Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 17-09-2020
Đặc biệt 659400 Đầu Đuôi
0 0, 1
Giải nhất 48188 1 3, 3
Giải nhì 09413 2 9
Giải ba 21644 69791 3 4
Giải tư 84957 76283 67783 4 4, 5
12167 61934 43845 62879 5 7
Giải năm 2013 6 7, 3
Giải sáu 2675 6501 3163 7 9, 5
Giải bảy 529 8 8, 3, 3, 4
Giải tám 84 9 1

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 10-09-2020
Đặc biệt 474538 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 20622 1 0
Giải nhì 65349 2 2
Giải ba 43869 82047 3 8, 0, 5
Giải tư 95830 03152 72305 4 9, 7, 9
09399 76674 04777 16310 5 2, 8
Giải năm 0491 6 9
Giải sáu 4258 9149 6135 7 4, 7, 1
Giải bảy 189 8 9
Giải tám 71 9 9, 1

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 03-09-2020
Đặc biệt 839760 Đầu Đuôi
0 0, 0
Giải nhất 96172 1 4, 9, 8, 9
Giải nhì 23163 2
Giải ba 77114 96953 3
Giải tư 18976 30966 10100 4
24150 08674 27619 84451 5 3, 0, 1
Giải năm 8665 6 0, 3, 6, 5
Giải sáu 3572 7418 6076 7 2, 6, 4, 2, 6
Giải bảy 119 8
Giải tám 00 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 27-08-2020
Đặc biệt 913288 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 58753 1 9, 6
Giải nhì 30289 2 4
Giải ba 81182 98776 3
Giải tư 09385 87265 75288 4 3
34964 28419 39943 36480 5 3
Giải năm 6016 6 5, 4, 6, 8
Giải sáu 2766 7524 9690 7 6
Giải bảy 381 8 8, 9, 2, 5, 8, 0, 1
Giải tám 68 9 0

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 20-08-2020
Đặc biệt 951536 Đầu Đuôi
0 9, 4
Giải nhất 82843 1 2, 6, 4, 8
Giải nhì 42741 2 8, 8
Giải ba 09080 38741 3 6
Giải tư 37412 75016 93740 4 3, 1, 1, 0, 2
78928 24542 75756 04414 5 6, 5
Giải năm 8255 6
Giải sáu 9670 1018 7509 7 0
Giải bảy 128 8 0
Giải tám 04 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 13-08-2020
Đặc biệt 832593 Đầu Đuôi
0 9, 6, 2
Giải nhất 85748 1
Giải nhì 57924 2 4, 1
Giải ba 33885 46964 3 7
Giải tư 37382 00872 36009 4 8, 4, 3
88444 67237 15195 50192 5
Giải năm 7921 6 4, 9
Giải sáu 3906 6869 3543 7 2
Giải bảy 102 8 5, 2
Giải tám 92 9 3, 5, 2, 2

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 06-08-2020
Đặc biệt 906959 Đầu Đuôi
0 1, 6, 6, 2
Giải nhất 16683 1 3, 2
Giải nhì 18748 2
Giải ba 33476 46667 3 8, 9
Giải tư 64801 00506 21113 4 8, 4, 9
90044 79587 33012 37006 5 9, 4
Giải năm 7838 6 7
Giải sáu 2689 7402 8654 7 6
Giải bảy 049 8 3, 7, 9
Giải tám 39 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 30-07-2020
Đặc biệt 388324 Đầu Đuôi
0 6, 5, 7
Giải nhất 10426 1
Giải nhì 87267 2 4, 6, 9, 7
Giải ba 64393 94060 3
Giải tư 56658 63353 70706 4 6
88005 60587 22529 31727 5 8, 3, 6
Giải năm 6280 6 7, 0
Giải sáu 4688 4756 3107 7 2
Giải bảy 472 8 7, 0, 8
Giải tám 46 9 3

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 23-07-2020
Đặc biệt 264593 Đầu Đuôi
0 7, 1
Giải nhất 64512 1 2, 3, 6
Giải nhì 92591 2
Giải ba 39513 13293 3 7
Giải tư 99148 01852 36592 4 8
59690 31616 20895 77337 5 2
Giải năm 6891 6 1
Giải sáu 9170 9485 5607 7 0
Giải bảy 501 8 5
Giải tám 61 9 3, 1, 3, 2, 0, 5, 1

