Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 05-11-2020
Đặc biệt 220121 Đầu Đuôi
0 0, 6
Giải nhất 75324 1 5
Giải nhì 12999 2 1, 4, 1
Giải ba 78754 13979 3 8
Giải tư 90097 86000 56273 4 8
73383 74138 28015 92321 5 4, 3, 8
Giải năm 8593 6
Giải sáu 8006 2753 3348 7 9, 3
Giải bảy 380 8 3, 0
Giải tám 58 9 9, 7, 3

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 29-10-2020
Đặc biệt 754859 Đầu Đuôi
0 3, 1
Giải nhất 25131 1 5, 2, 6
Giải nhì 58486 2 0, 0, 9, 5
Giải ba 83653 52839 3 1, 9
Giải tư 32615 92912 33303 4
56520 99197 44420 48029 5 9, 3
Giải năm 2984 6 3
Giải sáu 0999 3363 9416 7
Giải bảy 225 8 6, 4
Giải tám 01 9 7, 9

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 22-10-2020
Đặc biệt 702792 Đầu Đuôi
0 2, 2
Giải nhất 15264 1 3
Giải nhì 09991 2
Giải ba 95994 87902 3 3
Giải tư 97063 03902 08699 4 6
73453 07033 72551 47074 5 3, 1, 9
Giải năm 7582 6 4, 3
Giải sáu 2513 7859 7146 7 4, 0, 3
Giải bảy 570 8 2
Giải tám 73 9 2, 1, 4, 9

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 15-10-2020
Đặc biệt 029682 Đầu Đuôi
0 1, 9, 4, 8, 2
Giải nhất 43751 1 5, 2
Giải nhì 17969 2
Giải ba 76515 19701 3 7
Giải tư 53252 35778 22237 4 0
33386 24160 73909 21240 5 1, 2
Giải năm 8485 6 9, 0
Giải sáu 5504 8108 7412 7 8
Giải bảy 602 8 2, 6, 5, 8
Giải tám 88 9

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 08-10-2020
Đặc biệt 453006 Đầu Đuôi
0 6, 7, 3, 4, 6
Giải nhất 44827 1 4
Giải nhì 69160 2 7
Giải ba 11307 33588 3 3
Giải tư 74285 69187 91133 4 2
66756 57394 70103 49442 5 6
Giải năm 5076 6 0, 3
Giải sáu 4314 3304 6799 7 6
Giải bảy 706 8 8, 5, 7
Giải tám 63 9 4, 9

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 01-10-2020
Đặc biệt 000757 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 13545 1 5, 1, 7
Giải nhì 74580 2
Giải ba 66233 45338 3 3, 8, 8
Giải tư 91615 62511 01490 4 5, 7
99860 57238 75496 76617 5 7
Giải năm 6876 6 0, 4
Giải sáu 7296 1247 6064 7 6
Giải bảy 600 8 0
Giải tám 96 9 0, 6, 6, 6

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 24-09-2020
Đặc biệt 438912 Đầu Đuôi
0 8, 8, 0
Giải nhất 55687 1 2, 3
Giải nhì 97020 2 0, 5, 5
Giải ba 43408 21975 3
Giải tư 28047 43808 17900 4 7, 0
82473 08025 35825 51758 5 8, 8
Giải năm 1293 6
Giải sáu 5313 4486 0491 7 5, 3
Giải bảy 940 8 7, 6
Giải tám 58 9 3, 1

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 17-09-2020
Đặc biệt 508433 Đầu Đuôi
0 8, 8, 4, 0, 6
Giải nhất 33590 1 6, 8
Giải nhì 43908 2 1, 9
Giải ba 05308 92983 3 3, 0, 2
Giải tư 30304 39370 69555 4
77500 27330 66779 62032 5 5
Giải năm 0921 6 0
Giải sáu 5060 3829 6906 7 0, 9
Giải bảy 116 8 3
Giải tám 18 9 0

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 10-09-2020
Đặc biệt 635728 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 46129 1 4
Giải nhì 99077 2 8, 9
Giải ba 92130 29038 3 0, 8
Giải tư 30883 76860 69349 4 9, 6, 1, 8
02546 04295 42057 29254 5 7, 4
Giải năm 5114 6 0, 7
Giải sáu 6341 6767 9893 7 7
Giải bảy 048 8 3
Giải tám 08 9 5, 3

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 03-09-2020
Đặc biệt 900354 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 42061 1 4, 0, 0, 7, 3, 3
Giải nhì 69408 2 2
Giải ba 36682 62914 3 8
Giải tư 78110 32410 65838 4 2
96242 14617 84713 55322 5 4
Giải năm 7994 6 1, 5
Giải sáu 6479 8874 4813 7 9, 4
Giải bảy 289 8 2, 9
Giải tám 65 9 4

