Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0667

Chủ nhật ngày 25-10-2020
11
19
30
38
41
45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0666

Thứ sáu ngày 23-10-2020
05
10
16
23
34
45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0654

Thứ tư ngày 21-10-2020
04
11
26
36
38
41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 13.214.173.000
Giải nhất o o o o o 9 10.000.000
Giải nhì o o o o 622 300.000
Giải ba o o o 10.869 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0664

Chủ nhật ngày 18-10-2020
01
14
25
26
30
40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0652

Thứ sáu ngày 16-10-2020
04
14
16
23
24
27
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 23.175.596.500
Giải nhất o o o o o 13 10.000.000
Giải nhì o o o o 804 300.000
Giải ba o o o 14.398 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0651

Thứ tư ngày 14-10-2020
04
07
23
32
43
44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 21.714.617.500
Giải nhất o o o o o 30 10.000.000
Giải nhì o o o o 955 300.000
Giải ba o o o 14.802 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0661

Chủ nhật ngày 11-10-2020
12
18
28
31
40
45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0660

Thứ sáu ngày 09-10-2020
15
19
23
30
33
39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0659

Thứ tư ngày 07-10-2020
13
15
25
26
28
34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o   13.314.551.500
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0

Chủ nhật ngày 04-10-2020
09
16
19
25
26
39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o    
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0646

Thứ sáu ngày 02-10-2020
09
11
21
31
32
37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 15.499.943.500
Giải nhất o o o o o 10 10.000.000
Giải nhì o o o o 629 300.000
Giải ba o o o 11.077 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0

Thứ tư ngày 30-09-2020
02
05
31
32
42
44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o    
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0

Chủ nhật ngày 27-09-2020
01
12
26
31
37
38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o    
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0

Thứ sáu ngày 25-09-2020
14
20
22
35
44
45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o    
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0642

Thứ tư ngày 23-09-2020
02
08
17
23
30
41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 35.907.292.500
Giải nhất o o o o o 27 10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o 17.060 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0

Chủ nhật ngày 20-09-2020
05
07
09
13
15
16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o    
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0

Thứ sáu ngày 18-09-2020
10
19
21
23
27
33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o    
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0639

Thứ tư ngày 16-09-2020
05
20
29
30
38
40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 29.847.296.500
Giải nhất o o o o o 27 10.000.000
Giải nhì o o o o 976 300.000
Giải ba o o o 16.185 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0638

Chủ nhật ngày 13-09-2020
20
23
28
37
40
44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o 0 28.258.554.000
Giải nhất o o o o o 10 10.000.000
Giải nhì o o o o 875 300.000
Giải ba o o o 15.135 30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Mega 6/45 kỳ quay #0

Thứ sáu ngày 11-09-2020
04
11
13
16
17
33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot o o o o o o    
Giải nhất o o o o o   10.000.000
Giải nhì o o o o   300.000
Giải ba o o o   30.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)