Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 31-10-2020
Đặc biệt 270610 Đầu Đuôi
0 4, 7
Giải nhất 77539 1 0, 7, 3
Giải nhì 01446 2 4, 6
Giải ba 58453 04243 3 9
Giải tư 57224 86948 58504 4 6, 3, 8
92662 68998 05167 86726 5 3, 4
Giải năm 8260 6 2, 7, 0
Giải sáu 0717 0499 1654 7
Giải bảy 913 8
Giải tám 07 9 8, 9

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 24-10-2020
Đặc biệt 602634 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 60157 1 3, 5
Giải nhì 04964 2 6, 4
Giải ba 73145 49262 3 4, 0, 6
Giải tư 46653 68707 33468 4 5, 8
50786 20513 52926 48464 5 7, 3
Giải năm 6424 6 4, 2, 8, 4
Giải sáu 6448 4315 2230 7 4
Giải bảy 274 8 6
Giải tám 36 9

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 17-10-2020
Đặc biệt 907062 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 52899 1 3, 2, 2
Giải nhì 52949 2 0
Giải ba 01672 04485 3
Giải tư 06560 02047 94613 4 9, 7
96356 07074 88912 04370 5 6
Giải năm 2820 6 2, 0
Giải sáu 9888 1373 5174 7 2, 4, 0, 3, 4
Giải bảy 384 8 5, 8, 4
Giải tám 12 9 9

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 10-10-2020
Đặc biệt 988247 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 06146 1 2, 3, 3, 9, 1
Giải nhì 29295 2 9, 1, 3, 4
Giải ba 73112 17829 3 8
Giải tư 56821 48395 51123 4 7, 6, 5
87013 13613 20770 90819 5 8
Giải năm 5724 6
Giải sáu 1095 4845 0111 7 0
Giải bảy 458 8
Giải tám 38 9 5, 5, 5

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 03-10-2020
Đặc biệt 634248 Đầu Đuôi
0 3, 5
Giải nhất 82713 1 3, 2
Giải nhì 66403 2
Giải ba 96005 33412 3 5, 2, 4
Giải tư 79285 09284 58441 4 8, 1, 4
10963 89396 28861 64872 5
Giải năm 5170 6 3, 1, 7
Giải sáu 8435 1244 8732 7 2, 0
Giải bảy 934 8 5, 4
Giải tám 67 9 6

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 26-09-2020
Đặc biệt 453558 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 77320 1 2
Giải nhì 89996 2 0, 3, 6
Giải ba 45023 52393 3 1
Giải tư 62242 97075 63771 4 2, 1
46752 92765 25465 42241 5 8, 2
Giải năm 6412 6 5, 5
Giải sáu 8226 6191 7831 7 5, 1, 0
Giải bảy 370 8
Giải tám 91 9 6, 3, 1, 1

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 19-09-2020
Đặc biệt 072445 Đầu Đuôi
0 2, 7, 7, 0
Giải nhất 25343 1
Giải nhì 86920 2 0, 5
Giải ba 28802 47844 3
Giải tư 71743 17025 73961 4 5, 3, 4, 3, 6
94307 91563 68107 59679 5 3, 3, 1
Giải năm 9700 6 1, 3
Giải sáu 0453 4853 2351 7 9
Giải bảy 580 8 0
Giải tám 46 9

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 12-09-2020
Đặc biệt 076451 Đầu Đuôi
0 6, 4
Giải nhất 23320 1 8
Giải nhì 43121 2 0, 1, 5
Giải ba 03150 53058 3 4
Giải tư 80906 70634 49118 4 3, 1
76543 50161 84394 46367 5 1, 0, 8, 8
Giải năm 4704 6 1, 7
Giải sáu 9341 1170 1425 7 0, 6
Giải bảy 558 8
Giải tám 76 9 4

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 05-09-2020
Đặc biệt 018490 Đầu Đuôi
0 6, 1
Giải nhất 04906 1
Giải nhì 93655 2 4, 7
Giải ba 13024 84466 3 7, 3, 0
Giải tư 12041 38083 27661 4 1, 8, 5
58037 96927 04648 56270 5 5
Giải năm 6895 6 6, 1
Giải sáu 1474 2033 5430 7 0, 4
Giải bảy 345 8 3
Giải tám 01 9 0, 5

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 29-08-2020
Đặc biệt 791918 Đầu Đuôi
0 8, 0, 0, 4, 5
Giải nhất 33008 1 8, 4, 5, 6
Giải nhì 96864 2 3
Giải ba 89614 39746 3 8
Giải tư 76615 39169 14000 4 6, 8
46485 61648 12923 59500 5 4
Giải năm 4475 6 4, 9
Giải sáu 2504 1505 4816 7 5
Giải bảy 938 8 5
Giải tám 54 9

