Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 31-10-2020
Đặc biệt 793350 Đầu Đuôi
0 7, 2
Giải nhất 42281 1 5, 0
Giải nhì 01369 2 8
Giải ba 99407 44228 3 2, 3
Giải tư 38432 09688 79188 4 1
95276 22615 17978 38702 5 0
Giải năm 0971 6 9
Giải sáu 7733 2910 5841 7 6, 8, 1
Giải bảy 191 8 1, 8, 8
Giải tám 91 9 1, 1

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 24-10-2020
Đặc biệt 639397 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 43766 1 0, 2, 5
Giải nhì 07627 2 7
Giải ba 78038 61947 3 8, 0
Giải tư 61382 92810 52712 4 7, 9, 7, 1, 8
19849 46647 01152 88241 5 2
Giải năm 7630 6 6, 2
Giải sáu 3915 9962 6187 7
Giải bảy 299 8 2, 7
Giải tám 48 9 7, 9

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 17-10-2020
Đặc biệt 246954 Đầu Đuôi
0 1, 0
Giải nhất 98233 1 0, 2, 9
Giải nhì 16544 2 5, 9, 0
Giải ba 52701 80525 3 3, 4, 5
Giải tư 34280 84943 75668 4 4, 3, 2
43498 59134 32029 95320 5 4
Giải năm 8810 6 8
Giải sáu 2412 0035 7500 7
Giải bảy 619 8 0
Giải tám 42 9 8

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 10-10-2020
Đặc biệt 266910 Đầu Đuôi
0 7, 2, 3
Giải nhất 42096 1 0, 8
Giải nhì 20590 2
Giải ba 45670 75480 3 5
Giải tư 72035 97685 77718 4 8
70576 85357 47072 96167 5 7, 8
Giải năm 0407 6 7
Giải sáu 5985 7758 1302 7 0, 6, 2
Giải bảy 148 8 0, 5, 5
Giải tám 03 9 6, 0

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 03-10-2020
Đặc biệt 007973 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 53649 1 7, 8
Giải nhì 18484 2 2, 3
Giải ba 60580 03217 3 7
Giải tư 17822 10383 88467 4 9, 8
93623 34386 04237 03148 5 2
Giải năm 7208 6 7, 8
Giải sáu 0968 3718 3391 7 3, 4
Giải bảy 674 8 4, 0, 3, 6
Giải tám 52 9 1

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 26-09-2020
Đặc biệt 903859 Đầu Đuôi
0 9, 2, 3
Giải nhất 20358 1 7, 3
Giải nhì 37533 2 0
Giải ba 80980 39941 3 3, 0
Giải tư 07676 87320 86455 4 1
05709 81817 61730 37363 5 9, 8, 5, 8
Giải năm 1002 6 3
Giải sáu 1576 2058 8503 7 6, 6, 9
Giải bảy 113 8 0
Giải tám 79 9

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 19-09-2020
Đặc biệt 064460 Đầu Đuôi
0 2, 0, 2
Giải nhất 22376 1 5, 4, 9
Giải nhì 04615 2 1, 6, 2
Giải ba 70156 89950 3
Giải tư 54114 89021 70602 4 8, 7
02900 64760 19102 10019 5 6, 0, 5
Giải năm 5626 6 0, 0
Giải sáu 8222 0948 9255 7 6
Giải bảy 347 8
Giải tám 98 9 8

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 12-09-2020
Đặc biệt 509294 Đầu Đuôi
0 6, 7
Giải nhất 99831 1 0
Giải nhì 61759 2 1
Giải ba 66475 38374 3 1
Giải tư 93379 74771 19810 4 6, 9
03921 85846 57888 12666 5 9, 5, 3
Giải năm 3406 6 6
Giải sáu 7107 0655 9353 7 5, 4, 9, 1
Giải bảy 149 8 8, 2
Giải tám 82 9 4

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 05-09-2020
Đặc biệt 943256 Đầu Đuôi
0 6, 0, 6
Giải nhất 06026 1
Giải nhì 38082 2 6
Giải ba 28075 01306 3 7, 5, 3, 4
Giải tư 63900 53094 10137 4
48535 16881 59084 21192 5 6, 8, 1
Giải năm 4806 6
Giải sáu 3358 5333 6551 7 5
Giải bảy 534 8 2, 1, 4
Giải tám 99 9 4, 2, 9

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 29-08-2020
Đặc biệt 616142 Đầu Đuôi
0 2, 3
Giải nhất 01972 1 0
Giải nhì 33224 2 4, 5
Giải ba 62802 99254 3 4
Giải tư 15803 26946 03110 4 2, 6, 9
43949 50795 12934 05471 5 4
Giải năm 2993 6 6, 9
Giải sáu 4785 1425 2866 7 2, 1
Giải bảy 469 8 5
Giải tám 97 9 5, 3, 7

