Xổ số Truyền Thống

Thứ sáu ngày 25-09-2020
Đặc biệt 98018 Đầu Đuôi
0 7, 1, 1, 7, 2
Giải nhất 47391 1 8, 1, 3, 5, 7, 8
Giải nhì 46411 34513 2
Giải ba 02594 91533 20134 3 3, 4, 4, 7
73795 31040 19707 4 0, 9, 0
Giải tư 6049 1001 4034 5340 5
Giải năm 0915 8701 5417 6 5
9493 1237 7007 7 2, 8, 7, 8
Giải sáu 672 078 318 8
Giải bảy 02 77 78 65 9 1, 4, 5, 3
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ năm ngày 24-09-2020
Đặc biệt 87082 Đầu Đuôi
0 3, 5, 5
Giải nhất 76056 1
Giải nhì 80203 89491 2
Giải ba 12192 24493 66130 3 0
10791 57269 23850 4 8, 2, 3
Giải tư 9267 3392 6448 2186 5 6, 0
Giải năm 6469 1667 7674 6 9, 7, 9, 7, 6, 1
7842 3543 0005 7 4, 9
Giải sáu 480 305 679 8 2, 6, 0, 4
Giải bảy 66 61 99 84 9 1, 2, 3, 1, 2, 9
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ tư ngày 23-09-2020
Đặc biệt 97711 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 12267 1 1, 0, 8, 1
Giải nhì 16032 77137 2 0, 6
Giải ba 81737 72642 89269 3 2, 7, 7, 6, 1, 5
84036 78487 52367 4 2, 1, 2
Giải tư 1831 7410 8361 6474 5 1
Giải năm 1620 6218 1693 6 7, 9, 7, 1, 3
1963 1311 0526 7 4
Giải sáu 151 741 001 8 7, 6
Giải bảy 35 42 99 86 9 3, 9
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ ba ngày 22-09-2020
Đặc biệt 87486 Đầu Đuôi
0 0, 9, 6
Giải nhất 91069 1 7
Giải nhì 65300 14647 2 6, 5
Giải ba 04126 79476 78861 3 8, 3
75217 65897 49586 4 7, 5, 6
Giải tư 1687 5488 3167 3158 5 8
Giải năm 5874 9738 5945 6 9, 1, 7
5309 4693 8233 7 6, 4
Giải sáu 384 090 746 8 6, 6, 7, 8, 4, 6, 0
Giải bảy 06 25 86 80 9 7, 3, 0
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ hai ngày 21-09-2020
Đặc biệt 68757 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 12181 1 9, 1, 3, 7
Giải nhì 13951 12884 2 9, 1
Giải ba 08419 69298 11237 3 7, 6, 9, 5
87495 28647 58511 4 7, 7, 9
Giải tư 6564 9713 9454 7696 5 7, 1, 4
Giải năm 2374 4864 1502 6 4, 4, 3
0836 4747 8317 7 4
Giải sáu 839 691 363 8 1, 4
Giải bảy 29 35 21 49 9 8, 5, 6, 1
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Chủ nhật ngày 20-09-2020
Đặc biệt 05042 Đầu Đuôi
0 0, 5, 6, 6
Giải nhất 66900 1
Giải nhì 03482 31797 2 1, 2, 7
Giải ba 17931 53457 36521 3 1, 5, 2
54749 11897 26393 4 2, 9
Giải tư 0057 0505 1535 7952 5 7, 7, 2, 4
Giải năm 1079 8970 6887 6 1
6497 9606 1522 7 9, 0, 4
Giải sáu 827 732 174 8 2, 7, 1
Giải bảy 54 06 81 61 9 7, 7, 3, 7
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ bảy ngày 19-09-2020
Đặc biệt 54004 Đầu Đuôi
0 4, 8
Giải nhất 72588 1 3, 3, 4
Giải nhì 90168 50167 2 4, 2
Giải ba 32779 20782 72573 3 6, 1
44493 04989 54543 4 3
Giải tư 2253 7024 2513 3108 5 3, 3
