Xổ số Truyền Thống

Thứ năm ngày 09-07-2020
Đặc biệt 78091 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 01297 1 7, 0, 6, 4, 3
Giải nhì 71417 61080 2 3, 0, 1, 0
Giải ba 04842 93710 37494 3 3
33041 25071 03553 4 2, 1, 7, 7
Giải tư 4416 4647 7523 8077 5 3
Giải năm 7514 5375 1420 6
8770 1813 4547 7 1, 7, 5, 0, 4
Giải sáu 633 374 690 8 0, 8, 9
Giải bảy 88 89 21 20 9 1, 7, 4, 0
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ tư ngày 08-07-2020
Đặc biệt 83783 Đầu Đuôi
0 0, 3, 5, 9
Giải nhất 39712 1 2, 5
Giải nhì 10337 75074 2
Giải ba 93094 01693 45387 3 7, 8, 3, 4, 6
10142 54790 67253 4 2, 7
Giải tư 6360 3038 9900 8733 5 3, 5, 0
Giải năm 8903 7577 8891 6 0, 0, 4
0655 3150 9260 7 4, 7
Giải sáu 134 805 364 8 3, 7
Giải bảy 09 15 47 36 9 4, 3, 0, 1
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ ba ngày 07-07-2020
Đặc biệt 73860 Đầu Đuôi
0 6, 2, 9, 4, 3
Giải nhất 79082 1 7, 1, 6
Giải nhì 31767 70928 2 8, 2
Giải ba 45597 84179 73981 3 0, 0
16230 77374 24084 4 9, 1
Giải tư 9406 1002 0017 4909 5 6, 8
Giải năm 7556 3704 8630 6 0, 7
9277 5903 9583 7 9, 4, 7
Giải sáu 511 516 149 8 2, 1, 4, 3, 0
Giải bảy 58 22 80 41 9 7
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ hai ngày 06-07-2020
Đặc biệt 25470 Đầu Đuôi
0 9, 8, 2, 8, 5, 9
Giải nhất 33022 1 7
Giải nhì 49883 27761 2 2, 1, 2
Giải ba 64764 51517 66381 3
17009 94508 45402 4 6, 7
Giải tư 9508 1684 8272 4872 5
Giải năm 2786 4221 8805 6 1, 4, 7, 5
1397 0746 4892 7 0, 2, 2
Giải sáu 167 893 588 8 3, 1, 4, 6, 8
Giải bảy 47 65 22 09 9 7, 2, 3
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Chủ nhật ngày 05-07-2020
Đặc biệt 11070 Đầu Đuôi
0 0, 1
Giải nhất 81900 1 6, 1, 6, 1
Giải nhì 93541 83224 2 4, 5
Giải ba 78501 89467 62358 3
98881 75755 37494 4 1, 1, 3, 4
Giải tư 2841 6916 5056 5898 5 8, 5, 6, 2, 6, 9, 0
Giải năm 8252 4890 6811 6 7
0216 2411 2043 7 0, 7
Giải sáu 525 144 656 8 1
Giải bảy 59 77 50 98 9 4, 8, 0, 8
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ bảy ngày 04-07-2020
Đặc biệt 77775 Đầu Đuôi
0 8, 7, 8, 6, 7
Giải nhất 02917 1 7, 1, 7, 9
Giải nhì 92075 95679 2
Giải ba 34008 02955 63385 3 2, 3
53599 00340 54607 4 0, 0
Giải tư 1211 2080 8508 2732 5 5, 1, 4
Giải năm 1906 5140 1899 6
1189 5095 4187 7 5, 5, 9, 0
Giải sáu 217 051 670 8 5, 0, 9, 7
Giải bảy 33 07 54 19 9 9, 9, 5
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ sáu ngày 03-07-2020
Đặc biệt 58827 Đầu Đuôi
0 2, 6
Giải nhất 67119 1 9, 7, 1, 6
Giải nhì 20017 74828 2 7, 8, 8, 9, 7
Giải ba 15849 42557 70152 3 9, 2
05128 97170 90611 4 9, 6, 2, 7
Giải tư 4839 9882 7284 5102 5 7, 2, 2, 8
