Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 05-11-2020
Đặc biệt 711057 Đầu Đuôi
0 7, 5
Giải nhất 33740 1 6
Giải nhì 73996 2 9, 3
Giải ba 88207 86335 3 5
Giải tư 75316 10966 22229 4 0, 9, 2
72349 19805 75677 81167 5 7, 4, 8
Giải năm 5463 6 6, 7, 3
Giải sáu 1772 5123 9942 7 7, 2
Giải bảy 954 8
Giải tám 58 9 6

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 29-10-2020
Đặc biệt 454997 Đầu Đuôi
0 3, 8, 7, 2
Giải nhất 78856 1 5
Giải nhì 53644 2 2
Giải ba 62503 98560 3
Giải tư 36690 30022 55415 4 4, 4
93244 31271 46792 41864 5 6
Giải năm 4608 6 0, 4
Giải sáu 6472 1082 5407 7 1, 2
Giải bảy 795 8 2
Giải tám 02 9 7, 0, 2, 5

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 22-10-2020
Đặc biệt 728919 Đầu Đuôi
0 4, 8
Giải nhất 45293 1 9
Giải nhì 41998 2 0, 6
Giải ba 80190 62389 3
Giải tư 82104 51664 86060 4 1
74908 83897 08059 30320 5 9, 1, 6
Giải năm 4851 6 4, 0
Giải sáu 9726 3687 4241 7
Giải bảy 156 8 9, 7, 0
Giải tám 80 9 3, 8, 0, 7

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 15-10-2020
Đặc biệt 597319 Đầu Đuôi
0 1, 6
Giải nhất 41440 1 9, 5, 5
Giải nhì 58115 2 9
Giải ba 79641 02682 3 9
Giải tư 80515 88471 04246 4 0, 1, 6, 8
43159 51029 93578 20139 5 9, 3
Giải năm 5962 6 2
Giải sáu 9348 6853 4976 7 1, 8, 6
Giải bảy 601 8 2
Giải tám 06 9

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 08-10-2020
Đặc biệt 834316 Đầu Đuôi
0 6, 6
Giải nhất 45464 1 6
Giải nhì 55140 2 1, 2, 0
Giải ba 92959 78131 3 1, 3
Giải tư 68278 98584 72879 4 0, 9
23570 82821 03322 16920 5 9
Giải năm 5333 6 4
Giải sáu 8106 3989 1306 7 8, 9, 0, 6
Giải bảy 076 8 4, 9
Giải tám 49 9

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 01-10-2020
Đặc biệt 380530 Đầu Đuôi
0 6, 6
Giải nhất 58645 1
Giải nhì 12488 2 9, 9, 5
Giải ba 35540 33929 3 0, 5
Giải tư 67174 01076 79229 4 5, 0
44370 82767 11606 79825 5
Giải năm 8761 6 7, 1
Giải sáu 0177 9635 0091 7 4, 6, 0, 7
Giải bảy 606 8 8, 4
Giải tám 84 9 1

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 24-09-2020
Đặc biệt 677067 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 22127 1 1, 1
Giải nhì 11211 2 7, 9, 5, 8
Giải ba 58629 94445 3 6, 2
Giải tư 39141 91057 09846 4 5, 1, 6
41511 67373 97636 14425 5 7, 1, 1
Giải năm 0977 6 7, 5
Giải sáu 3951 4132 8265 7 3, 7
Giải bảy 951 8
Giải tám 28 9

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 17-09-2020
Đặc biệt 127946 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 35290 1 0, 4, 5, 6
Giải nhì 94051 2
Giải ba 73510 59731 3 1
Giải tư 51652 79340 97514 4 6, 0
04806 22969 14863 30257 5 1, 2, 7, 0, 6
Giải năm 4350 6 9, 3
Giải sáu 4256 6873 6215 7 3, 6
Giải bảy 516 8
Giải tám 76 9 0

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 10-09-2020
Đặc biệt 379710 Đầu Đuôi
0 1, 0
Giải nhất 38630 1 0, 4
Giải nhì 39495 2 5, 0
Giải ba 99844 28936 3 0, 6, 9
Giải tư 04263 99301 30441 4 4, 1, 8
04925 17984 81514 34120 5 6, 7
Giải năm 3056 6 3
Giải sáu 9757 9239 9274 7 4
Giải bảy 148 8 4
Giải tám 00 9 5

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 03-09-2020
Đặc biệt 456517 Đầu Đuôi
0 1, 6, 6
Giải nhất 20901 1 7, 9, 0, 9
Giải nhì 04237 2 1, 7
Giải ba 07921 05473 3 7, 6
Giải tư 18027 35119 48936 4 6, 1
27546 29206 28210 10519 5
Giải năm 4680 6
Giải sáu 1397 8306 5341 7 3
Giải bảy 283 8 0, 3
Giải tám 97 9 7, 7

