Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 02-11-2020
Đặc biệt 900540 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 65650 1 3, 2
Giải nhì 35783 2 0, 9
Giải ba 43862 17613 3 2, 2
Giải tư 59820 37042 00756 4 0, 2, 8, 3
24912 24848 70543 52232 5 0, 6, 7, 6
Giải năm 3129 6 2
Giải sáu 8032 5957 3772 7 2, 0
Giải bảy 270 8 3
Giải tám 56 9

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 26-10-2020
Đặc biệt 338929 Đầu Đuôi
0 7, 8, 6
Giải nhất 07946 1 8, 2, 0
Giải nhì 36860 2 9, 8, 3
Giải ba 35061 79588 3 3
Giải tư 04848 77573 10007 4 6, 8
18318 53797 12228 13033 5
Giải năm 6576 6 0, 1
Giải sáu 1612 7310 9908 7 3, 6
Giải bảy 123 8 8
Giải tám 06 9 7

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 19-10-2020
Đặc biệt 543636 Đầu Đuôi
0 8, 2
Giải nhất 51933 1
Giải nhì 17908 2 0, 1
Giải ba 25164 84886 3 6, 3, 9, 5
Giải tư 99353 54049 73861 4 9
54180 97802 38456 19120 5 3, 6, 6, 3
Giải năm 3656 6 4, 1
Giải sáu 1439 8035 8153 7 1
Giải bảy 921 8 6, 0
Giải tám 71 9

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 12-10-2020
Đặc biệt 884904 Đầu Đuôi
0 4, 8, 3
Giải nhất 16194 1 5, 1
Giải nhì 23148 2
Giải ba 82408 10136 3 6, 8
Giải tư 09615 18882 90538 4 8, 9
98449 73903 25379 37760 5 1
Giải năm 5475 6 0, 1
Giải sáu 2896 1061 3297 7 9, 5
Giải bảy 251 8 2
Giải tám 11 9 4, 6, 7

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 05-10-2020
Đặc biệt 499092 Đầu Đuôi
0 8, 7, 3, 3, 6
Giải nhất 75794 1 1
Giải nhì 00708 2 7, 1
Giải ba 33993 97235 3 5, 6
Giải tư 79807 45768 87152 4
55603 62503 84206 71378 5 2
Giải năm 0581 6 8, 2
Giải sáu 6827 0521 1711 7 8
Giải bảy 236 8 1
Giải tám 62 9 2, 4, 3

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 28-09-2020
Đặc biệt 100360 Đầu Đuôi
0 2, 6, 0
Giải nhất 56660 1 0, 7
Giải nhì 41502 2 0
Giải ba 40655 89852 3 4
Giải tư 74220 74049 65810 4 9, 9
53906 45549 53278 67371 5 5, 2, 3
Giải năm 6534 6 0, 0
Giải sáu 4353 2971 2900 7 8, 1, 1
Giải bảy 380 8 0
Giải tám 17 9

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 21-09-2020
Đặc biệt 465299 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 45727 1
Giải nhì 74851 2 7, 2
Giải ba 75466 26248 3 9, 8
Giải tư 09262 97139 52445 4 8, 5, 2
73867 47238 04051 50376 5 1, 1, 6
Giải năm 0380 6 6, 2, 7
Giải sáu 2056 6294 6794 7 6
Giải bảy 742 8 0
Giải tám 22 9 9, 4, 4

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 14-09-2020
Đặc biệt 830132 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 32014 1 4, 2
Giải nhì 59512 2 0, 9
Giải ba 42682 55135 3 2, 5, 0
Giải tư 81959 49342 22420 4 2, 0, 9
51830 61329 67971 42853 5 9, 3, 4
Giải năm 0576 6
Giải sáu 3554 3640 1072 7 1, 6, 2
Giải bảy 549 8 2
Giải tám 08 9

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 07-09-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4
5
Giải năm 6
Giải sáu 7
Giải bảy 8
Giải tám 9

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 31-08-2020
Đặc biệt 441012 Đầu Đuôi
0 0, 0
Giải nhất 56518 1 2, 8, 4
Giải nhì 07081 2 8
Giải ba 18588 48500 3
Giải tư 11191 50747 19314 4 7, 5, 5
61175 97245 31600 39094 5 3
Giải năm 7070 6
Giải sáu 4445 1053 2882 7 5, 0
Giải bảy 187 8 1, 8, 2, 7
Giải tám 28 9 1, 4