Giải năm 6746 0342 7729 6
9252 7816 7478 7 0, 8
Giải sáu 789 958 247 8 2, 4, 9
Giải bảy 32 27 98 06 9 8
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ năm ngày 02-07-2020
Đặc biệt 61129 Đầu Đuôi
0 4, 1
Giải nhất 69904 1 2
Giải nhì 71780 01538 2 9, 4, 7, 2
Giải ba 21787 54690 70085 3 8, 1, 5
91151 57731 48787 4 8
Giải tư 0101 6384 1856 7735 5 1, 6, 3, 9, 1
Giải năm 1653 2824 2027 6 0
9922 1686 8012 7 6, 9
Giải sáu 059 160 648 8 0, 7, 5, 7, 4, 6
Giải bảy 76 51 95 79 9 0, 5
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ tư ngày 01-07-2020
Đặc biệt 44435 Đầu Đuôi
0 2, 4, 0
Giải nhất 95361 1
Giải nhì 32743 77297 2 1, 8, 6
Giải ba 45653 44668 14502 3 5, 7
51671 45385 52095 4 3, 9, 3
Giải tư 9221 5165 9374 1987 5 3, 5, 5
Giải năm 3928 6088 8155 6 1, 8, 5
2749 3543 6596 7 1, 4
Giải sáu 404 726 937 8 5, 7, 8, 6
Giải bảy 86 91 00 55 9 7, 5, 6, 1
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ ba ngày 30-06-2020
Đặc biệt 67229 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 25778 1 9, 7, 9, 0
Giải nhì 32027 27889 2 9, 7
Giải ba 07636 79150 57279 3 6, 0, 7, 6
24619 02049 75693 4 9, 2
Giải tư 4617 4756 0475 0856 5 0, 6, 6, 8, 3
Giải năm 2592 0619 0042 6 8, 1, 4
0371 9868 3630 7 8, 9, 5, 1
Giải sáu 361 458 037 8 9
Giải bảy 10 53 36 64 9 3, 2
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ hai ngày 29-06-2020
Đặc biệt 66720 Đầu Đuôi
0 8, 0
Giải nhất 47882 1 5, 4, 9, 2
Giải nhì 19356 60457 2 0, 6, 9, 8
Giải ba 78378 95308 83715 3 7
23314 50690 70545 4 5, 6
Giải tư 7766 6519 9890 6100 5 6, 7, 2, 2
Giải năm 2237 2952 7581 6 6
6671 1874 5846 7 8, 1, 4, 8, 6
Giải sáu 752 426 312 8 2, 1
Giải bảy 78 29 76 28 9 0, 0
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Chủ nhật ngày 28-06-2020
Đặc biệt 36351 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 57190 1 0
Giải nhì 82085 17293 2 2, 3, 4
Giải ba 54622 94979 94853 3 8
35043 37664 24341 4 3, 1, 3, 2
Giải tư 3878 3953 8623 9459 5 1, 3, 3, 9, 0
Giải năm 1924 6386 8595 6 4
8743 7738 8050 7 9, 8
Giải sáu 742 485 492 8 5, 6, 5
Giải bảy 10 92 90 09 9 0, 3, 5, 2, 2, 0
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ bảy ngày 27-06-2020
Đặc biệt 74236 Đầu Đuôi
0 6, 7
Giải nhất 22390 1 0
Giải nhì 94698 06978 2 0, 5
Giải ba 00766 42787 14336 3 6, 6, 9, 1, 4, 6, 5
24561 48779 22294 4 1, 8, 6
Giải tư 4639 2606 4710 7097 5 2
Giải năm 4181 9731 1034 6 6, 1
0399 5836 1720 7 8, 9
Giải sáu 541 607 548 8 7, 1
Giải bảy 25 35 52 46 9 0, 8, 4, 7, 9
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ sáu ngày 26-06-2020
Đặc biệt 01316 Đầu Đuôi
0 4, 2
Giải nhất 06155 1 6, 4, 6
