Xổ số Truyền Thống

Thứ ba ngày 31-03-2020
Đặc biệt 98819 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 44179 1 9, 9, 2, 5, 7, 0
Giải nhì 96294 96108 2
Giải ba 61368 22973 51191 3 8, 0
28270 11119 11461 4 5
Giải tư 6484 4112 0063 8515 5 5, 7, 8, 7
Giải năm 4555 2238 0157 6 8, 1, 3
5358 6076 8185 7 9, 3, 0, 6
Giải sáu 957 130 489 8 4, 5, 9
Giải bảy 17 45 96 10 9 4, 1, 6
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ hai ngày 30-03-2020
Đặc biệt 42902 Đầu Đuôi
0 2, 9, 6, 5
Giải nhất 92559 1 2, 4
Giải nhì 98712 08709 2 1
Giải ba 03080 71055 13663 3 9
02249 36140 28867 4 9, 0, 3, 9
Giải tư 1559 3221 3343 0895 5 9, 5, 9, 8, 5
Giải năm 4639 7093 8482 6 3, 7
4906 2576 9849 7 6, 9
Giải sáu 314 495 258 8 0, 2
Giải bảy 55 94 79 05 9 5, 3, 5, 4
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Chủ nhật ngày 29-03-2020
Đặc biệt 28914 Đầu Đuôi
0 9, 2
Giải nhất 63988 1 4, 1, 3
Giải nhì 66992 90797 2 3, 4
Giải ba 99095 26209 16780 3 7
19311 58837 67813 4 7, 2
Giải tư 5147 2189 6051 0363 5 1, 1, 6, 2
Giải năm 3597 7479 9223 6 3, 6, 6
4583 2266 4751 7 9
Giải sáu 342 556 502 8 8, 0, 9, 3, 8
Giải bảy 24 66 52 88 9 2, 7, 5, 7
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ bảy ngày 28-03-2020
Đặc biệt 91159 Đầu Đuôi
0 9, 8, 6, 2, 3
Giải nhất 40109 1 4, 5, 0
Giải nhì 87459 66379 2 8, 3
Giải ba 97314 60879 30091 3 7, 1, 5
10908 57906 96546 4 6, 5
Giải tư 6281 0402 5637 7531 5 9, 9, 3, 8
Giải năm 3528 3363 6791 6 3
7953 1195 6735 7 9, 9, 4
Giải sáu 815 758 345 8 1
Giải bảy 74 03 10 23 9 1, 1, 5
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ sáu ngày 27-03-2020
Đặc biệt 33555 Đầu Đuôi
0 9, 4
Giải nhất 52557 1 1
Giải nhì 50894 51062 2 8, 3
Giải ba 17067 41228 31970 3 2, 8, 8
92048 36571 26045 4 8, 5, 4
Giải tư 4978 9209 8932 8979 5 5, 7, 4
Giải năm 9923 2793 6344 6 2, 7
1138 5679 5484 7 0, 1, 8, 9, 9, 6
Giải sáu 204 276 911 8 4, 2
Giải bảy 82 38 99 54 9 4, 3, 9
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ năm ngày 26-03-2020
Đặc biệt 94135 Đầu Đuôi
0 4, 3, 6, 6
Giải nhất 22095 1 3, 2, 0
Giải nhì 09748 36993 2
Giải ba 72676 03613 18638 3 5, 8, 8, 4, 6
00004 49295 78138 4 8
Giải tư 0172 3503 5464 8693 5 4, 8, 5
Giải năm 4512 8354 8195 6 4
3258 7506 9634 7 6, 2
Giải sáu 910 855 136 8 2, 0
Giải bảy 06 93 82 80 9 5, 3, 5, 3, 5, 3
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ tư ngày 25-03-2020
Đặc biệt 54296 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 54643 1 3, 8, 1, 7, 9
Giải nhì 85240 19833 2 1
Giải ba 47082 32268 46213 3 3, 7
34273 56000 09457 4 3, 0, 5, 8
Giải tư 5564 0066 2488 4437 5 7, 5
