Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 01-11-2020
Đặc biệt 498405 Đầu Đuôi
0 5, 4, 5
Giải nhất 77791 1 7, 4, 2
Giải nhì 18633 2
Giải ba 20765 49164 3 3, 0
Giải tư 99930 71457 54404 4 0
77617 00205 20475 38498 5 7
Giải năm 3540 6 5, 4
Giải sáu 1214 8212 9872 7 5, 2
Giải bảy 691 8 5
Giải tám 85 9 1, 8, 1

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 25-10-2020
Đặc biệt 993333 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 66167 1 9
Giải nhì 03677 2
Giải ba 52919 34942 3 3, 6, 0, 8
Giải tư 47265 66941 02344 4 2, 1, 4, 6, 7
02546 03759 11088 58936 5 9, 2
Giải năm 2352 6 7, 5
Giải sáu 5830 8382 1738 7 7
Giải bảy 988 8 8, 2, 8
Giải tám 47 9

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 18-10-2020
Đặc biệt 300146 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 11666 1
Giải nhì 49838 2 0, 1, 7
Giải ba 93093 05966 3 8
Giải tư 03375 26149 07620 4 6, 9, 9, 4
62721 78749 02996 88544 5
Giải năm 6727 6 6, 6, 7
Giải sáu 5673 2386 3007 7 5, 3, 2
Giải bảy 872 8 6
Giải tám 67 9 3, 6

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 11-10-2020
Đặc biệt 483739 Đầu Đuôi
0 1, 3, 6
Giải nhất 89016 1 6, 8, 4
Giải nhì 58961 2
Giải ba 31376 82256 3 9, 0, 2
Giải tư 65697 90501 49818 4
74875 75094 09061 16130 5 6, 0
Giải năm 5670 6 1, 1
Giải sáu 3150 2503 5014 7 6, 5, 0
Giải bảy 532 8
Giải tám 06 9 7, 4

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 04-10-2020
Đặc biệt 749551 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 61325 1 1, 4, 1
Giải nhì 43011 2 5, 2
Giải ba 64463 31338 3 8, 9
Giải tư 25897 08339 82962 4 6
67864 22614 89157 64922 5 1, 7, 4
Giải năm 5670 6 3, 2, 4, 4, 7
Giải sáu 2746 8864 4767 7 0
Giải bảy 311 8
Giải tám 54 9 7

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 27-09-2020
Đặc biệt 823535 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 41589 1 1
Giải nhì 12170 2 5, 0, 6
Giải ba 20932 40464 3 5, 2, 8
Giải tư 85296 72125 45138 4 6, 0
53378 42820 93062 61246 5
Giải năm 3562 6 4, 2, 2, 5
Giải sáu 2426 4311 3340 7 0, 8
Giải bảy 165 8 9, 2
Giải tám 82 9 6

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 20-09-2020
Đặc biệt 643965 Đầu Đuôi
0 8, 8
Giải nhất 00025 1 2
Giải nhì 67482 2 5, 7, 0
Giải ba 61754 64989 3
Giải tư 15241 35712 53527 4 1, 4
87608 41983 50456 38508 5 4, 6, 1
Giải năm 7988 6 5
Giải sáu 5244 5675 5220 7 5
Giải bảy 489 8 2, 9, 3, 8, 9
Giải tám 51 9

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 13-09-2020
Đặc biệt 179663 Đầu Đuôi
0 0, 0, 4
Giải nhất 80496 1 5, 5
Giải nhì 08815 2 9, 2
Giải ba 25388 94400 3
Giải tư 85489 22566 25867 4
27900 47791 49194 29704 5
Giải năm 6029 6 3, 6, 7, 0
Giải sáu 3675 9822 8399 7 5
Giải bảy 260 8 8, 9
Giải tám 15 9 6, 1, 4, 9

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 06-09-2020
Đặc biệt 164281 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 13915 1 5, 8, 6, 2
Giải nhì 37362 2 6, 7
Giải ba 54282 16145 3 6
Giải tư 76768 82736 95548 4 5, 8
57118 85659 84582 47268 5 9
Giải năm 6716 6 2, 8, 8
Giải sáu 5894 7986 2526 7
Giải bảy 027 8 1, 2, 2, 6
Giải tám 12 9 4

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 30-08-2020
Đặc biệt 005981 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 70334 1 3
Giải nhì 28277 2 3
Giải ba 84969 64754 3 4, 5, 4
Giải tư 81254 77223 40935 4 4, 1, 8
92180 76434 78813 38471 5 4, 4
Giải năm 5244 6 9
Giải sáu 1441 5981 6548 7 7, 1
Giải bảy 404 8 1, 0, 1
Giải tám 95 9 5