Giải nhì 25162 84573 2 8, 7, 7, 1, 2
Giải ba 08797 73728 77527 3 8, 4, 7, 1, 8, 1
59948 75867 53870 4 8, 6
Giải tư 8238 9814 9427 0704 5 5, 2, 8
Giải năm 5194 6446 0134 6 2, 7
9337 3152 2658 7 3, 0
Giải sáu 321 431 902 8
Giải bảy 16 38 31 22 9 7, 4
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ năm ngày 25-06-2020
Đặc biệt 46982 Đầu Đuôi
0 9, 4
Giải nhất 96351 1 1, 3
Giải nhì 95546 36874 2 0, 8, 0, 8, 2
Giải ba 03009 92477 73681 3 3
08620 24628 32394 4 6, 2
Giải tư 0611 2804 5970 9420 5 1
Giải năm 0687 3476 1228 6
9874 8980 3333 7 4, 7, 0, 6, 4, 9, 2
Giải sáu 222 513 779 8 2, 1, 7, 0
Giải bảy 98 72 42 92 9 4, 8, 2
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ tư ngày 24-06-2020
Đặc biệt 80610 Đầu Đuôi
0 1, 9
Giải nhất 03759 1 0, 9
Giải nhì 58529 27901 2 9, 0, 6
Giải ba 87750 04530 20095 3 0, 0, 8, 9
82559 43879 47954 4 5, 9
Giải tư 7683 2120 7609 2696 5 9, 0, 9, 4
Giải năm 0326 0845 6960 6 0, 6, 7
4487 5299 0630 7 9, 8
Giải sáu 438 166 639 8 3, 7
Giải bảy 19 78 49 67 9 5, 6, 9
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ ba ngày 23-06-2020
Đặc biệt 34062 Đầu Đuôi
0 1, 6, 1
Giải nhất 78556 1
Giải nhì 07801 53366 2 1, 0
Giải ba 32938 84131 33243 3 8, 1, 6, 8, 3, 3, 0
07236 33621 22838 4 3, 4, 7, 2
Giải tư 6033 7665 2406 5133 5 6, 2, 4
Giải năm 8076 4920 6244 6 2, 6, 5, 7
9094 1730 1667 7 6, 0
Giải sáu 847 889 942 8 9
Giải bảy 52 70 54 01 9 4
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ hai ngày 22-06-2020
Đặc biệt 67617 Đầu Đuôi
0 6, 9, 5, 7, 5, 9
Giải nhất 54083 1 7, 7, 9
Giải nhì 70006 04609 2 5, 1, 6, 2
Giải ba 47630 65905 31256 3 0, 3, 8, 3
55693 85433 09538 4 9, 9, 3, 3
Giải tư 3649 6217 6462 9507 5 6, 2
Giải năm 4649 9025 5505 6 2
1021 1233 7526 7
Giải sáu 088 943 019 8 3, 8
Giải bảy 43 52 22 09 9 3
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Chủ nhật ngày 21-06-2020
Đặc biệt 25127 Đầu Đuôi
0 2, 5, 1, 5, 2, 4
Giải nhất 98702 1 1
Giải nhì 02811 83835 2 7, 5, 7, 1
Giải ba 50839 80405 71353 3 5, 9, 6
92701 74561 45805 4 0
Giải tư 9667 8190 3470 7125 5 3, 9
Giải năm 2896 9065 1902 6 1, 7, 5
3898 3786 5727 7 0
Giải sáu 940 559 121 8 6
Giải bảy 95 36 04 99 9 0, 6, 8, 5, 9
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ bảy ngày 20-06-2020
Đặc biệt 18969 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 42537 1 8, 7, 3
Giải nhì 59784 50379 2 8
Giải ba 11176 85918 17884 3 7, 1
88398 79928 34164 4 2, 5
Giải tư 4390 6742 4058 3678 5 8, 4, 8, 9
Giải năm 0454 2160 8780 6 9, 4, 0
4745 9858 6299 7 9, 6, 8, 2
Giải sáu 080 172 089 8 4, 4, 0, 0, 9
Giải bảy 31 17 13 59 9 8, 0, 9
Xổ kết quả