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 22-08-2020
Đặc biệt 247080 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 19955 1 3
Giải nhì 64175 2 7
Giải ba 85708 71171 3
Giải tư 20645 18177 06447 4 5, 7, 8
07689 73960 39374 48771 5 5
Giải năm 9872 6 0
Giải sáu 1513 7974 2681 7 5, 1, 7, 4, 1, 2, 4
Giải bảy 827 8 0, 9, 1
Giải tám 48 9

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 15-08-2020
Đặc biệt 270328 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 22357 1 9, 2
Giải nhì 12248 2 8, 6, 3, 4
Giải ba 59133 00819 3 3, 7, 6
Giải tư 97508 87437 11626 4 8, 8
11923 90312 36283 92989 5 7
Giải năm 1082 6
Giải sáu 2798 3648 9672 7 2
Giải bảy 824 8 3, 9, 2
Giải tám 36 9 8

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 08-08-2020
Đặc biệt 220120 Đầu Đuôi
0 3, 1, 9
Giải nhất 53424 1 6, 9, 7
Giải nhì 53143 2 0, 4, 1
Giải ba 20403 36421 3 0
Giải tư 96560 72516 52559 4 3, 8, 1
90748 88901 87319 69117 5 9, 7
Giải năm 7341 6 0
Giải sáu 4109 6857 7330 7 9
Giải bảy 798 8
Giải tám 79 9 8

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 01-08-2020
Đặc biệt 360412 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 82542 1 2
Giải nhì 90334 2 4, 3, 9
Giải ba 49059 69424 3 4, 1, 5, 0, 7, 9
Giải tư 85742 19423 90661 4 2, 2, 9
12429 63749 73431 78961 5 9
Giải năm 4661 6 1, 1, 1
Giải sáu 4635 4330 4704 7
Giải bảy 137 8
Giải tám 39 9

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 25-07-2020
Đặc biệt 771233 Đầu Đuôi
0 7, 8
Giải nhất 00147 1 3, 6, 6
Giải nhì 72226 2 6
Giải ba 76693 94013 3 3, 4
Giải tư 10572 84195 98307 4 7
62059 51591 10676 56886 5 9, 9
Giải năm 8916 6
Giải sáu 4608 2734 5059 7 2, 6, 7
Giải bảy 577 8 6
Giải tám 16 9 3, 5, 1

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 18-07-2020
Đặc biệt 067149 Đầu Đuôi
0 8, 4, 7
Giải nhất 03336 1
Giải nhì 65894 2 8, 7, 3
Giải ba 65608 90528 3 6, 7, 3
Giải tư 57827 53649 16556 4 9, 9
28078 89751 28074 93123 5 6, 1
Giải năm 0704 6 8
Giải sáu 2437 9568 8507 7 8, 4
Giải bảy 596 8
Giải tám 33 9 4, 6

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 11-07-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 31822 1 5
Giải nhì 35299 2 2, 1, 1, 3
Giải ba 53566 79115 3 3
Giải tư 40292 15292 81621 4 7, 6
93121 45575 87747 34889 5 3
Giải năm 0533 6 6
Giải sáu 5923 3983 4201 7 5
Giải bảy 546 8 9, 3
Giải tám 53 9 9, 2, 2

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 04-07-2020
Đặc biệt 716564 Đầu Đuôi
0 8, 1
Giải nhất 44953 1 9, 8
Giải nhì 72747 2 0, 9
Giải ba 99752 55992 3 8
Giải tư 95667 46819 59308 4 7
01920 92884 80001 24418 5 3, 2
Giải năm 5829 6 4, 7, 9, 8, 4
Giải sáu 9269 8168 5764 7
Giải bảy 187 8 4, 7
Giải tám 38 9 2

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 27-06-2020
Đặc biệt 984032 Đầu Đuôi
0 2, 4
Giải nhất 17960 1
Giải nhì 50778 2 0, 5
Giải ba 92502 87646 3 2
Giải tư 06620 72985 00575 4 6, 8
32388 16904 90065 98253 5 3
Giải năm 0848 6 0, 5, 8
Giải sáu 0289 3381 7225 7 8, 5
Giải bảy 768 8 5, 8, 9, 1, 0
Giải tám 80 9

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 20-06-2020
Đặc biệt 933686 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 07073 1 4
Giải nhì 66761 2 2
Giải ba 62565 64147 3 0, 5
Giải tư 74679 11522 37284 4 7, 8, 8, 3
82161 21209 17548 15330 5 7
Giải năm 9048 6 1, 5, 1
Giải sáu 9443 6535 9314 7 3, 9, 0
Giải bảy 257 8 6, 4
Giải tám 70 9