Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0602

Thứ tư ngày 27-05-2020
06
15
29
30
37
42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0601

Chủ nhật ngày 24-05-2020
01
29
30
32
34
35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0600

Thứ sáu ngày 22-05-2020
03
08
19
28
35
41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0599

Thứ tư ngày 20-05-2020
01
08
15
23
25
39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0598

Chủ nhật ngày 17-05-2020
02
04
21
30
33
37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0597

Thứ sáu ngày 15-05-2020
03
12
13
28
33
36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0

Thứ tư ngày 13-05-2020
06
20
21
35
40
45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o    
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0595

Chủ nhật ngày 10-05-2020
07
09
23
32
33
37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0583

Thứ bảy ngày 09-05-2020
01
03
07
12
22
25
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 24.151.984.500
Giải nhất o o o o o 25 10.000.000
Giải nhì o o o o 1.142 300.000
Giải ba o o o 17.075 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0594

Thứ sáu ngày 08-05-2020
01
03
07
12
22
25
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0593

Thứ tư ngày 06-05-2020
03
18
25
29
30
44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0592

Chủ nhật ngày 03-05-2020
05 18 29 32 38 44
 
 
 
 
 
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0591

Thứ sáu ngày 01-05-2020
*
 
 
 
 
 
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0579

Thứ tư ngày 29-04-2020
01
08
11
13
15
32
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 18.366.851.000
Giải nhất o o o o o 8 10.000.000
Giải nhì o o o o 942 300.000
Giải ba o o o 15.272 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0578

Chủ nhật ngày 26-04-2020
05
25
30
36
37
41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 16.901.292.000
Giải nhất o o o o o 15 10.000.000
Giải nhì o o o o 689 300.000
Giải ba o o o 12.086 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0577

Thứ sáu ngày 24-04-2020
10
31
37
39
40
43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0576

Chủ nhật ngày 29-03-2020
07
10
23
36
39
44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 14.287.347.500
Giải nhất o o o o o 6 10.000.000
Giải nhì o o o o 664 300.000
Giải ba o o o 11.464 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0575

Thứ sáu ngày 27-03-2020
01
06
10
35
36
45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 13.089.171.500
Giải nhất o o o o o 12 10.000.000
Giải nhì o o o o 661 300.000
Giải ba o o o 11.442 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0574

Thứ tư ngày 25-03-2020
26
31
33
37
38
45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 1 15.800.249.000
Giải nhất o o o o o 12 10.000.000
Giải nhì o o o o 675 300.000
Giải ba o o o 11.957 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0573

Chủ nhật ngày 22-03-2020
02
10
19
22
24
29
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 14.394.846.500
Giải nhất o o o o o 10 10.000.000
Giải nhì o o o o 875 300.000
Giải ba o o o 13.961 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)