Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 06-11-2020
Đặc biệt 844463 Đầu Đuôi
0 2, 4
Giải nhất 98940 1 8, 4
Giải nhì 94049 2 7, 6
Giải ba 46732 10518 3 2
Giải tư 98102 33664 51896 4 0, 9, 6, 5
68627 43604 03326 41764 5
Giải năm 9182 6 3, 4, 4, 1
Giải sáu 6114 4146 0445 7
Giải bảy 361 8 2
Giải tám 97 9 6, 7

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 30-10-2020
Đặc biệt 062743 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 37910 1 0, 4
Giải nhì 99367 2 1
Giải ba 30538 17821 3 8, 2, 0, 7
Giải tư 90407 36332 85484 4 3, 3
74630 79356 30474 83737 5 6, 7
Giải năm 3214 6 7
Giải sáu 5973 1879 8792 7 4, 3, 9
Giải bảy 943 8 4
Giải tám 57 9 2

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 23-10-2020
Đặc biệt 562446 Đầu Đuôi
0 0, 1
Giải nhất 37811 1 1, 6, 9, 2
Giải nhì 28258 2
Giải ba 46373 99916 3 8
Giải tư 71938 96000 12597 4 6, 4, 2
25401 97397 63044 99950 5 8, 0
Giải năm 7342 6 6
Giải sáu 3366 4819 6698 7 3
Giải bảy 791 8
Giải tám 12 9 7, 7, 8, 1

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 16-10-2020
Đặc biệt 830889 Đầu Đuôi
0 4, 9, 1
Giải nhất 75147 1 7, 0
Giải nhì 15317 2 5
Giải ba 77883 70081 3 5
Giải tư 22135 72864 03525 4 7, 1
48741 43804 26009 24201 5 4, 7
Giải năm 0075 6 4, 9
Giải sáu 6210 9769 4754 7 5
Giải bảy 997 8 9, 3, 1
Giải tám 57 9 7

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 09-10-2020
Đặc biệt 528144 Đầu Đuôi
0 2, 2
Giải nhất 64543 1 8
Giải nhì 95061 2 1
Giải ba 05902 78221 3 6
Giải tư 05788 93747 29718 4 4, 3, 7, 3
92597 07843 91971 29936 5
Giải năm 0191 6 1, 4, 5
Giải sáu 6479 7302 0464 7 1, 9
Giải bảy 891 8 8
Giải tám 65 9 7, 1, 1

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 02-10-2020
Đặc biệt 261621 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 20283 1
Giải nhì 05692 2 1, 8, 8
Giải ba 23480 48699 3 7, 5
Giải tư 78704 79537 40897 4 9
06183 47928 58375 16749 5
Giải năm 9360 6 0
Giải sáu 7983 4135 4628 7 5
Giải bảy 498 8 3, 0, 3, 3, 9
Giải tám 89 9 2, 9, 7, 8

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 25-09-2020
Đặc biệt 711842 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 82049 1 4
Giải nhì 31890 2 1
Giải ba 95421 48542 3 9
Giải tư 11114 17348 60639 4 2, 9, 2, 8, 0
49181 60540 96568 91267 5 5, 3, 8, 9
Giải năm 8367 6 8, 7, 7
Giải sáu 9193 0155 0553 7
Giải bảy 958 8 1
Giải tám 59 9 0, 3

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 18-09-2020
Đặc biệt 579686 Đầu Đuôi
0 8, 2
Giải nhất 95819 1 9, 1, 6
Giải nhì 99711 2 6, 3
Giải ba 61157 66008 3
Giải tư 69046 63094 03258 4 6
47071 37463 08270 98580 5 7, 8, 4
Giải năm 5026 6 3
Giải sáu 7374 9954 7516 7 1, 0, 4
Giải bảy 923 8 6, 0
Giải tám 02 9 4

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 11-09-2020
Đặc biệt 074903 Đầu Đuôi
0 3, 8
Giải nhất 97608 1 1
Giải nhì 66086 2 4
Giải ba 87870 90194 3 3, 3
Giải tư 42324 41988 21559 4
39294 19896 66986 45877 5 9, 8
Giải năm 3858 6 4
Giải sáu 1233 1294 6264 7 0, 7
Giải bảy 833 8 6, 8, 6
Giải tám 11 9 4, 4, 6, 4

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 04-09-2020
Đặc biệt 645367 Đầu Đuôi
0 5, 9, 3, 4
Giải nhất 82605 1 4
Giải nhì 76259 2 8
Giải ba 08874 16276 3 1
Giải tư 68309 32131 47146 4 6, 7
01276 07776 65947 91284 5 9
Giải năm 3388 6 7
Giải sáu 5714 0687 5503 7 4, 6, 6, 6
Giải bảy 604 8 4, 8, 7
Giải tám 28 9

