Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 01-11-2020
Đặc biệt 468650 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 88378 1 3
Giải nhì 48241 2 8, 0, 7, 9
Giải ba 28928 77892 3 6
Giải tư 59336 03365 22620 4 1, 0, 4, 5, 7, 8
71140 65296 49713 56844 5 0, 8
Giải năm 5545 6 5
Giải sáu 0127 8158 9247 7 8
Giải bảy 748 8
Giải tám 29 9 2, 6

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 25-10-2020
Đặc biệt 658553 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 99056 1
Giải nhì 30459 2 1, 7
Giải ba 41885 92792 3 6
Giải tư 01660 16196 48321 4
58272 55989 49088 73327 5 3, 6, 9
Giải năm 2082 6 0
Giải sáu 5780 1471 4073 7 2, 1, 3
Giải bảy 707 8 5, 9, 8, 2, 0
Giải tám 36 9 2, 6

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 18-10-2020
Đặc biệt 680848 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 07871 1 2
Giải nhì 85070 2 5, 1, 1
Giải ba 58025 00685 3 4, 9
Giải tư 91321 95460 39434 4 8
18139 61612 75986 06791 5
Giải năm 7478 6 0, 5
Giải sáu 2421 4696 8899 7 1, 0, 8, 9
Giải bảy 865 8 5, 6
Giải tám 79 9 1, 6, 9

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 11-10-2020
Đặc biệt 212249 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 37871 1 9, 7, 8, 8
Giải nhì 60219 2 9
Giải ba 89986 50173 3 6
Giải tư 81717 86293 15592 4 9
75985 93857 52829 28255 5 7, 5, 6
Giải năm 0856 6
Giải sáu 1385 3300 8918 7 1, 3
Giải bảy 336 8 6, 5, 5
Giải tám 18 9 3, 2

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 04-10-2020
Đặc biệt 395807 Đầu Đuôi
0 7, 6, 2, 5, 6
Giải nhất 66166 1
Giải nhì 91428 2 8, 2, 8, 4
Giải ba 83881 31332 3 2, 3
Giải tư 87522 12063 00082 4 0
71206 58833 57471 55440 5 6
Giải năm 8502 6 6, 3
Giải sáu 8728 9205 1324 7 1
Giải bảy 756 8 1, 2
Giải tám 06 9

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 27-09-2020
Đặc biệt 902193 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 71534 1 6
Giải nhì 78479 2 1
Giải ba 84643 82237 3 4, 7, 2
Giải tư 15316 50340 72950 4 3, 0
37484 45204 98732 40521 5 0, 3, 1
Giải năm 8953 6 1
Giải sáu 5879 4561 9281 7 9, 9, 5
Giải bảy 475 8 4, 1
Giải tám 51 9 3

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 20-09-2020
Đặc biệt 359693 Đầu Đuôi
0 2, 2
Giải nhất 29495 1 9, 1, 3, 2
Giải nhì 06069 2 5
Giải ba 20841 12471 3
Giải tư 96019 15488 47850 4 1
11511 68213 30183 28780 5 0
Giải năm 5212 6 9
Giải sáu 6725 9395 4702 7 1
Giải bảy 795 8 8, 3, 0
Giải tám 02 9 3, 5, 5, 5

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 13-09-2020
Đặc biệt 080331 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 44668 1 1, 8, 7
Giải nhì 23594 2 7, 0
Giải ba 74980 93853 3 1
Giải tư 52311 68662 98849 4 9, 4
66056 84727 94575 37818 5 3, 6
Giải năm 8204 6 8, 2, 8
Giải sáu 7817 7844 0689 7 5
Giải bảy 068 8 0, 9
Giải tám 20 9 4

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 06-09-2020
Đặc biệt 707270 Đầu Đuôi
0 6, 4
Giải nhất 42177 1 7
Giải nhì 35497 2 1, 8, 4
Giải ba 08643 90865 3
Giải tư 77159 22595 16590 4 3
11821 20528 02524 11206 5 9, 5, 0
Giải năm 8117 6 5, 6
Giải sáu 0104 1271 7666 7 0, 7, 1
Giải bảy 855 8
Giải tám 50 9 7, 5, 0

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 30-08-2020
Đặc biệt 130708 Đầu Đuôi
0 8, 3
Giải nhất 97327 1 7, 6, 5, 0
Giải nhì 67617 2 7, 3
Giải ba 87985 14016 3 8, 3, 2
Giải tư 58183 84738 40403 4 2
70015 97533 86387 89523 5 3
Giải năm 8953 6
Giải sáu 9382 1942 7510 7 5
Giải bảy 532 8 5, 3, 7, 2
Giải tám 75 9

