Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0633

Thứ sáu ngày 07-08-2020
17
26
35
40
43
44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0621

Thứ tư ngày 05-08-2020
14
18
19
32
33
38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 65.070.796.000
Giải nhất o o o o o 39 10.000.000
Giải nhì o o o o 1.602 300.000
Giải ba o o o 26.088 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0620

Chủ nhật ngày 02-08-2020
06
09
12
17
41
42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 60.108.410.500
Giải nhất o o o o o 18 10.000.000
Giải nhì o o o o 1.241 300.000
Giải ba o o o 22.805 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0619

Thứ sáu ngày 31-07-2020
04
09
19
29
36
41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 55.804.881.000
Giải nhất o o o o o 29 10.000.000
Giải nhì o o o o 1.515 300.000
Giải ba o o o 24.155 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0618

Thứ tư ngày 29-07-2020
06
14
26
41
42
43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0  
Giải nhất o o o o o 40 10.000.000
Giải nhì o o o o 1.562 300.000
Giải ba o o o 23.332 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0617

Chủ nhật ngày 26-07-2020
05
15
21
39
43
45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 47.551.547.500
Giải nhất o o o o o 38 10.000.000
Giải nhì o o o o 1.428 300.000
Giải ba o o o 21.309 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0627

Thứ sáu ngày 24-07-2020
04
25
31
35
39
41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0615

Thứ tư ngày 22-07-2020
09
13
18
24
26
42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 40.417.844.000
Giải nhất o o o o o 27 10.000.000
Giải nhì o o o o 1.280 300.000
Giải ba o o o 20.333 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0625

Chủ nhật ngày 19-07-2020
01
13
14
19
42
45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0624

Thứ sáu ngày 17-07-2020
04
10
18
20
32
45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0623

Thứ tư ngày 15-07-2020
10
11
18
19
20
45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0611

Chủ nhật ngày 12-07-2020
02
15
21
27
31
35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 27.309.454.000
Giải nhất o o o o o 23 10.000.000
Giải nhì o o o o 884 300.000
Giải ba o o o 14.811 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0610

Thứ sáu ngày 10-07-2020
18
20
22
33
35
39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 24.662.886.500
Giải nhất o o o o o 21 10.000.000
Giải nhì o o o o 884 300.000
Giải ba o o o 14.644 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0620

Thứ tư ngày 08-07-2020
14
15
17
21
31
38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0619

Chủ nhật ngày 05-07-2020
05
08
10
17
22
31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0606

Thứ sáu ngày 03-07-2020
04
05
17
18
22
36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 18.717.334.500
Giải nhất o o o o o 11 10.000.000
Giải nhì o o o o 729 300.000
Giải ba o o o 14.071 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0606

Thứ tư ngày 01-07-2020
10
13
14
26
32
33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 18.717.334.500
Giải nhất o o o o o 11 10.000.000
Giải nhì o o o o 729 300.000
Giải ba o o o 14.071 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0605

Chủ nhật ngày 28-06-2020
04
15
24
36
37
41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 17.173.729.000
Giải nhất o o o o o 21 10.000.000
Giải nhì o o o o 849 300.000
Giải ba o o o 13.004 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0615

Thứ sáu ngày 26-06-2020
*
 
 
 
 
 
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0603

Thứ tư ngày 24-06-2020
07
17
18
32
39
40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 14.614.719.000
Giải nhất o o o o o 7 10.000.000
Giải nhì o o o o 768 300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)