Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 02-11-2020
Đặc biệt 717244 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 81283 1 0, 5, 4
Giải nhì 00184 2 3, 4
Giải ba 31084 31923 3
Giải tư 25710 32986 00456 4 4
36156 18915 87796 41381 5 6, 6
Giải năm 3081 6
Giải sáu 8203 4214 6780 7 7
Giải bảy 777 8 3, 4, 4, 6, 1, 1, 0
Giải tám 24 9 6

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 26-10-2020
Đặc biệt 469897 Đầu Đuôi
0 2, 4, 8, 6
Giải nhất 82302 1
Giải nhì 01955 2 6, 4
Giải ba 86826 06241 3 9, 4
Giải tư 28747 51839 88404 4 1, 7
31369 39191 58976 26234 5 5
Giải năm 8124 6 9
Giải sáu 6978 1177 1595 7 6, 8, 7
Giải bảy 108 8
Giải tám 06 9 7, 1, 5

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 19-10-2020
Đặc biệt 949641 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 46962 1 0
Giải nhì 06739 2 5
Giải ba 44210 50582 3 9, 3, 4
Giải tư 80189 45433 81634 4 1
69085 32883 63594 21225 5 5, 4
Giải năm 9176 6 2, 8, 6
Giải sáu 7968 0366 4655 7 6, 7
Giải bảy 577 8 2, 9, 5, 3
Giải tám 54 9 4

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 12-10-2020
Đặc biệt 519093 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 58449 1 7
Giải nhì 33501 2 5, 3
Giải ba 41825 54250 3 4
Giải tư 69323 66660 78145 4 9, 5
08886 87165 56350 63971 5 0, 0, 1
Giải năm 5474 6 0, 5
Giải sáu 1875 8234 5789 7 1, 4, 5
Giải bảy 551 8 6, 9
Giải tám 17 9 3

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 05-10-2020
Đặc biệt 843096 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 47656 1
Giải nhì 53859 2 1
Giải ba 39481 14744 3 2, 2
Giải tư 49888 38205 56596 4 4, 8
12492 01932 57899 99157 5 6, 9, 7
Giải năm 6869 6 9, 8
Giải sáu 3368 9848 8521 7 7
Giải bảy 977 8 1, 8
Giải tám 32 9 6, 6, 2, 9

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 28-09-2020
Đặc biệt 433236 Đầu Đuôi
0 9, 8, 3
Giải nhất 81975 1 8
Giải nhì 31833 2 7, 6
Giải ba 82783 69509 3 6, 3
Giải tư 84727 56459 15088 4 4, 2
31844 43897 78642 19526 5 9, 4, 8
Giải năm 5518 6
Giải sáu 5408 0954 9786 7 5
Giải bảy 058 8 3, 8, 6
Giải tám 03 9 7

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 21-09-2020
Đặc biệt 865018 Đầu Đuôi
0 1, 9
Giải nhất 31939 1 8, 4
Giải nhì 21077 2 8
Giải ba 86150 76484 3 9, 3, 1
Giải tư 02933 63091 31014 4
23078 07831 11366 68001 5 0, 6
Giải năm 0196 6 6, 8
Giải sáu 4968 6009 5956 7 7, 8
Giải bảy 382 8 4, 2
Giải tám 28 9 1, 6

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 14-09-2020
Đặc biệt 986361 Đầu Đuôi
0 6, 7
Giải nhất 98925 1 0, 6, 8
Giải nhì 79556 2 5, 5, 5
Giải ba 41425 53206 3 7, 2, 2
Giải tư 17907 52725 61478 4 4
64663 82058 06244 15937 5 6, 8
Giải năm 1310 6 1, 3
Giải sáu 9616 7218 7932 7 8
Giải bảy 997 8
Giải tám 32 9 7

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 07-09-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4
5
Giải năm 6
Giải sáu 7
Giải bảy 8
Giải tám 9

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 31-08-2020
Đặc biệt 277008 Đầu Đuôi
0 8, 4, 7, 8
Giải nhất 89443 1
Giải nhì 78720 2 0, 9, 9, 0
Giải ba 79629 37156 3
Giải tư 61104 59043 47607 4 3, 3
89663 78970 11129 08120 5 6
Giải năm 1289 6 3, 2, 0
Giải sáu 7698 8191 4862 7 0
Giải bảy 760 8 9
Giải tám 08 9 8, 1