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 16-07-2020
Đặc biệt 056104 Đầu Đuôi
0 4, 7, 0, 4, 9, 0
Giải nhất 26697 1 2, 6
Giải nhì 21012 2
Giải ba 01772 60241 3 0, 8
Giải tư 06307 26562 15130 4 1
77816 93358 40085 90900 5 8
Giải năm 5876 6 2
Giải sáu 7704 4399 6909 7 2, 6
Giải bảy 438 8 5
Giải tám 00 9 7, 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 09-07-2020
Đặc biệt 398255 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 33316 1 6, 4, 6
Giải nhì 36139 2
Giải ba 23566 95700 3 9, 7
Giải tư 63053 62814 36242 4 2, 6
83237 23667 53888 57746 5 5, 3, 0
Giải năm 2650 6 6, 7, 8
Giải sáu 8785 5382 2882 7
Giải bảy 068 8 8, 5, 2, 2
Giải tám 16 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 02-07-2020
Đặc biệt 678206 Đầu Đuôi
0 6, 8
Giải nhất 62576 1 7, 6
Giải nhì 05717 2 1, 6, 9
Giải ba 31747 20167 3 5
Giải tư 81665 28008 81240 4 7, 0, 1, 1
64941 51759 82621 48826 5 9
Giải năm 8990 6 7, 5, 5
Giải sáu 9435 3641 6529 7 6
Giải bảy 565 8
Giải tám 16 9 0

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 25-06-2020
Đặc biệt 075050 Đầu Đuôi
0 3, 0
Giải nhất 44603 1 9, 7, 7
Giải nhì 60121 2 1, 1, 6
Giải ba 13180 95819 3 5
Giải tư 72417 79517 79458 4
82621 39235 33672 82100 5 0, 8, 9, 5
Giải năm 2826 6
Giải sáu 4459 0991 4771 7 2, 1
Giải bảy 255 8 0
Giải tám 97 9 1, 7

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 18-06-2020
Đặc biệt 710618 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 31911 1 8, 1, 7, 1
Giải nhì 09047 2 9, 9
Giải ba 97442 42817 3 7, 7, 9
Giải tư 93185 68272 86629 4 7, 2
57299 04495 81437 57337 5
Giải năm 1629 6
Giải sáu 9376 1339 8906 7 2, 6, 3
Giải bảy 811 8 5
Giải tám 73 9 9, 5

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 11-06-2020
Đặc biệt 642886 Đầu Đuôi
0 7, 3
Giải nhất 67929 1 7
Giải nhì 08335 2 9, 5
Giải ba 12807 33238 3 5, 8, 6, 8
Giải tư 06380 80479 99361 4 3, 1
85774 31343 09741 99974 5
Giải năm 0617 6 1
Giải sáu 8003 1080 2636 7 9, 4, 4
Giải bảy 538 8 6, 0, 0
Giải tám 25 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 04-06-2020
Đặc biệt 233741 Đầu Đuôi
0 0, 7, 7
Giải nhất 66100 1 8, 6
Giải nhì 29918 2 0, 7
Giải ba 71992 05673 3 3
Giải tư 28065 71974 74478 4 1, 3, 8
08043 76720 83907 05027 5 6
Giải năm 3016 6 5
Giải sáu 5594 3133 0048 7 3, 4, 8
Giải bảy 907 8
Giải tám 56 9 2, 4

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 28-05-2020
Đặc biệt 149290 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 74296 1 4, 4
Giải nhì 40914 2 2, 9, 8
Giải ba 93099 18870 3 0, 0, 9
Giải tư 29922 37683 87665 4
85330 41384 11929 76061 5 8
Giải năm 1558 6 5, 1
Giải sáu 7230 0028 5039 7 0
Giải bảy 214 8 3, 4
Giải tám 99 9 0, 6, 9, 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 21-05-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0 5, 2
Giải nhất 1
Giải nhì 2 6
Giải ba 3 2
Giải tư 4
5
Giải năm 0196 6
Giải sáu 3105 0602 7698 7
Giải bảy 426 8
Giải tám 32 9 6, 8

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 14-05-2020
Đặc biệt 299241 Đầu Đuôi
0 3, 9, 2, 8, 8
Giải nhất 11303 1
Giải nhì 56109 2 5, 5, 5
Giải ba 61325 31658 3
Giải tư 89093 74942 76366 4 1, 2, 9
57002 77578 62525 42725 5 8, 6, 3
Giải năm 8356 6 6
Giải sáu 3608 8278 4253 7 8, 8
Giải bảy 708 8
Giải tám 49 9 3

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 07-05-2020
Đặc biệt 904407 Đầu Đuôi
0 7, 9
Giải nhất 90515 1 5, 9
Giải nhì 97696 2 3, 9
Giải ba 95359 82909 3
Giải tư 50423 37388 29529 4 3
81472 49254 31019 43754 5 9, 4, 4, 1
Giải năm 9343 6 4, 4
Giải sáu 9164 2651 0664 7 2, 8
Giải bảy 797 8 8
Giải tám 78 9 6, 7