1, 6
Giải bảy 923 8 0, 9, 0, 6
Giải tám 97 9 3, 1, 7

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 21-06-2020
Đặc biệt 455787 Đầu Đuôi
0 3, 2
Giải nhất 30784 1
Giải nhì 71046 2 4, 4
Giải ba 68784 16255 3
Giải tư 74749 30298 34003 4 6, 9, 5
61455 51245 08463 27563 5 5, 5
Giải năm 1824 6 3, 3, 2
Giải sáu 4524 8170 0492 7 0
Giải bảy 302 8 7, 4, 4
Giải tám 62 9 8, 2