Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 05-07-2020
Đặc biệt 251470 Đầu Đuôi
0 7, 9, 1
Giải nhất 24724 1
Giải nhì 80921 2 4, 1, 5, 0, 9
Giải ba 10296 94225 3 2, 8, 1
Giải tư 41991 42807 01132 4 9
05809 46220 32387 43694 5
Giải năm 4329 6
Giải sáu 9538 6349 1477 7 0, 7
Giải bảy 501 8 7
Giải tám 31 9 6, 1, 4

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 28-06-2020
Đặc biệt 551158 Đầu Đuôi
0 2, 6, 0
Giải nhất 16502 1 7, 7, 0
Giải nhì 78859 2 6
Giải ba 12326 36631 3 1, 3
Giải tư 38778 85517 72681 4
65381 14692 54233 40073 5 8, 9, 0
Giải năm 9817 6
Giải sáu 6650 7010 8286 7 8, 3
Giải bảy 606 8 1, 1, 6
Giải tám 00 9 2

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 21-06-2020
Đặc biệt 423701 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 90682 1 1
Giải nhì 59350 2
Giải ba 75911 79453 3 8
Giải tư 16778 29697 84540 4 0, 1, 7, 2
31341 38347 97494 25868 5 0, 3
Giải năm 8960 6 8, 0
Giải sáu 4338 5094 2942 7 8
Giải bảy 385 8 2, 5
Giải tám 91 9 7, 4, 4, 1

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 14-06-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4 0
5 1
Giải năm 6
Giải sáu 4140 6095 7 3
Giải bảy 073 8
Giải tám 51 9 5

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 07-06-2020
Đặc biệt 415638 Đầu Đuôi
0 1, 7, 6
Giải nhất 42439 1 4, 3
Giải nhì 29562 2 2, 7
Giải ba 43014 17701 3 8, 9, 4
Giải tư 72146 42022 74613 4 6
20181 74854 32107 95034 5 4
Giải năm 8206 6 2, 0
Giải sáu 4027 5273 5672 7 3, 2
Giải bảy 860 8 1
Giải tám 90 9 0

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 31-05-2020
Đặc biệt 140266 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 18874 1
Giải nhì 65940 2
Giải ba 61461 25841 3 0, 0, 1
Giải tư 27030 88830 82731 4 0, 1, 2
19700 23588 69457 89295 5 7, 3
Giải năm 2787 6 6, 1, 3, 8
Giải sáu 0795 4763 4842 7 4
Giải bảy 853 8 8, 7
Giải tám 68 9 5, 5

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 24-05-2020
Đặc biệt 151901 Đầu Đuôi
0 1, 6
Giải nhất 15370 1 1
Giải nhì 68666 2 9, 1, 7
Giải ba 47363 70629 3 7
Giải tư 61842 85106 44537 4 2, 9
61521 45884 79211 11495 5
Giải năm 4670 6 6, 3, 8, 5
Giải sáu 5870 7027 0349 7 0, 0, 0
Giải bảy 668 8 4
Giải tám 65 9 5

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 17-05-2020
Đặc biệt 404759 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 39325 1 2
Giải nhì 52795 2 5, 0, 5, 1
Giải ba 53020 31946 3
Giải tư 59779 73625 33454 4 6, 7
27721 91379 13052 94206 5 9, 4, 2, 1
Giải năm 4084 6
Giải sáu 5785 0851 7847 7 9, 9
Giải bảy 896 8 4, 5
Giải tám 12 9 5, 6

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 10-05-2020
Đặc biệt 985588 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 35571 1 2, 6
Giải nhì 43041 2
Giải ba 36999 77165 3 2
Giải tư 92694 36591 84594 4 1, 8
81848 91977 84412 72006 5 8
Giải năm 2358 6 5
Giải sáu 2593 9032 0216 7 1, 7, 8
Giải bảy 398 8 8
Giải tám 78 9 9, 4, 1, 4, 3, 8

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 03-05-2020
Đặc biệt 191411 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 94894 1 1, 8
Giải nhì 51725 2 5, 9
Giải ba 14130 27605 3 0, 7
Giải tư 41993 13747 57764 4 7, 1, 2
78279 44837 89376 22829 5 4
Giải năm 5241 6 4, 7
Giải sáu 8899 8054 1018 7 9, 6
Giải bảy 167 8
Giải tám 42 9 4, 3, 9

