Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 13-09-2020
Đặc biệt 964068 Đầu Đuôi
0 7, 0
Giải nhất 57372 1 9
Giải nhì 13407 2 2
Giải ba 92363 08771 3 0, 3
Giải tư 50058 10376 58300 4
72880 76782 06293 13222 5 8, 7
Giải năm 4230 6 8, 3
Giải sáu 8557 3771 1486 7 2, 1, 6, 1
Giải bảy 119 8 0, 2, 6
Giải tám 33 9 3

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 06-09-2020
Đặc biệt 547159 Đầu Đuôi
0 6, 4
Giải nhất 93506 1 5, 0, 5
Giải nhì 41176 2 5
Giải ba 73815 76682 3 9
Giải tư 04925 20949 37939 4 9
15956 30294 89310 49182 5 9, 6, 9
Giải năm 2415 6 3
Giải sáu 5775 7159 3292 7 6, 5
Giải bảy 004 8 2, 2
Giải tám 63 9 4, 2

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 30-08-2020
Đặc biệt 361752 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 08172 1 4, 0
Giải nhì 19551 2
Giải ba 64392 58356 3 6, 4, 7
Giải tư 33894 53744 11588 4 4
66602 04636 84814 86075 5 2, 1, 6, 0
Giải năm 7450 6 6, 3
Giải sáu 6666 1363 3334 7 2, 5
Giải bảy 137 8 8
Giải tám 10 9 2, 4

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 23-08-2020
Đặc biệt 559445 Đầu Đuôi
0 5, 2, 8
Giải nhất 07205 1
Giải nhì 49102 2 9
Giải ba 46808 10069 3 1, 9
Giải tư 75229 46288 05331 4 5, 4
95050 86358 66774 78864 5 0, 8, 7
Giải năm 0957 6 9, 4, 7
Giải sáu 9944 9467 2899 7 4
Giải bảy 898 8 8
Giải tám 39 9 9, 8

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 16-08-2020
Đặc biệt 411694 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 87060 1 8
Giải nhì 59595 2
Giải ba 25773 17703 3 4
Giải tư 84978 55634 37990 4 4
06187 35981 54555 11790 5 5, 7
Giải năm 1361 6 0, 1
Giải sáu 8018 3277 4157 7 3, 8, 7
Giải bảy 388 8 7, 1, 8
Giải tám 44 9 4, 5, 0, 0

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 09-08-2020
Đặc biệt 672889 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 46558 1 9
Giải nhì 53143 2 3, 5
Giải ba 67331 75323 3 1, 5
Giải tư 95735 60976 45045 4 3, 5, 0
20276 64299 20850 56240 5 8, 0, 2
Giải năm 7352 6
Giải sáu 8025 1603 6579 7 6, 6, 9
Giải bảy 519 8 9
Giải tám 93 9 9, 3

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 02-08-2020
Đặc biệt 353027 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 31351 1 4
Giải nhì 06903 2 7
Giải ba 80847 38640 3 3
Giải tư 00597 63733 77274 4 7, 0, 6, 1
29389 85246 46614 66285 5 1
Giải năm 2894 6 2, 0, 4
Giải sáu 0162 4093 1160 7 4
Giải bảy 764 8 9, 5
Giải tám 41 9 7, 4, 3

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 26-07-2020
Đặc biệt 448426 Đầu Đuôi
0 7, 2
Giải nhất 46678 1 2
Giải nhì 01912 2 6, 4
Giải ba 74624 83199 3 7
Giải tư 33841 47944 80359 4 1, 4, 4
76207 74269 73144 92578 5 9
Giải năm 4637 6 9, 9
Giải sáu 9878 6002 7091 7 8, 8, 8
Giải bảy 591 8
Giải tám 69 9 9, 1, 1

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 19-07-2020
Đặc biệt 663642 Đầu Đuôi
0 2, 6, 3
Giải nhất 22402 1 5, 5, 4
Giải nhì 27170 2 0
Giải ba 00477 98315 3 9, 3
Giải tư 97339 17133 60906 4 2, 5
80973 24075 55715 98885 5 6
Giải năm 4790 6
Giải sáu 0803 3020 5456 7 0, 7, 3, 5
Giải bảy 814 8 5
Giải tám 45 9 0

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 12-07-2020
Đặc biệt 391221 Đầu Đuôi
0 6, 4
Giải nhất 46206 1 2
Giải nhì 77166 2 1, 5
Giải ba 29196 92012 3 5
Giải tư 99956 57666 53358 4 2
62180 26404 32642 64882 5 6, 8, 4
Giải năm 0693 6 6, 6, 3
Giải sáu 3935 1396 7125 7
Giải bảy 763 8 0, 2
Giải tám 54 9 6, 3, 6