Giải năm 7455 3884 3745 6 8, 4, 6, 8
8018 4711 4882 7 3, 3
Giải sáu 184 517 673 8 2, 8, 4, 2, 4
Giải bảy 68 19 21 48 9 6
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ ba ngày 24-03-2020
Đặc biệt 31578 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 73112 1 2, 6
Giải nhì 34793 13159 2 0, 2, 1, 9
Giải ba 49320 52222 39477 3 1, 7
62863 00021 73974 4 3, 8, 2
Giải tư 7605 8743 3931 4385 5 9, 9
Giải năm 1116 0788 8887 6 3, 5
1437 2565 0929 7 8, 7, 4
Giải sáu 448 498 085 8 5, 8, 7, 5
Giải bảy 99 42 59 95 9 3, 8, 9, 5
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ hai ngày 23-03-2020
Đặc biệt 36123 Đầu Đuôi
0 1, 3, 4, 7
Giải nhất 74096 1 5, 7, 5, 9, 1, 0, 4
Giải nhì 74963 90401 2 3
Giải ba 72038 89615 92996 3 8
48654 74774 28017 4
Giải tư 5815 9852 8219 0411 5 4, 2, 7, 1, 6
Giải năm 3975 8310 6703 6 3
4557 0504 7487 7 4, 5
Giải sáu 551 090 914 8 7, 7
Giải bảy 56 87 07 93 9 6, 6, 0, 3
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Chủ nhật ngày 22-03-2020
Đặc biệt 46024 Đầu Đuôi
0 0, 4, 9, 8
Giải nhất 31360 1 9, 3, 3, 0, 7
Giải nhì 46433 27853 2 4, 2, 7, 2
Giải ba 97952 29276 39119 3 3, 5, 4
02095 44500 12422 4 8
Giải tư 0613 2813 8135 9527 5 3, 2, 8
Giải năm 1434 4104 0658 6 0, 9
7369 9922 0272 7 6, 2
Giải sáu 191 310 917 8 7
Giải bảy 48 09 87 08 9 5, 1
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ bảy ngày 21-03-2020
Đặc biệt 55521 Đầu Đuôi
0 3, 6
Giải nhất 17703 1 5, 4, 2, 4
Giải nhì 75598 49924 2 1, 4, 8, 1, 4, 6
Giải ba 56896 96015 37437 3 7, 5, 4
74398 25272 85690 4 3, 8
Giải tư 1428 0443 7921 4724 5 1
Giải năm 3314 3035 1677 6
7751 8334 7586 7 2, 7
Giải sáu 612 214 306 8 6
Giải bảy 91 48 90 26 9 8, 6, 8, 0, 1, 0
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ sáu ngày 20-03-2020
Đặc biệt 85736 Đầu Đuôi
0 1, 6
Giải nhất 50768 1 6, 4
Giải nhì 07778 01694 2 1
Giải ba 95155 67664 71816 3 6, 1, 1
05675 80446 19342 4 6, 2, 1
Giải tư 6841 3562 0268 3456 5 5, 6
Giải năm 2591 1791 1714 6 8, 4, 2, 8
7101 4306 4871 7 8, 5, 1, 4, 4, 3
Giải sáu 831 374 331 8 9
Giải bảy 74 73 89 21 9 4, 1, 1
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ năm ngày 19-03-2020
Đặc biệt 85074 Đầu Đuôi
0 4, 6, 4
Giải nhất 33372 1 0, 2, 9
Giải nhì 86985 36432 2 7, 3, 2, 9
Giải ba 11074 01151 29579 3 2, 6
69251 13863 22942 4 2
Giải tư 7227 6123 0804 6806 5 1, 1
Giải năm 8004 8389 3963 6 3, 3, 7
1822 4929 3867 7 4, 2, 4, 9, 1, 9
Giải sáu 110 971 212 8 5, 9, 1
Giải bảy 81 19 36 79 9
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ tư ngày 18-03-2020
Đặc biệt 81489 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 16279 1 6, 8, 2