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 24-08-2020
Đặc biệt 087214 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 83830 1 4, 2, 0
Giải nhì 28512 2 1, 4
Giải ba 38469 12170 3 0, 2, 2
Giải tư 74396 65810 25968 4 3
84632 86864 41321 15862 5 7
Giải năm 3243 6 9, 8, 4, 2, 3
Giải sáu 0932 7457 3663 7 0
Giải bảy 724 8 1
Giải tám 81 9 6

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 17-08-2020
Đặc biệt 968010 Đầu Đuôi
0 9, 0
Giải nhất 22894 1 0, 0
Giải nhì 98238 2
Giải ba 65493 29953 3 8, 1, 7, 3
Giải tư 45067 03378 82367 4 9
75031 69373 55637 91833 5 3
Giải năm 7595 6 7, 7, 7
Giải sáu 7409 4900 2810 7 8, 3
Giải bảy 549 8
Giải tám 67 9 4, 3, 5

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 10-08-2020
Đặc biệt 274697 Đầu Đuôi
0 5, 0, 9, 3
Giải nhất 40705 1 1, 1, 6, 6
Giải nhì 47579 2 5
Giải ba 60200 19578 3 1, 7, 9
Giải tư 37131 23442 61654 4 2
31709 26011 12637 32539 5 4
Giải năm 6489 6
Giải sáu 5811 3216 2003 7 9, 8
Giải bảy 516 8 9
Giải tám 25 9 7

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 03-08-2020
Đặc biệt 261151 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 67084 1 7, 1
Giải nhì 26384 2 2, 8
Giải ba 30322 55041 3
Giải tư 40779 87717 86911 4 1, 7
10328 45854 29487 60601 5 1, 4
Giải năm 0262 6 2, 7
Giải sáu 5990 5993 7767 7 9
Giải bảy 293 8 4, 4, 7
Giải tám 47 9 0, 3, 3

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 27-07-2020
Đặc biệt 634422 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 38218 1 8, 0, 7
Giải nhì 75310 2 2, 8
Giải ba 39407 13458 3 4, 5
Giải tư 81348 56872 05251 4 8
40228 53834 63664 40135 5 8, 1, 6
Giải năm 9173 6 4
Giải sáu 1017 2256 4092 7 2, 3, 6
Giải bảy 994 8
Giải tám 76 9 2, 4

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 20-07-2020
Đặc biệt 374369 Đầu Đuôi
0 1, 5
Giải nhất 22078 1 5, 4
Giải nhì 22601 2 7, 3, 1
Giải ba 38956 59915 3 4
Giải tư 48527 65014 99223 4 4
77405 93363 30688 92221 5 6, 5
Giải năm 9491 6 9, 3, 7
Giải sáu 0944 3855 7334 7 8
Giải bảy 295 8 8
Giải tám 67 9 1, 5

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 13-07-2020
Đặc biệt 871213 Đầu Đuôi
0 1, 6
Giải nhất 42401 1 3, 6, 7
Giải nhì 01396 2 4, 4, 4, 9
Giải ba 51863 08730 3 0, 2
Giải tư 69416 22047 52024 4 7
91052 47606 77224 14517 5 2
Giải năm 2170 6 3, 5
Giải sáu 0632 2424 5480 7 0
Giải bảy 729 8 0
Giải tám 65 9 6

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 06-07-2020
Đặc biệt 509906 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 38743 1
Giải nhì 36437 2 7, 7, 1, 9, 1, 2, 4
Giải ba 28957 58646 3 7
Giải tư 16349 61327 10090 4 3, 6, 9
35527 18521 29929 38278 5 7, 2
Giải năm 0321 6
Giải sáu 3282 5483 4722 7 8
Giải bảy 724 8 2, 3
Giải tám 52 9 0

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 29-06-2020
Đặc biệt 589406 Đầu Đuôi
0 6, 4, 3
Giải nhất 50394 1 6, 5, 7
Giải nhì 64804 2 8
Giải ba 77976 55384 3
Giải tư 42782 95585 77316 4 1
27970 24741 31382 28362 5
Giải năm 8370 6 2
Giải sáu 0703 4815 8828 7 6, 0, 0, 5
Giải bảy 375 8 4, 2, 5, 2
Giải tám 17 9 4

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 22-06-2020
Đặc biệt 702100 Đầu Đuôi
0 0, 5, 8, 1
Giải nhất 88577 1 7
Giải nhì 29583 2 0
Giải ba 75105 56631 3 1
Giải tư 54917 86693 88691 4 4, 6
31244 32120 21074 81646 5 9
Giải năm 5908 6
Giải sáu 7559 6501 0699 7 7, 4, 4, 3
Giải bảy 374 8 3
Giải tám 73 9 3, 1, 9