Giải năm 1253 7713 8686 6 8, 7, 8
2592 2236 7094 7 9, 3, 8
Giải sáu 586 478 322 8 8, 2, 9, 6, 6
Giải bảy 95 31 14 68 9 3, 2, 4, 5
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ sáu ngày 18-09-2020
Đặc biệt 20290 Đầu Đuôi
0 3, 1
Giải nhất 28162 1 2, 2, 2
Giải nhì 39930 04541 2 0, 3
Giải ba 12820 49798 74603 3 0, 6, 3, 0, 7
74480 79568 99474 4 1, 0, 5
Giải tư 2797 7212 6076 9436 5 3
Giải năm 5840 4233 8930 6 2, 8, 3
4212 1688 0937 7 4, 6
Giải sáu 299 612 363 8 0, 8
Giải bảy 01 23 53 45 9 0, 8, 7, 9
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ năm ngày 17-09-2020
Đặc biệt 04170 Đầu Đuôi
0 9, 6
Giải nhất 71985 1 4
Giải nhì 43509 16141 2 8
Giải ba 58831 80153 35981 3 1, 0, 1, 8, 4
30730 83764 91048 4 1, 8, 2
Giải tư 0914 1931 7961 1276 5 3, 6
Giải năm 8042 2306 1138 6 4, 1, 9, 0
3873 3697 4669 7 0, 6, 3, 8
Giải sáu 496 256 878 8 5, 1
Giải bảy 60 34 96 28 9 7, 6, 6
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ tư ngày 16-09-2020
Đặc biệt 89582 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 71120 1 1, 9, 2
Giải nhì 80529 90561 2 0, 9, 1
Giải ba 35792 49983 73121 3 3, 3, 2
75011 34640 24493 4 0, 0, 3
Giải tư 4352 1487 1574 2359 5 2, 9, 4, 1
Giải năm 2433 3919 3388 6 1
3394 4554 3240 7 4
Giải sáu 986 043 151 8 2, 3, 7, 8, 6
Giải bảy 33 97 12 32 9 2, 3, 4, 7
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ ba ngày 15-09-2020
Đặc biệt 23030 Đầu Đuôi
0 9, 6, 8
Giải nhất 91709 1 8, 1, 1, 8
Giải nhì 85782 29769 2 1, 9
Giải ba 50289 02032 55341 3 0, 2, 7, 9, 5
84037 50453 54763 4 1, 3
Giải tư 4521 2118 0952 5967 5 3, 2, 9, 4, 2
Giải năm 2611 9343 3439 6 9, 3, 7
4487 2006 1729 7
Giải sáu 511 959 654 8 2, 9, 7
Giải bảy 18 35 08 52 9
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ hai ngày 14-09-2020
Đặc biệt 32489 Đầu Đuôi
0 1, 9
Giải nhất 32685 1 7
Giải nhì 87995 85227 2 7
Giải ba 15963 75101 22878 3 1, 3, 9, 8, 1, 5
21787 99293 03017 4 3
Giải tư 6859 6231 5609 0233 5 9
Giải năm 4382 5185 4679 6 3, 2, 4, 1
8089 2639 4762 7 8, 9
Giải sáu 064 138 931 8 9, 5, 7, 2, 5, 9, 8
Giải bảy 61 43 88 35 9 5, 3
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Chủ nhật ngày 13-09-2020
Đặc biệt 28463 Đầu Đuôi
0 8, 4, 1, 1
Giải nhất 11841 1 5
Giải nhì 65265 03892 2 3, 4, 9
Giải ba 41161 37992 64523 3 9, 5
49239 21899 58599 4 1, 8, 4, 0
Giải tư 2635 7284 3108 4778 5 0
Giải năm 6204 8680 0148 6 3, 5, 1, 4
4644 9601 1494 7 8
Giải sáu 840 124 015 8 4, 0
Giải bảy 50 29 64 01 9 2, 2, 9, 9, 4
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ bảy ngày 12-09-2020
Đặc biệt 51880 Đầu Đuôi
0 5, 3, 4
Giải nhất 88005 1 8, 4, 9