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 23-08-2020
Đặc biệt 046258 Đầu Đuôi
0 3, 1, 7
Giải nhất 19032 1 4
Giải nhì 77570 2 8, 7
Giải ba 86553 20678 3 2, 5
Giải tư 25828 43703 73901 4 2
65153 59127 01296 91114 5 8, 3, 3, 7
Giải năm 8607 6 4
Giải sáu 2742 8235 3672 7 0, 8, 2
Giải bảy 364 8
Giải tám 57 9 6

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 16-08-2020
Đặc biệt 313970 Đầu Đuôi
0 8, 7, 5
Giải nhất 67295 1 2, 7
Giải nhì 57308 2 1, 7, 2, 5
Giải ba 56782 25554 3
Giải tư 51307 15321 12027 4 7
23347 84522 28777 11512 5 4, 4
Giải năm 3154 6
Giải sáu 3697 5705 2125 7 0, 7
Giải bảy 817 8 2, 3
Giải tám 83 9 5, 7

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 09-08-2020
Đặc biệt 108687 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 20455 1 3
Giải nhì 24023 2 3, 8, 8
Giải ba 98881 49758 3 9, 1, 4
Giải tư 94968 53828 09139 4 7, 9
71413 79731 26803 84528 5 5, 8
Giải năm 4795 6 8, 5
Giải sáu 0147 8349 7765 7
Giải bảy 992 8 7, 1
Giải tám 34 9 5, 2

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 02-08-2020
Đặc biệt 796061 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 04318 1 8
Giải nhì 07320 2 0, 6
Giải ba 74907 14280 3 8, 4
Giải tư 38443 46438 78382 4 3
19377 17477 30297 06073 5 9
Giải năm 3083 6 1
Giải sáu 8926 7484 6434 7 7, 7, 3
Giải bảy 990 8 0, 2, 3, 4
Giải tám 59 9 7, 0

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 26-07-2020
Đặc biệt 109680 Đầu Đuôi
0 7, 1, 2
Giải nhất 70396 1 8, 5, 0
Giải nhì 07069 2 6
Giải ba 16118 73445 3 6, 0
Giải tư 34841 00915 45568 4 5, 1, 5
37956 44910 63455 44226 5 6, 5
Giải năm 0907 6 9, 8
Giải sáu 1901 4536 9302 7
Giải bảy 245 8 0
Giải tám 30 9 6

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 19-07-2020
Đặc biệt 660492 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 78117 1 7, 8, 4
Giải nhì 87669 2 8
Giải ba 85486 47462 3 8, 3
Giải tư 73891 63577 10340 4 0, 8, 7
17592 73148 10128 93947 5
Giải năm 9238 6 9, 2, 8
Giải sáu 9181 5318 0968 7 7
Giải bảy 414 8 6, 1
Giải tám 33 9 2, 1, 2

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 12-07-2020
Đặc biệt 547952 Đầu Đuôi
0 4, 0
Giải nhất 31682 1 4, 5, 1
Giải nhì 77479 2 6, 1
Giải ba 19433 85462 3 3
Giải tư 60196 69114 16782 4 0
66740 04604 34415 69786 5 2, 6
Giải năm 0100 6 2
Giải sáu 0888 5226 9221 7 9
Giải bảy 811 8 2, 2, 6, 8
Giải tám 56 9 6

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 05-07-2020
Đặc biệt 251470 Đầu Đuôi
0 7, 9, 1
Giải nhất 24724 1
Giải nhì 80921 2 4, 1, 5, 0, 9
Giải ba 10296 94225 3 2, 8, 1
Giải tư 41991 42807 01132 4 9
05809 46220 32387 43694 5
Giải năm 4329 6
Giải sáu 9538 6349 1477 7 0, 7
Giải bảy 501 8 7
Giải tám 31 9 6, 1, 4

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 28-06-2020
Đặc biệt 551158 Đầu Đuôi
0 2, 6, 0
Giải nhất 16502 1 7, 7, 0
Giải nhì 78859 2 6
Giải ba 12326 36631 3 1, 3
Giải tư 38778 85517 72681 4
65381 14692 54233 40073 5 8, 9, 0
Giải năm 9817 6
Giải sáu 6650 7010 8286 7 8, 3
Giải bảy 606 8 1, 1, 6
Giải tám 00 9 2

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 21-06-2020
Đặc biệt 423701 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 90682 1 1
Giải nhì 59350 2
Giải ba 75911 79453 3 8
Giải tư 16778 29697 84540 4 0, 1, 7, 2
31341 38347 97494 25868 5 0, 3
Giải năm 8960 6 8, 0
Giải sáu 4338 5094 2942 7 8
Giải bảy 385 8 2, 5
Giải tám 91 9 7, 4, 4, 1