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 05-07-2020
Đặc biệt 234290 Đầu Đuôi
0 8, 3
Giải nhất 86660 1
Giải nhì 55576 2
Giải ba 29187 00508 3 9
Giải tư 12492 08139 79355 4 8, 9
16103 90281 43448 05793 5 5
Giải năm 7571 6 0, 7
Giải sáu 5070 2249 6599 7 6, 1, 0, 4
Giải bảy 674 8 7, 1
Giải tám 67 9 0, 2, 3, 9

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 28-06-2020
Đặc biệt 068007 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 55280 1
Giải nhì 74824 2 4, 3, 9, 3
Giải ba 70273 86893 3
Giải tư 70373 05873 18891 4
47189 74780 34271 74786 5 3
Giải năm 5953 6
Giải sáu 6976 5723 9629 7 3, 3, 3, 1, 6
Giải bảy 923 8 0, 9, 0, 6
Giải tám 97 9 3, 1, 7

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 21-06-2020
Đặc biệt 455787 Đầu Đuôi
0 3, 2
Giải nhất 30784 1
Giải nhì 71046 2 4, 4
Giải ba 68784 16255 3
Giải tư 74749 30298 34003 4 6, 9, 5
61455 51245 08463 27563 5 5, 5
Giải năm 1824 6 3, 3, 2
Giải sáu 4524 8170 0492 7 0
Giải bảy 302 8 7, 4, 4
Giải tám 62 9 8, 2

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 14-06-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 1
Giải nhì 2 4, 7, 3, 2, 7
Giải ba 3
Giải tư 38124 37827 4
5
Giải năm 8123 6 0
Giải sáu 0722 5360 8508 7
Giải bảy 985 8 5
Giải tám 27 9

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 07-06-2020
Đặc biệt 066816 Đầu Đuôi
0 2, 2
Giải nhất 60131 1 6, 4, 3
Giải nhì 17639 2 8, 0
Giải ba 53174 67128 3 1, 9, 0, 7
Giải tư 35945 11602 18850 4 5
22630 28514 64837 27202 5 0
Giải năm 0020 6 5
Giải sáu 0489 1778 3579 7 4, 8, 9
Giải bảy 165 8 9
Giải tám 13 9

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 31-05-2020
Đặc biệt 791756 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 67270 1 8, 9
Giải nhì 10006 2 0, 7
Giải ba 66956 96382 3 8
Giải tư 00359 94672 17392 4 2
65184 18179 24287 13418 5 6, 6, 9
Giải năm 0038 6 0
Giải sáu 6160 8820 0819 7 0, 2, 9
Giải bảy 742 8 2, 4, 7
Giải tám 27 9 2

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 24-05-2020
Đặc biệt 976886 Đầu Đuôi
0 3, 0, 6
Giải nhất 31338 1 5, 5
Giải nhì 61603 2 8, 7
Giải ba 56450 98415 3 8, 3
Giải tư 33377 90393 03300 4 0
49161 70128 27233 60606 5 0
Giải năm 0669 6 1, 9, 1
Giải sáu 0027 0640 8261 7 7
Giải bảy 615 8 6
Giải tám 95 9 3, 5

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 17-05-2020
Đặc biệt 741054 Đầu Đuôi
0 2, 0
Giải nhất 56255 1 2, 4
Giải nhì 71937 2
Giải ba 68592 68602 3 7, 8, 6
Giải tư 10476 89342 75644 4 2, 4
31480 14790 33157 41100 5 4, 5, 7
Giải năm 0275 6 9
Giải sáu 8838 9712 2214 7 6, 5
Giải bảy 136 8 0
Giải tám 69 9 2, 0

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 10-05-2020
Đặc biệt 927346 Đầu Đuôi
0 5, 9, 5, 8
Giải nhất 43345 1
Giải nhì 86174 2 1
Giải ba 22640 29605 3 6
Giải tư 51948 35359 42409 4 6, 5, 0, 8
57380 44056 87455 10336 5 9, 6, 5
Giải năm 4421 6 9
Giải sáu 0605 3171 1578 7 4, 1, 8
Giải bảy 269 8 0
Giải tám 08 9

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 03-05-2020
Đặc biệt 594533 Đầu Đuôi
0 5, 6
Giải nhất 93387 1 6
Giải nhì 10597 2 9
Giải ba 35429 84872 3 3, 0
Giải tư 87295 23152 85705 4 8
39383 13572 32530 75506 5 2, 7
Giải năm 1471 6
Giải sáu 0648 4093 6457 7 2, 2, 1, 7
Giải bảy 016 8 7, 3
Giải tám 77 9 7, 5, 3