Giải nhì 25771 26029 2 9, 1, 4
Giải ba 34257 84661 38552 3 2
36118 32450 49503 4
Giải tư 4932 0114 8251 1821 5 7, 2, 0, 1, 7, 3
Giải năm 9461 1024 6778 6 1, 1, 1
8797 5980 8173 7 1, 8, 3
Giải sáu 457 287 953 8 0, 0, 7, 4
Giải bảy 84 04 19 61 9 7
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ sáu ngày 11-09-2020
Đặc biệt 16129 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 69128 1 3
Giải nhì 72785 45940 2 9, 8, 1, 1, 5
Giải ba 47968 02595 58656 3 4, 2
70605 58152 19991 4 0, 8
Giải tư 6289 8521 9068 3779 5 6, 2, 1, 4, 5, 3
Giải năm 4851 8648 2493 6 8, 8
6781 5634 2321 7 9
Giải sáu 425 593 454 8 5, 9, 1
Giải bảy 32 55 53 13 9 5, 1, 3, 3
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ năm ngày 10-09-2020
Đặc biệt 81320 Đầu Đuôi
0 7, 4, 6, 9, 2, 5, 9, 4, 7
Giải nhất 66553 1 9, 6
Giải nhì 90953 75895 2 0, 8
Giải ba 87507 18033 11282 3 3
88242 46819 07775 4 2, 1, 0, 0
Giải tư 9593 9428 1904 9487 5 3, 3
Giải năm 3506 4441 8894 6
8916 3909 4570 7 5, 0
Giải sáu 502 305 640 8 2, 7
Giải bảy 09 04 40 07 9 5, 3, 4
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ tư ngày 09-09-2020
Đặc biệt 88000 Đầu Đuôi
0 0, 2
Giải nhất 06019 1 9, 1, 6, 0, 4
Giải nhì 12893 98827 2 7, 0, 3, 4, 0, 4
Giải ba 18211 96320 20202 3 7, 3, 3, 6
98093 87179 00716 4 0
Giải tư 4137 2333 8323 6440 5
Giải năm 7233 6610 6890 6 8
5224 4289 6097 7 9
Giải sáu 520 788 636 8 9, 8
Giải bảy 24 14 68 90 9 3, 3, 0, 7, 0
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ ba ngày 08-09-2020
Đặc biệt 22022 Đầu Đuôi
0 5, 9
Giải nhất 53249 1 6, 2, 7
Giải nhì 12116 21873 2 2
Giải ba 73594 75334 35205 3 4, 3, 1
23355 08743 18255 4 9, 3
Giải tư 4757 1591 8512 8391 5 5, 5, 7, 5, 8, 6
Giải năm 1817 1409 3198 6 4, 9
0564 3655 6933 7 3
Giải sáu 591 558 069 8 5, 3
Giải bảy 85 56 31 83 9 4, 1, 1, 8, 1
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ hai ngày 07-09-2020
Đặc biệt 13853 Đầu Đuôi
0 3, 9
Giải nhất 50752 1 5, 1
Giải nhì 61125 92255 2 5, 3
Giải ba 98715 29861 29848 3 5, 8, 7
61654 50452 62411 4 8, 3, 9
Giải tư 1769 3992 2193 5003 5 3, 2, 5, 4, 2, 5
Giải năm 0994 2275 2235 6 1, 9, 1, 2
3255 0591 1643 7 5
Giải sáu 738 761 537 8
Giải bảy 62 23 09 49 9 2, 3, 4, 1
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Chủ nhật ngày 06-09-2020
Đặc biệt 01993 Đầu Đuôi
0 1, 0
Giải nhất 03278 1 3, 5, 2
Giải nhì 51213 94865 2 0, 5
Giải ba 69768 45041 35796 3
12715 79312 71401 4 1
Giải tư 3493 6320 8856 5698 5 6, 4, 6, 1, 8
Giải năm 5654 0856 4466 6 5, 8, 6, 0
1100 8872 0251 7 8, 2
Giải sáu 725 995 284 8 4
Giải bảy 95 98 60 58 9 3, 6, 3, 8, 5, 5, 8
Xổ kết quả