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 27-08-2020
Đặc biệt 553229 Đầu Đuôi
0 7, 5
Giải nhất 00340 1 1, 7, 6, 5
Giải nhì 51111 2 9, 6, 7, 5
Giải ba 62754 47939 3 9
Giải tư 13945 06326 98907 4 0, 5
27517 48356 87216 94364 5 4, 6, 2
Giải năm 4115 6 4
Giải sáu 7652 7705 3727 7
Giải bảy 625 8
Giải tám 94 9 4

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 20-08-2020
Đặc biệt 486426 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 69746 1 1, 6, 3
Giải nhì 36811 2 6, 8
Giải ba 51673 58868 3 8, 7
Giải tư 28870 98928 09116 4 6, 4, 5
40044 62175 19175 10338 5 3
Giải năm 4094 6 8
Giải sáu 1853 7913 2105 7 3, 0, 5, 5
Giải bảy 737 8
Giải tám 45 9 4

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 13-08-2020
Đặc biệt 913877 Đầu Đuôi
0 1, 5, 2
Giải nhất 72628 1 5, 5
Giải nhì 53801 2 8, 0
Giải ba 26430 35562 3 0, 3, 3
Giải tư 85515 09241 98833 4 1, 6
00705 26702 50987 51459 5 9
Giải năm 9815 6 2
Giải sáu 3584 7899 8346 7 7
Giải bảy 520 8 7, 4
Giải tám 33 9 9

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 06-08-2020
Đặc biệt 971686 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 02277 1 7
Giải nhì 71751 2 1, 0, 8
Giải ba 34921 14920 3 5, 5
Giải tư 58375 95368 33072 4 6, 6, 9
94135 99828 04968 01746 5 1, 0
Giải năm 3317 6 8, 8
Giải sáu 8535 8807 3946 7 7, 5, 2
Giải bảy 349 8 6
Giải tám 50 9

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 30-07-2020
Đặc biệt 642221 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 41170 1 9, 7, 4
Giải nhì 34345 2 1
Giải ba 78377 44119 3 1, 2, 6, 1
Giải tư 28117 65956 43764 4 5, 8
41531 69632 99797 54748 5 6
Giải năm 6436 6 4, 7
Giải sáu 7014 6331 2767 7 0, 7
Giải bảy 091 8
Giải tám 94 9 7, 1, 4

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 23-07-2020
Đặc biệt 538466 Đầu Đuôi
0 2, 6, 2
Giải nhất 66495 1 6, 6
Giải nhì 24456 2 6
Giải ba 37030 89734 3 0, 4
Giải tư 00351 23693 90716 4
23055 83283 67526 63102 5 6, 1, 5
Giải năm 8816 6 6
Giải sáu 6106 7992 0502 7
Giải bảy 690 8 3, 6
Giải tám 86 9 5, 3, 2, 0

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 16-07-2020
Đặc biệt 563050 Đầu Đuôi
0 5, 4, 4
Giải nhất 46085 1 8, 8
Giải nhì 65955 2
Giải ba 68340 07905 3 4, 8
Giải tư 84534 81663 93740 4 0, 0, 8
16518 72004 72253 71657 5 0, 5, 3, 7, 8
Giải năm 3385 6 3
Giải sáu 0704 7218 7848 7
Giải bảy 938 8 5, 5
Giải tám 58 9

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 09-07-2020
Đặc biệt 251274 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 61046 1
Giải nhì 66092 2
Giải ba 80783 31976 3 9, 7
Giải tư 72100 53172 31558 4 6
57791 28639 55863 11059 5 8, 9
Giải năm 0066 6 3, 6
Giải sáu 1388 1699 7687 7 4, 6, 2, 5
Giải bảy 137 8 3, 8, 7
Giải tám 75 9 2, 1, 9

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 02-07-2020
Đặc biệt 399791 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 17386 1
Giải nhì 60289 2
Giải ba 91692 51556 3 0
Giải tư 23286 38579 51559 4 5, 1, 6
70545 67241 94946 74393 5 6, 9, 1
Giải năm 9574 6 4, 4
Giải sáu 6364 1351 9385 7 9, 4
Giải bảy 664 8 6, 9, 6, 5
Giải tám 30 9 1, 2, 3

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 25-06-2020
Đặc biệt 550093 Đầu Đuôi
0 7, 9
Giải nhất 49293 1 9, 3, 1
Giải nhì 50879 2 5
Giải ba 84019 90125 3 8
Giải tư 86152 10179 71307 4 6
66579 19246 37913 68311 5 2, 6, 6, 8
Giải năm 2909 6
Giải sáu 4956 2287 4438 7 9, 9, 9
Giải bảy 456 8 7
Giải tám 58 9 3, 3