Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0569

Thứ bảy ngày 08-08-2020

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 0424
Giải nhì 6719 5139
Giải ba 4222 3804 0470
Khuyến khích 1 424
Khuyến khích 2 24

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0580

Thứ năm ngày 06-08-2020

Lần quay xác định vị trí giải: E-A-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 2225
Giải nhì 5040 0718
Giải ba 0310 5725 3574
Khuyến khích 1 225
Khuyến khích 2 25

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0

Thứ ba ngày 04-08-2020

Lần quay xác định vị trí giải: D-E-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 2658
Giải nhì 3712 4382
Giải ba 8463 0419 7327
Khuyến khích 1 658
Khuyến khích 2 58

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0578

Thứ bảy ngày 01-08-2020

Lần quay xác định vị trí giải: E-B-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 4058
Giải nhì 7545 7791
Giải ba 6105 4744 9272
Khuyến khích 1 058
Khuyến khích 2 58

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0565

Thứ năm ngày 30-07-2020

Lần quay xác định vị trí giải: D-B-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 4324
Giải nhì 3022 6142
Giải ba 5189 4913 6390
Khuyến khích 1 324
Khuyến khích 2 24

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0564

Thứ ba ngày 28-07-2020

Lần quay xác định vị trí giải: G-D-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 4941
Giải nhì 4088 6035
Giải ba 9921 5436 4205
Khuyến khích 1 941
Khuyến khích 2 41

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0575

Thứ bảy ngày 25-07-2020

Lần quay xác định vị trí giải: A-B-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 0899
Giải nhì 6799 4791
Giải ba 6156 1567 3734
Khuyến khích 1 899
Khuyến khích 2 99

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0562

Thứ năm ngày 23-07-2020

Lần quay xác định vị trí giải: D-G-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 8135
Giải nhì 6241 5575
Giải ba 1168 0324 7438
Khuyến khích 1 135
Khuyến khích 2 35

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0573

Thứ ba ngày 21-07-2020

Lần quay xác định vị trí giải: D-G-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 5179
Giải nhì 5935 8923
Giải ba 9353 3513 5837
Khuyến khích 1 179
Khuyến khích 2 79

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0572

Thứ bảy ngày 18-07-2020

Lần quay xác định vị trí giải: - - 

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất  
Giải nhì    
Giải ba      
Khuyến khích 1
Khuyến khích 2

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0559

Thứ năm ngày 16-07-2020

Lần quay xác định vị trí giải: E-G-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 5739
Giải nhì 5933 5496
Giải ba 9812 4523 1645
Khuyến khích 1 739
Khuyến khích 2 39

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0570

Thứ ba ngày 14-07-2020

Lần quay xác định vị trí giải: G-B-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 4013
Giải nhì 2477 8495
Giải ba 6070 8072 1258
Khuyến khích 1 013
Khuyến khích 2 13

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0569

Thứ bảy ngày 11-07-2020

Lần quay xác định vị trí giải: - - 

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất  
Giải nhì    
Giải ba      
Khuyến khích 1
Khuyến khích 2

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0568

Thứ năm ngày 09-07-2020

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 5757
Giải nhì 2768 7939
Giải ba 1337 2648 5884
Khuyến khích 1 757
Khuyến khích 2 57

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0555

Thứ ba ngày 07-07-2020

Lần quay xác định vị trí giải: G-A-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 4968
Giải nhì 5588 5142
Giải ba 9281 5407 6458
Khuyến khích 1 968
Khuyến khích 2 68

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0554

Thứ bảy ngày 04-07-2020

Lần quay xác định vị trí giải: D-C-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 0561
Giải nhì 5697 1175
Giải ba 2101 3007 3592
Khuyến khích 1 561
Khuyến khích 2 61

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0565

Thứ năm ngày 02-07-2020

Lần quay xác định vị trí giải: - - 

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất  
Giải nhì    
Giải ba      
Khuyến khích 1
Khuyến khích 2

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0552

Thứ ba ngày 30-06-2020

Lần quay xác định vị trí giải: C-B-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 6566
Giải nhì 3746 5091
Giải ba 4333 2059 7855
Khuyến khích 1 566
Khuyến khích 2 66

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0

Thứ bảy ngày 27-06-2020

Lần quay xác định vị trí giải: C-D-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 5239
Giải nhì 2782 6393
Giải ba 1128 8986 6220
Khuyến khích 1 239
Khuyến khích 2 39

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0562

Thứ năm ngày 25-06-2020

Lần quay xác định vị trí giải: D-A-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 8997
Giải nhì 3426 7252
Giải ba 7552 7518 2803
Khuyến khích 1 997
Khuyến khích 2 97