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 23-08-2020
Đặc biệt 791014 Đầu Đuôi
0 5, 0, 7
Giải nhất 17656 1 4, 3
Giải nhì 26683 2 8, 2, 1
Giải ba 24328 51358 3 6
Giải tư 98660 67405 31322 4 9
89913 24496 34659 05561 5 6, 8, 9
Giải năm 1221 6 0, 1
Giải sáu 8700 5489 0949 7
Giải bảy 936 8 3, 9
Giải tám 07 9 6

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 16-08-2020
Đặc biệt 968613 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 15173 1 3, 1
Giải nhì 28264 2 0, 7, 5
Giải ba 32620 26489 3 2
Giải tư 62258 40354 49427 4
51025 09977 61374 74782 5 8, 4
Giải năm 9479 6 4, 4
Giải sáu 7911 9880 3664 7 3, 7, 4, 9
Giải bảy 432 8 9, 2, 0
Giải tám 05 9

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 09-08-2020
Đặc biệt 285519 Đầu Đuôi
0 2, 2, 1
Giải nhất 26285 1 9, 5
Giải nhì 43502 2
Giải ba 53991 99783 3 7
Giải tư 98083 40385 67737 4 4
15499 96175 24050 93702 5 0, 4
Giải năm 5501 6
Giải sáu 2298 5454 0215 7 5, 9
Giải bảy 144 8 5, 3, 3, 5
Giải tám 79 9 1, 9, 8

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 02-08-2020
Đặc biệt 891165 Đầu Đuôi
0 7, 5, 9, 0
Giải nhất 39207 1 9, 2
Giải nhì 40061 2 6, 4, 1, 6
Giải ba 47419 19375 3
Giải tư 73605 97326 57576 4
14609 52612 99191 23390 5
Giải năm 6765 6 5, 1, 5, 2
Giải sáu 2224 1821 0526 7 5, 6
Giải bảy 600 8
Giải tám 62 9 1, 0

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 26-07-2020
Đặc biệt 943666 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 75096 1 8
Giải nhì 23839 2 1
Giải ba 19844 81061 3 9
Giải tư 41247 81204 32078 4 4, 7, 4
40682 86744 75088 86687 5
Giải năm 2863 6 6, 1, 3, 5, 1
Giải sáu 6318 7279 2765 7 8, 9
Giải bảy 661 8 2, 8, 7
Giải tám 21 9 6

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 19-07-2020
Đặc biệt 917360 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 63743 1 0
Giải nhì 29341 2 4, 7, 6
Giải ba 36162 69424 3 6
Giải tư 36527 14294 14526 4 3, 1, 5
32045 40664 68366 74581 5 4
Giải năm 8610 6 0, 2, 4, 6
Giải sáu 3036 6986 1970 7 0
Giải bảy 002 8 1, 6
Giải tám 54 9 4

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 12-07-2020
Đặc biệt 141209 Đầu Đuôi
0 9, 7, 3
Giải nhất 44087 1 4, 3, 8, 3
Giải nhì 69033 2 4
Giải ba 52624 01314 3 3
Giải tư 07283 21779 40507 4 6
01946 85879 37603 98097 5 7
Giải năm 6913 6 5
Giải sáu 9318 4165 4291 7 9, 9
Giải bảy 457 8 7, 3
Giải tám 13 9 7, 1

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 05-07-2020
Đặc biệt 453209 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 20673 1 3, 5, 1, 0
Giải nhì 54636 2 9
Giải ba 77467 25113 3 6, 8, 4
Giải tư 51242 68038 69853 4 2, 2
90815 74134 13242 85671 5 3, 1
Giải năm 4211 6 7
Giải sáu 0351 3329 5881 7 3, 1, 0
Giải bảy 770 8 1
Giải tám 10 9

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 28-06-2020
Đặc biệt 347226 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 46424 1 6, 9
Giải nhì 97890 2 6, 4, 1, 0
Giải ba 78441 21004 3 7
Giải tư 98940 37072 19770 4 1, 0
47675 64816 07521 85520 5
Giải năm 6569 6 9
Giải sáu 1291 6137 1419 7 2, 0, 5, 4
Giải bảy 574 8 9
Giải tám 89 9 0, 1

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 21-06-2020
Đặc biệt 447212 Đầu Đuôi
0 0, 0, 5
Giải nhất 99976 1 2, 3, 9
Giải nhì 14600 2 7
Giải ba 12685 20900 3 4, 3
Giải tư 92562 42005 18486 4
13366 90034 62813 50298 5 0, 4
Giải năm 4619 6 2, 6
Giải sáu 6627 7250 0133 7 6
Giải bảy 754 8 5, 6, 5
Giải tám 85 9 8