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 27-08-2020
Đặc biệt 807743 Đầu Đuôi
0 0, 7, 4, 9
Giải nhất 71659 1 7
Giải nhì 35737 2 3, 6
Giải ba 61087 73969 3 7, 1
Giải tư 39075 01700 64207 4 3, 1
01323 36931 81126 46079 5 9
Giải năm 4861 6 9, 1
Giải sáu 1199 3504 5741 7 5, 9
Giải bảy 717 8 7
Giải tám 09 9 9

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 20-08-2020
Đặc biệt 430961 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 25132 1 9, 7
Giải nhì 14941 2 0
Giải ba 49943 60971 3 2, 3, 8
Giải tư 84552 35419 69317 4 1, 3, 0
46251 19333 43698 13561 5 2, 1
Giải năm 4738 6 1, 1, 8, 0
Giải sáu 7240 4620 5268 7 1
Giải bảy 460 8
Giải tám 04 9 8

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 13-08-2020
Đặc biệt 194034 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 65034 1 5, 0
Giải nhì 28876 2 6
Giải ba 14731 17083 3 4, 4, 1, 8
Giải tư 06638 18515 07995 4 5
71910 34896 16780 86677 5
Giải năm 6745 6 6
Giải sáu 2226 7174 5366 7 6, 7, 4
Giải bảy 486 8 3, 0, 6
Giải tám 08 9 5, 6

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 06-08-2020
Đặc biệt 376637 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 81882 1 1
Giải nhì 18188 2 4, 4, 0, 7
Giải ba 46224 93837 3 7, 7, 1
Giải tư 41124 16411 64620 4
30561 18631 08398 75691 5 9
Giải năm 7797 6 1
Giải sáu 3276 1459 8104 7 6
Giải bảy 127 8 2, 8
Giải tám 94 9 8, 1, 7, 4

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 30-07-2020
Đặc biệt 964267 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 12404 1 0
Giải nhì 63338 2 7, 6, 2, 3
Giải ba 26827 85826 3 8, 7, 0
Giải tư 39172 72987 62737 4
39379 47760 55782 46610 5 7
Giải năm 6622 6 7, 0, 8
Giải sáu 8468 4623 0784 7 2, 9
Giải bảy 357 8 7, 2, 4
Giải tám 30 9

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 23-07-2020
Đặc biệt 663235 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 97224 1 7, 2
Giải nhì 43722 2 4, 2, 9
Giải ba 16597 81988 3 5
Giải tư 31097 32887 84559 4
03363 86980 15717 36899 5 9
Giải năm 0491 6 3, 7
Giải sáu 6109 9812 7667 7 9
Giải bảy 179 8 8, 7, 0
Giải tám 29 9 7, 7, 9, 1

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 16-07-2020
Đặc biệt 030555 Đầu Đuôi
0 5, 2
Giải nhất 47093 1 9, 5, 7, 8
Giải nhì 93540 2 5
Giải ba 00356 56998 3
Giải tư 27705 97565 29595 4 0
48619 42291 34315 53093 5 5, 6
Giải năm 6317 6 5, 4
Giải sáu 2602 7218 1225 7
Giải bảy 780 8 0
Giải tám 64 9 3, 8, 5, 1, 3

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 09-07-2020
Đặc biệt 980735 Đầu Đuôi
0 7, 7
Giải nhất 39097 1 5, 0
Giải nhì 71707 2
Giải ba 86731 11374 3 5, 1, 8, 7
Giải tư 35538 58315 63156 4 9, 4, 9
15637 20149 60744 82549 5 6
Giải năm 0080 6 1
Giải sáu 6507 6994 7261 7 4
Giải bảy 784 8 0, 4
Giải tám 10 9 7, 4

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 02-07-2020
Đặc biệt 687914 Đầu Đuôi
0 4, 3, 0
Giải nhất 16973 1 4, 6
Giải nhì 21483 2
Giải ba 09440 21378 3 4, 8, 5
Giải tư 38534 90440 23904 4 0, 0
15316 04095 43238 87380 5 9
Giải năm 3535 6
Giải sáu 9759 9872 4703 7 3, 8, 2, 2
Giải bảy 000 8 3, 0
Giải tám 72 9 5

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 25-06-2020
Đặc biệt 111679 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 34587 1 4, 7
Giải nhì 03962 2 0
Giải ba 81214 59520 3 8
Giải tư 51663 24876 74617 4 1, 4
25141 35944 85475 50538 5
Giải năm 6978 6 2, 3, 0, 8
Giải sáu 8480 3560 8781 7 9, 6, 5, 8
Giải bảy 083 8 7, 0, 1, 3
Giải tám 68 9