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 26-04-2020
Đặc biệt 155397 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 99128 1 3
Giải nhì 64089 2 8, 3
Giải ba 69986 67683 3
Giải tư 88078 66144 26147 4 4, 7, 4, 1
55070 53944 27779 53680 5 1
Giải năm 8441 6 7
Giải sáu 4676 5451 4213 7 8, 0, 9, 6
Giải bảy 823 8 9, 6, 3, 0
Giải tám 67 9 7

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 29-03-2020
Đặc biệt 192597 Đầu Đuôi
0 6, 6
Giải nhất 04591 1 5
Giải nhì 22266 2 0
Giải ba 16974 52344 3
Giải tư 45595 00515 17867 4 4
28206 79020 82790 70781 5 0
Giải năm 1789 6 6, 7
Giải sáu 6385 6306 5785 7 4
Giải bảy 180 8 1, 9, 5, 5, 0
Giải tám 50 9 7, 1, 5, 0

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 22-03-2020
Đặc biệt 561978 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 38074 1 8
Giải nhì 15226 2 6, 8
Giải ba 69728 71154 3 9, 2, 5
Giải tư 56545 67394 34939 4 5, 5
26718 77745 73769 45285 5 4, 4
Giải năm 1604 6 9, 4
Giải sáu 1432 0964 3494 7 8, 4
Giải bảy 435 8 5
Giải tám 54 9 4, 4

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 15-03-2020
Đặc biệt 275447 Đầu Đuôi
0 5, 6
Giải nhất 42912 1 2, 6, 4
Giải nhì 59443 2 2, 7
Giải ba 31822 59435 3 5, 7, 7
Giải tư 61716 14569 75091 4 7, 3
35598 51605 72114 81137 5
Giải năm 7027 6 9
Giải sáu 3799 0537 9306 7
Giải bảy 898 8
Giải tám 97 9 1, 8, 9, 8, 7

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 08-03-2020
Đặc biệt 184615 Đầu Đuôi
0 8, 5, 5
Giải nhất 12669 1 5
Giải nhì 15885 2
Giải ba 75157 49589 3 5
Giải tư 94435 43160 92149 4 9, 7
42164 13879 11908 04005 5 7
Giải năm 0305 6 9, 0, 4, 9, 1
Giải sáu 7747 6369 4595 7 9
Giải bảy 261 8 5, 9
Giải tám 94 9 5, 4

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 01-03-2020
Đặc biệt 605400 Đầu Đuôi
0 0, 2
Giải nhất 41648 1 4, 3
Giải nhì 50150 2 1, 0, 6
Giải ba 57714 06821 3 8
Giải tư 12743 48320 23690 4 8, 3, 4
96463 78602 85926 12938 5 0, 2
Giải năm 0913 6 3, 8
Giải sáu 5644 3480 9152 7
Giải bảy 268 8 0
Giải tám 94 9 0, 4

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 23-02-2020
Đặc biệt 390560 Đầu Đuôi
0 1, 7
Giải nhất 12141 1 0, 9
Giải nhì 68761 2 4
Giải ba 31084 56610 3 6
Giải tư 76277 50098 93160 4 1, 5
22419 65224 16290 01801 5
Giải năm 1580 6 0, 1, 0
Giải sáu 6295 0907 8936 7 7, 2
Giải bảy 345 8 4, 0
Giải tám 72 9 8, 0, 5

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 16-02-2020
Đặc biệt 082926 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 26059 1
Giải nhì 82760 2 6, 5, 2, 2, 2
Giải ba 97797 21483 3
Giải tư 09125 48747 09446 4 7, 6, 7
85308 24964 47879 39922 5 9
Giải năm 9885 6 0, 4, 5
Giải sáu 7222 5165 1447 7 9
Giải bảy 422 8 3, 5, 9
Giải tám 89 9 7

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 09-02-2020
Đặc biệt 553673 Đầu Đuôi
0 8, 6, 4
Giải nhất 89884 1 9, 2
Giải nhì 31519 2 4
Giải ba 74108 73779 3 6, 2
Giải tư 11681 10324 57006 4 0
38036 99732 78312 73104 5
Giải năm 0385 6 2
Giải sáu 3340 7262 5280 7 3, 9, 7
Giải bảy 495 8 4, 1, 5, 0
Giải tám 77 9 5

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 02-02-2020
Đặc biệt 488635 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 81776 1 7, 3
Giải nhì 78979 2 4
Giải ba 88017 05632 3 5, 2
Giải tư 06147 34213 73753 4 7, 5
31167 74360 19780 45024 5 3
Giải năm 7878 6 7, 0
Giải sáu 7397 4845 7002 7 6, 9, 8
Giải bảy 897 8 0
Giải tám 99 9 7, 7, 9