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 24-08-2020
Đặc biệt 036040 Đầu Đuôi
0 1, 1, 3, 3
Giải nhất 29294 1 4, 1
Giải nhì 12090 2 4, 4
Giải ba 70871 47676 3 8
Giải tư 73338 75001 78901 4 0, 8, 5
83681 89848 87903 03314 5 8
Giải năm 0724 6
Giải sáu 1311 1524 2145 7 1, 6
Giải bảy 403 8 1
Giải tám 58 9 4, 0

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 17-08-2020
Đặc biệt 378493 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 46183 1 4, 0, 2
Giải nhì 95688 2 4, 9
Giải ba 67093 17950 3 0, 6
Giải tư 82953 37569 69024 4 6, 9
27814 06110 79730 23736 5 0, 3
Giải năm 7112 6 9
Giải sáu 0272 3046 2729 7 2
Giải bảy 305 8 3, 8
Giải tám 49 9 3, 3

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 10-08-2020
Đặc biệt 242845 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 82774 1
Giải nhì 79250 2 3
Giải ba 37673 86081 3 7, 7, 5
Giải tư 54437 12061 32351 4 5, 1
68323 80841 36537 61535 5 0, 1, 1
Giải năm 8576 6 1
Giải sáu 4377 8897 9674 7 4, 3, 6, 7, 4
Giải bảy 851 8 1
Giải tám 97 9 7, 7

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 03-08-2020
Đặc biệt 325724 Đầu Đuôi
0 8, 3
Giải nhất 85459 1 4, 4, 7
Giải nhì 97462 2 4
Giải ba 91592 99108 3
Giải tư 29894 08879 79589 4 6, 0
49046 45703 92840 53814 5 9
Giải năm 6714 6 2, 9, 8
Giải sáu 7017 0069 2476 7 9, 6
Giải bảy 896 8 9
Giải tám 68 9 2, 4, 6

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 27-07-2020
Đặc biệt 078621 Đầu Đuôi
0 3, 8, 7, 5
Giải nhất 04303 1 1
Giải nhì 42980 2 1, 0
Giải ba 46964 68671 3 1, 4, 4
Giải tư 07231 87420 79047 4 7, 3
33408 27807 05863 90234 5 9, 1
Giải năm 7859 6 4, 3
Giải sáu 2111 7951 0134 7 1
Giải bảy 705 8 0
Giải tám 43 9

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 20-07-2020
Đặc biệt 299589 Đầu Đuôi
0 4, 4, 1, 6
Giải nhất 62704 1
Giải nhì 91021 2 1, 7, 8
Giải ba 69376 45804 3
Giải tư 21955 51327 50756 4
55397 75328 08265 03754 5 5, 6, 4
Giải năm 5469 6 5, 9
Giải sáu 3684 0685 2601 7 6
Giải bảy 398 8 9, 4, 5
Giải tám 06 9 7, 8

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 13-07-2020
Đặc biệt 137187 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 08504 1 0, 0
Giải nhì 19310 2
Giải ba 89256 28571 3 5, 0, 6, 7
Giải tư 37535 41410 20130 4 5, 4, 4
73345 70098 73636 83844 5 6, 7
Giải năm 6884 6
Giải sáu 9376 2037 6157 7 1, 6, 3
Giải bảy 044 8 7, 4
Giải tám 73 9 8

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 06-07-2020
Đặc biệt 278818 Đầu Đuôi
0 1, 1, 5, 9
Giải nhất 38423 1 8, 6
Giải nhì 59071 2 3, 1
Giải ba 85282 81160 3 5
Giải tư 61984 61016 04435 4
08001 23058 40001 91172 5 8
Giải năm 1421 6 0
Giải sáu 0905 2182 5309 7 1, 2, 5, 9
Giải bảy 975 8 2, 4, 2
Giải tám 79 9

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 29-06-2020
Đặc biệt 378557 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 13468 1 5, 8
Giải nhì 72731 2 0, 4, 9, 1, 2
Giải ba 60659 54566 3 1, 9
Giải tư 06651 08720 69990 4
55015 49451 77524 70239 5 7, 9, 1, 1
Giải năm 4018 6 8, 6
Giải sáu 0929 4321 4676 7 6
Giải bảy 501 8
Giải tám 22 9 0

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 22-06-2020
Đặc biệt 826016 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 34857 1 6
Giải nhì 47742 2 8, 3, 1, 8, 7
Giải ba 22828 84444 3 1, 5
Giải tư 22047 54798 84450 4 2, 4, 7
53009 60131 02480 76623 5 7, 0
Giải năm 9635 6
Giải sáu 4621 1028 0527 7 8
Giải bảy 378 8 0, 6
Giải tám 86 9 8