Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0430

Thứ năm ngày 28-05-2020
01
04
08
21
44
49
52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 41
Jackpot 2 o o o o o | o 0 7
Giải nhất o o o o o 7 40.000.000
Giải nhì o o o o 434 500.000
Giải ba o o o 10.046 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0429

Thứ ba ngày 26-05-2020
11
12
23
24
34
47
43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 39.110.032.200
Jackpot 2 o o o o o | o 0 6.348.225.450
Giải nhất o o o o o 11 40.000.000
Giải nhì o o o o 586 500.000
Giải ba o o o 11.715 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0

Thứ bảy ngày 23-05-2020
04
13
27
47
50
55
31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o  
Jackpot 2 o o o o o | o  
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0439

Thứ năm ngày 21-05-2020
02
15
22
25
30
46
10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o   79.704.990.300
Jackpot 2 o o o o o | o   4.383.953.050
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0426

Thứ ba ngày 19-05-2020
05
15
16
19
49
55
03
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 34.151.397.600
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5.797.266.050
Giải nhất o o o o o 7 40.000.000
Giải nhì o o o o 705 500.000
Giải ba o o o 12.963 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0437

Thứ bảy ngày 16-05-2020
19
35
38
49
52
55
01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o   79.704.990.300
Jackpot 2 o o o o o | o   4.383.953.050
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0424

Thứ năm ngày 14-05-2020
07
23
29
47
51
55
12
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 31.171.245.600
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5.466.138.050
Giải nhất o o o o o 11 40.000.000
Giải nhì o o o o 511 500.000
Giải ba o o o 9.225 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0423

Thứ ba ngày 12-05-2020
01
08
25
34
38
44
28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 1 192.141.839.000
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5.335.999.650
Giải nhất o o o o o 17 40.000.000
Giải nhì o o o o 1.295 500.000
Giải ba o o o 27.588 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0422

Thứ bảy ngày 09-05-2020
18
19
30
39
45
46
11
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 183.593.994.150
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4.386.239.100
Giải nhất o o o o o 13 40.000.000
Giải nhì o o o o 1.057 500.000
Giải ba o o o 23.958 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0421

Thứ năm ngày 07-05-2020
09
19
28
30
32
54
22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 175.919.619.900
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3.533.530.850
Giải nhất o o o o o 9 40.000.000
Giải nhì o o o o 1.193 500.000
Giải ba o o o 25.534 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0432

Thứ ba ngày 05-05-2020
01
04
13
15
18
20
22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o   79.704.990.300
Jackpot 2 o o o o o | o   4.383.953.050
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0431

Thứ bảy ngày 02-05-2020
02
06
09
16
43
53
19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o   79.704.990.300
Jackpot 2 o o o o o | o   4.383.953.050
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0430

Thứ năm ngày 30-04-2020
12
31
32
33
39
41
14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o   79.704.990.300
Jackpot 2 o o o o o | o   4.383.953.050
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0417

Thứ ba ngày 28-04-2020
04
06
10
16
30
46
34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 153.880.578.750
Jackpot 2 o o o o o | o 3 1.389.282.666
Giải nhất o o o o o 19 40.000.000
Giải nhì o o o o 1.390 500.000
Giải ba o o o 26.944 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0415

Thứ bảy ngày 25-04-2020
04
18
24
30
53
55
13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 147.103.949.100
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3.414.889.150
Giải nhất o o o o o 10 40.000.000
Giải nhì o o o o 920 500.000
Giải ba o o o 21.152 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0427

Thứ năm ngày 23-04-2020
*
 
 
 
 
 
 
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o   79.704.990.300
Jackpot 2 o o o o o | o   4.383.953.050
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0415

Thứ ba ngày 31-03-2020
12
19
40
41
43
53
23
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 143.369.946.750
Jackpot 2 o o o o o | o 2 1.821.769.900
Giải nhất o o o o o 26 40.000.000
Giải nhì o o o o 1.413 500.000
Giải ba o o o 28.079 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0414

Thứ bảy ngày 28-03-2020
01
10
11
13
27
55
19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 137.578.088.550
Jackpot 2 o o o o o | o 1 8.574.074.450
Giải nhất o o o o o 17 40.000.000
Giải nhì o o o o 1.425 500.000
Giải ba o o o 25.967 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0413

Thứ năm ngày 26-03-2020
07
08
11
31
35
36
45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 130.391.512.500
Jackpot 2 o o o o o | o 0 7.775.566.000
Giải nhất o o o o o 25 40.000.000
Giải nhì o o o o 1.124 500.000
Giải ba o o o 24.395 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0412

Thứ ba ngày 24-03-2020
03
09
20
21
33
52
50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 123.683.187.000
Jackpot 2 o o o o o | o 0 7.030.196.500
Giải nhất o o o o o 21 40.000.000
Giải nhì o o o o 1.396 500.000
Giải ba o o o 26.708 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)