Giải nhì 16833 13453 2 2, 6, 8
Giải ba 33416 18422 62872 3 3
73341 70559 86064 4 1, 7
Giải tư 1492 1565 5294 7895 5 3, 9, 1, 4
Giải năm 2797 2218 9847 6 4, 5
4788 1000 7626 7 9, 2
Giải sáu 251 694 594 8 9, 8
Giải bảy 12 54 28 90 9 2, 4, 5, 7, 4, 4, 0
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ ba ngày 17-03-2020
Đặc biệt 52267 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 49403 1 1, 5, 2, 1
Giải nhì 94349 97172 2 7, 4, 5
Giải ba 14746 72269 73511 3 5, 8, 0
34127 52035 82697 4 9, 6, 3
Giải tư 7351 7084 4566 0590 5 1
Giải năm 9343 0788 8915 6 7, 9, 6, 5
6238 4912 1830 7 2, 4
Giải sáu 382 411 324 8 4, 8, 2
Giải bảy 93 25 74 65 9 7, 0, 3
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ hai ngày 16-03-2020
Đặc biệt 28322 Đầu Đuôi
0 2, 0, 0
Giải nhất 07557 1 0, 5
Giải nhì 65702 27990 2 2, 8, 4, 9
Giải ba 64263 88400 71845 3 4, 0
11256 02428 45940 4 5, 0, 4
Giải tư 2686 1044 5988 9434 5 7, 6, 8
Giải năm 1010 0574 1724 6 3, 6
0566 4075 7615 7 4, 5, 4, 7
Giải sáu 998 974 058 8 6, 8
Giải bảy 30 77 00 29 9 0, 8
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Chủ nhật ngày 15-03-2020
Đặc biệt 18901 Đầu Đuôi
0 1, 0
Giải nhất 74415 1 5, 4, 4, 5, 0, 8
Giải nhì 31161 20773 2 4, 0, 4
Giải ba 23514 55646 06937 3 7, 6, 2, 0
73046 12636 49186 4 6, 6
Giải tư 1400 5832 8251 7684 5 1, 6
Giải năm 5471 2988 2124 6 1
3514 4015 7120 7 3, 1
Giải sáu 530 898 156 8 6, 4, 8, 5
Giải bảy 85 10 24 18 9 8
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ bảy ngày 14-03-2020
Đặc biệt 18915 Đầu Đuôi
0 9, 5, 2
Giải nhất 50209 1 5, 6, 0, 5, 3, 4, 5
Giải nhì 46360 69622 2 2, 8, 4, 1
Giải ba 71028 51970 15750 3 5
01316 58671 85924 4
Giải tư 4090 5861 4710 2972 5 0
Giải năm 0181 0274 3505 6 0, 1
8715 4113 8599 7 0, 1, 2, 4
Giải sáu 714 187 621 8 1, 7
Giải bảy 98 35 02 15 9 0, 9, 8
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ sáu ngày 13-03-2020
Đặc biệt 73118 Đầu Đuôi
0 5, 0, 0, 0, 2
Giải nhất 09141 1 8, 1, 9, 4
Giải nhì 98087 40822 2 2, 4, 3
Giải ba 52331 72524 22989 3 1
13005 58740 98211 4 1, 0, 0
Giải tư 8423 1719 7100 9083 5 2
Giải năm 1384 9262 9040 6 2
8400 5081 4900 7
Giải sáu 852 814 387 8 7, 9, 3, 4, 1, 7, 2
Giải bảy 92 82 02 99 9 2, 9
Xổ kết quả

Xổ số Truyền Thống

Thứ năm ngày 12-03-2020
Đặc biệt 74951 Đầu Đuôi
0 7, 9, 1
Giải nhất 27007 1 8, 9
Giải nhì 55721 08593 2 1, 9, 1, 1
Giải ba 13339 57361 72694 3 9, 2, 1, 2, 5
54853 93029 66362 4 4, 7
Giải tư 4054 8582 4532 3578 5 1, 3, 4, 6
Giải năm 4231 8198 5918 6 1, 2
7332 6121 2635 7 8
Giải sáu 209 821 619 8 2
Giải bảy 44 56 01 47 9 3, 4, 8
Xổ kết quả