Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0

Thứ bảy ngày 24-10-2020

Lần quay xác định vị trí giải: G-B-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 4987
Giải nhì 4508 2499
Giải ba 3090 0333 7102
Khuyến khích 1 987
Khuyến khích 2 87

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0

Thứ năm ngày 22-10-2020

Lần quay xác định vị trí giải: D-A-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 0501
Giải nhì 1762 8945
Giải ba 2849 7227 8242
Khuyến khích 1 501
Khuyến khích 2 01

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0599

Thứ ba ngày 20-10-2020

Lần quay xác định vị trí giải: A-B-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 7002
Giải nhì 9518 6959
Giải ba 4449 8589 9603
Khuyến khích 1 002
Khuyến khích 2 02

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0598

Thứ bảy ngày 17-10-2020

Lần quay xác định vị trí giải: E-C-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 6240
Giải nhì 4191 7957
Giải ba 8814 2620 9920
Khuyến khích 1 240
Khuyến khích 2 40

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0610

Thứ năm ngày 15-10-2020

Lần quay xác định vị trí giải: B-E-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 4120
Giải nhì 2023 9776
Giải ba 8348 3122 0587
Khuyến khích 1 120
Khuyến khích 2 20

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0609

Thứ ba ngày 13-10-2020

Lần quay xác định vị trí giải: - - 

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất  
Giải nhì    
Giải ba      
Khuyến khích 1
Khuyến khích 2

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0608

Thứ bảy ngày 10-10-2020

Lần quay xác định vị trí giải: A-D-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 2542
Giải nhì 4897 8182
Giải ba 0503 3913 1469
Khuyến khích 1 542
Khuyến khích 2 42

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0607

Thứ năm ngày 08-10-2020

Lần quay xác định vị trí giải: B-D-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 1095
Giải nhì 8065 7261
Giải ba 4154 5052 8584
Khuyến khích 1 095
Khuyến khích 2 95

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0593

Thứ ba ngày 06-10-2020

Lần quay xác định vị trí giải: D-B-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 1530
Giải nhì 3056 8481
Giải ba 9797 9712 7931
Khuyến khích 1 530
Khuyến khích 2 30

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0605

Thứ bảy ngày 03-10-2020

Lần quay xác định vị trí giải: - - 

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất  
Giải nhì    
Giải ba      
Khuyến khích 1
Khuyến khích 2

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0591

Thứ năm ngày 01-10-2020

Lần quay xác định vị trí giải: C-E-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 7314
Giải nhì 0314 5710
Giải ba 2205 5722 7901
Khuyến khích 1 314
Khuyến khích 2 14

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0590

Thứ ba ngày 29-09-2020

Lần quay xác định vị trí giải: E-G-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 3753
Giải nhì 0897 9370
Giải ba 4236 7935 2184
Khuyến khích 1 753
Khuyến khích 2 53

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0*

Thứ bảy ngày 26-09-2020

Lần quay xác định vị trí giải: C-G-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 5818
Giải nhì 7012 4682
Giải ba 9723 6299 3671
Khuyến khích 1 818
Khuyến khích 2 18

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0588

Thứ năm ngày 24-09-2020

Lần quay xác định vị trí giải: D-G-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 7626
Giải nhì 5481 1920
Giải ba 4626 3185 7077
Khuyến khích 1 626
Khuyến khích 2 26

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0587

Thứ ba ngày 22-09-2020

Lần quay xác định vị trí giải: A-G-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 4296
Giải nhì 7696 1171
Giải ba 9118 9924 5596
Khuyến khích 1 296
Khuyến khích 2 96

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0599

Thứ bảy ngày 19-09-2020

Lần quay xác định vị trí giải: - - 

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất  
Giải nhì    
Giải ba      
Khuyến khích 1
Khuyến khích 2

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0598

Thứ năm ngày 17-09-2020

Lần quay xác định vị trí giải: D-G-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 8946
Giải nhì 0082 5085
Giải ba 4013 3800 5449
Khuyến khích 1 946
Khuyến khích 2 46

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0584

Thứ ba ngày 15-09-2020

Lần quay xác định vị trí giải: C-D-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 9660
Giải nhì 4824 0257
Giải ba 2254 9261 9105
Khuyến khích 1 660
Khuyến khích 2 60

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0*

Thứ bảy ngày 12-09-2020

Lần quay xác định vị trí giải: E-C-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 0456
Giải nhì 6855 3164
Giải ba 8206 0276 0101
Khuyến khích 1 456
Khuyến khích 2 56

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0*

Thứ năm ngày 10-09-2020

Lần quay xác định vị trí giải: G-D-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 7702
Giải nhì 2141 4447
Giải ba 5652 4358 3445
Khuyến khích 1 702
Khuyến khích 2 02