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 28-08-2020
Đặc biệt 337435 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 23126 1 2, 7
Giải nhì 12285 2 6, 3, 3, 3
Giải ba 02772 35552 3 5
Giải tư 17381 40265 88168 4
28574 22369 96923 49123 5 2
Giải năm 4401 6 5, 8, 9, 6, 2
Giải sáu 2112 5823 5317 7 2, 4
Giải bảy 266 8 5, 1
Giải tám 62 9

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 21-08-2020
Đặc biệt 725890 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 99859 1 2
Giải nhì 25428 2 8
Giải ba 06787 01483 3
Giải tư 17171 09212 57283 4 1, 3, 8
72441 73481 00443 12698 5 9, 3
Giải năm 1453 6
Giải sáu 8571 1595 0295 7 1, 1, 4
Giải bảy 448 8 7, 3, 3, 1
Giải tám 74 9 0, 8, 5, 5

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 14-08-2020
Đặc biệt 253197 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 34796 1 0, 9, 2
Giải nhì 78524 2 4, 3
Giải ba 46723 38137 3 7, 7
Giải tư 82537 84290 40802 4 8
40210 37473 96119 84812 5 2
Giải năm 7896 6
Giải sáu 5987 2575 4052 7 3, 5
Giải bảy 148 8 7, 7
Giải tám 87 9 7, 6, 0, 6

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 07-08-2020
Đặc biệt 185111 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 83675 1 1, 8, 0, 6
Giải nhì 97325 2 5, 5
Giải ba 90879 06565 3 4
Giải tư 04825 42250 84118 4 7
16680 32210 63247 65504 5 0, 0, 3, 4
Giải năm 5368 6 5, 8
Giải sáu 4016 9734 0850 7 5, 9
Giải bảy 653 8 0
Giải tám 54 9

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 31-07-2020
Đặc biệt 619717 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 52631 1 7
Giải nhì 43353 2 8, 8, 4
Giải ba 48773 63828 3 1, 5, 1
Giải tư 69176 80028 61445 4 5
73935 16264 95967 82469 5 3
Giải năm 5465 6 4, 7, 9, 5
Giải sáu 7974 4224 7582 7 3, 6, 4
Giải bảy 331 8 2
Giải tám 07 9

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 24-07-2020
Đặc biệt 848713 Đầu Đuôi
0 7, 9, 0
Giải nhất 16634 1 3
Giải nhì 67177 2 2, 5
Giải ba 64836 51555 3 4, 6, 4
Giải tư 17022 73454 69644 4 4, 4
03525 23360 47607 31944 5 5, 4
Giải năm 4588 6 0, 4
Giải sáu 0564 5709 6900 7 7, 7
Giải bảy 977 8 8
Giải tám 34 9

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 17-07-2020
Đặc biệt 201563 Đầu Đuôi
0 9, 9, 4
Giải nhất 59309 1 2, 1
Giải nhì 83334 2 0, 9
Giải ba 32267 77440 3 4, 1
Giải tư 42054 36120 00112 4 0
06885 45409 93788 70029 5 4
Giải năm 2777 6 3, 7
Giải sáu 4911 8898 1381 7 7
Giải bảy 531 8 5, 8, 1
Giải tám 04 9 8

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 10-07-2020
Đặc biệt 544551 Đầu Đuôi
0 4, 5, 5
Giải nhất 87204 1 1, 6
Giải nhì 51065 2 9, 4, 6, 0
Giải ba 80353 30043 3
Giải tư 13529 04111 72189 4 3, 3
82505 04224 36167 09105 5 1, 3
Giải năm 0416 6 5, 7
Giải sáu 7443 8197 3926 7 5
Giải bảy 620 8 9
Giải tám 75 9 7

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 03-07-2020
Đặc biệt 580757 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 88924 1 2
Giải nhì 08744 2 4, 5, 7, 7
Giải ba 80759 55898 3
Giải tư 24163 38057 09574 4 4, 6
47125 17456 79327 59812 5 7, 9, 7, 6
Giải năm 2188 6 3, 6
Giải sáu 5876 8766 9027 7 4, 6
Giải bảy 746 8 8, 8
Giải tám 88 9 8

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 26-06-2020
Đặc biệt 331723 Đầu Đuôi
0 1, 6
Giải nhất 34534 1 2
Giải nhì 70690 2 3
Giải ba 07801 92406 3 4, 0
Giải tư 66846 84069 23045 4 6, 5, 5, 3, 7
36564 06060 12845 45343 5
Giải năm 3730 6 9, 4, 0
Giải sáu 0199 8084 8412 7 6
Giải bảy 647 8 4
Giải tám 76 9 0, 9