Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0

Thứ bảy ngày 24-10-2020
12
21
22
27
41
50
34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o  
Jackpot 2 o o o o o | o  
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0

Thứ năm ngày 22-10-2020
02
12
21
38
03
24
14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o  
Jackpot 2 o o o o o | o  
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0491

Thứ ba ngày 20-10-2020
08
33
38
47
49
54
31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 43.877.979.750
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3.736.653.450
Giải nhất o o o o o 9 40.000.000
Giải nhì o o o o 468 500.000
Giải ba o o o 11.502 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0490

Thứ bảy ngày 17-10-2020
03
14
25
37
49
54
53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 41.911.723.200
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3.518.180.500
Giải nhất o o o o o 9 40.000.000
Giải nhì o o o o 59 500.000
Giải ba o o o 110.848 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0502

Thứ năm ngày 15-10-2020
08
38
41
47
50
52
45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o   79.704.990.300
Jackpot 2 o o o o o | o   4.383.953.050
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0501

Thứ ba ngày 13-10-2020
*
 
 
 
 
 
 
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o   79.704.990.300
Jackpot 2 o o o o o | o   4.383.953.050
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0500

Thứ bảy ngày 10-10-2020
05
10
47
50
53
54
22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o   79.704.990.300
Jackpot 2 o o o o o | o   4.383.953.050
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0499

Thứ năm ngày 08-10-2020
10
18
20
21
26
51
52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o   79.704.990.300
Jackpot 2 o o o o o | o   4.383.953.050
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0485

Thứ ba ngày 06-10-2020
11
14
29
32
33
40
35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 34.116.310.200
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3.623.473.200
Giải nhất o o o o o 7 40.000.000
Giải nhì o o o o 448 500.000
Giải ba o o o 9.414 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0497

Thứ bảy ngày 03-10-2020
*
 
 
 
 
 
 
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o   79.704.990.300
Jackpot 2 o o o o o | o   4.383.953.050
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0482

Thứ năm ngày 01-10-2020
03
06
07
19
38
54
50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 31.064.969.100
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3.284.435.300
Giải nhất o o o o o 8 40.000.000
Giải nhì o o o o 472 500.000
Giải ba o o o 9.105 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0482

Thứ ba ngày 29-09-2020
01
06
07
13
30
55
34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 1 59.665.659.600
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3.166.105.400
Giải nhất o o o o o 27 40.000.000
Giải nhì o o o o 713 500.000
Giải ba o o o 13.967 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0

Thứ bảy ngày 26-09-2020
07
10
13
15
40
48
01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o  
Jackpot 2 o o o o o | o  
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0480

Thứ năm ngày 24-09-2020
12
28
41
42
52
53
50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 56.419.684.950
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3.367.150.700
Giải nhất o o o o o 8 40.000.000
Giải nhì o o o o 591 500.000
Giải ba o o o 10.959 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0479

Thứ ba ngày 22-09-2020
05
08
15
18
36
45
06
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 54.648.797.700
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3.170.385.450
Giải nhất o o o o o 16 40.000.000
Giải nhì o o o o 764 500.000
Giải ba o o o 14.859 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0*

Thứ bảy ngày 19-09-2020
04
07
31
08
29
41
38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o  
Jackpot 2 o o o o o | o  
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0

Thứ năm ngày 17-09-2020
01
05
28
43
44
53
49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o  
Jackpot 2 o o o o o | o  
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0476

Thứ ba ngày 15-09-2020
13
14
15
17
26
53
21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 49.600.925.850
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3.210.031.650
Giải nhất o o o o o 8 40.000.000
Giải nhì o o o o 557 500.000
Giải ba o o o 12.731 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0

Thứ bảy ngày 12-09-2020
20
21
24
30
31
44
40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o  
Jackpot 2 o o o o o | o  
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0*

Thứ năm ngày 10-09-2020
18
25
27
37
45
50
52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o  
Jackpot 2 o o o o o | o  
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)