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 22-08-2020
Đặc biệt 710089 Đầu Đuôi
0 7, 2
Giải nhất 37070 1 2, 3, 6
Giải nhì 48307 2
Giải ba 39937 39802 3 7, 6, 1
Giải tư 30398 09312 07036 4
64954 21931 83313 10084 5 4, 2, 9
Giải năm 0552 6
Giải sáu 8799 3993 5259 7 0
Giải bảy 416 8 9, 4
Giải tám 93 9 8, 9, 3, 3

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 15-08-2020
Đặc biệt 190990 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 07834 1 7, 0
Giải nhì 63183 2
Giải ba 52958 63391 3 4, 5, 3, 5, 2
Giải tư 73496 95471 62679 4
27335 96558 26833 77903 5 8, 8
Giải năm 5175 6 6
Giải sáu 5117 1410 6435 7 1, 9, 5
Giải bảy 766 8 3
Giải tám 32 9 0, 1, 6

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 08-08-2020
Đặc biệt 694115 Đầu Đuôi
0 5, 5
Giải nhất 12681 1 5, 1
Giải nhì 60265 2 1
Giải ba 09811 22838 3 8, 8
Giải tư 81205 28694 44058 4
76138 13982 01788 12090 5 8
Giải năm 0961 6 5, 1, 3, 8
Giải sáu 6563 2305 8695 7
Giải bảy 968 8 1, 2, 8
Giải tám 21 9 4, 0, 5

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 01-08-2020
Đặc biệt 983009 Đầu Đuôi
0 9, 9, 1
Giải nhất 68495 1 0, 6, 7, 0
Giải nhì 77210 2 7
Giải ba 92327 06416 3 2, 4, 8
Giải tư 17532 40609 98998 4
63993 77717 30184 08398 5
Giải năm 4810 6 3
Giải sáu 3734 2138 8963 7 4
Giải bảy 301 8 4
Giải tám 74 9 5, 8, 3, 8

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 25-07-2020
Đặc biệt 580844 Đầu Đuôi
0 2, 0, 0, 6, 7, 1
Giải nhất 08602 1
Giải nhì 59686 2
Giải ba 81365 00530 3 0
Giải tư 70900 99591 13400 4 4, 2, 8
56987 00764 97406 99407 5 9, 9
Giải năm 5061 6 5, 4, 1
Giải sáu 8859 2101 6942 7
Giải bảy 748 8 6, 7
Giải tám 59 9 1

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 18-07-2020
Đặc biệt 466291 Đầu Đuôi
0 3, 5, 4
Giải nhất 69518 1 8, 2
Giải nhì 02041 2 3
Giải ba 99703 71912 3 0, 5
Giải tư 75867 62664 87123 4 1, 5
97775 15945 85190 87205 5
Giải năm 6004 6 7, 4, 9, 3
Giải sáu 2269 2263 4076 7 5, 6
Giải bảy 330 8
Giải tám 35 9 1, 0

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 11-07-2020
Đặc biệt 401424 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 53699 1
Giải nhì 22198 2 4, 0, 5, 5
Giải ba 99254 79620 3 8, 3, 3, 7
Giải tư 24669 78438 20642 4 2, 9, 6
42749 81176 80033 00396 5 4, 8
Giải năm 4025 6 9
Giải sáu 6933 9337 9558 7 6
Giải bảy 425 8
Giải tám 46 9 9, 8, 6

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 04-07-2020
Đặc biệt 930736 Đầu Đuôi
0 3, 8, 8
Giải nhất 86403 1 2, 1, 3, 2
Giải nhì 12608 2 5, 1
Giải ba 51808 83012 3 6, 5, 5
Giải tư 40911 56513 68325 4 7
34035 90412 32598 40635 5
Giải năm 2121 6 1
Giải sáu 8770 7947 0761 7 0, 8, 6
Giải bảy 578 8
Giải tám 76 9 8

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 27-06-2020
Đặc biệt 702528 Đầu Đuôi
0 8, 0
Giải nhất 63708 1 7, 3, 5, 6
Giải nhì 93817 2 8
Giải ba 44578 31890 3 7
Giải tư 07400 55074 68657 4 1
24337 26413 88741 38215 5 7, 9, 4, 4
Giải năm 3516 6
Giải sáu 3993 7259 7691 7 8, 4
Giải bảy 754 8
Giải tám 54 9 0, 3, 1

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 20-06-2020
Đặc biệt 736848 Đầu Đuôi
0 1, 7
Giải nhất 55053 1 1, 1
Giải nhì 82732 2
Giải ba 44251 25038 3 2, 8, 9
Giải tư 17753 36171 35556 4 8
84211 10169 43339 47901 5 3, 1, 3, 6, 8
Giải năm 6587 6 9, 0
Giải sáu 8895 1860 4811 7 1
Giải bảy 158 8 7
Giải tám 07 9 5