Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0461

Thứ bảy ngày 08-08-2020
03
12
24
26
36
43
08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 36.344.638.200
Jackpot 2 o o o o o | o 2 1.852.479.900
Giải nhất o o o o o 16 40.000.000
Giải nhì o o o o 554 500.000
Giải ba o o o 9.703 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0472

Thứ năm ngày 06-08-2020
02
05
21
24
26
27
11
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o   79.704.990.300
Jackpot 2 o o o o o | o   4.383.953.050
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0

Thứ ba ngày 04-08-2020
10
15
20
21
32
51
08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o  
Jackpot 2 o o o o o | o  
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0458

Thứ bảy ngày 01-08-2020
13
18
29
30
40
47
04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 32.664.333.450
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3.296.037.050
Giải nhất o o o o o 1 40.000.000
Giải nhì o o o o 294 500.000
Giải ba o o o 6.782 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0457

Thứ năm ngày 30-07-2020
06
07
16
26
29
54
04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 31.179.786.600
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3.131.087.400
Giải nhất o o o o o 4 40.000.000
Giải nhì o o o o 432 500.000
Giải ba o o o 8.491 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0456

Thứ ba ngày 28-07-2020
03
11
20
34
44
54
16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 1 108.125.269.950
Jackpot 2 o o o o o | o 1 6.969.310.000
Giải nhất o o o o o 20 40.000.000
Giải nhì o o o o 1.133 500.000
Giải ba o o o 20.565 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0467

Thứ bảy ngày 25-07-2020
02
19
21
34
54
55
24
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o   79.704.990.300
Jackpot 2 o o o o o | o   4.383.953.050
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0454

Thứ năm ngày 23-07-2020
04
12
31
47
49
52
02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 97.175.363.250
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5.752.653.700
Giải nhất o o o o o 4 40.000.000
Giải nhì o o o o 653 500.000
Giải ba o o o 15.245 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0465

Thứ ba ngày 21-07-2020
06
14
31
37
38
44
04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o   79.704.990.300
Jackpot 2 o o o o o | o   4.383.953.050
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0464

Thứ bảy ngày 18-07-2020
*
 
 
 
 
 
 
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o   79.704.990.300
Jackpot 2 o o o o o | o   4.383.953.050
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0451

Thứ năm ngày 16-07-2020
02
05
11
20
24
32
06
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 82.008.822.450
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4.067.482.500
Giải nhất o o o o o 11 40.000.000
Giải nhì o o o o 793 500.000
Giải ba o o o 16.442 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0450

Thứ ba ngày 14-07-2020
05
22
32
34
43
51
12
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 77.917.521.900
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3.612.893.550
Giải nhất o o o o o 17 40.000.000
Giải nhì o o o o 735 500.000
Giải ba o o o 15.356 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0461

Thứ bảy ngày 11-07-2020
*
 
 
 
 
 
 
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o   79.704.990.300
Jackpot 2 o o o o o | o   4.383.953.050
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0460

Thứ năm ngày 09-07-2020
03
10
11
17
26
54
21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o   79.704.990.300
Jackpot 2 o o o o o | o   4.383.953.050
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0447

Thứ ba ngày 07-07-2020
07
24
32
35
48
50
01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 70.362.637.500
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3.245.922.900
Giải nhất o o o o o 12 40.000.000
Giải nhì o o o o 720 500.000
Giải ba o o o 14.501 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0446

Thứ bảy ngày 04-07-2020
03
09
10
18
29
45
36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 68.149.331.400
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3.853.016.050
Giải nhất o o o o o 11 40.000.000
Giải nhì o o o o 817 500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0457

Thứ năm ngày 02-07-2020
04
10
20
38
48
53
05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o   79.704.990.300
Jackpot 2 o o o o o | o   4.383.953.050
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0444

Thứ ba ngày 30-06-2020
05
11
18
19
20
21
52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 64.312.813.650
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3.426.736.300
Giải nhất o o o o o 15 40.000.000
Giải nhì o o o o 798 500.000
Giải ba o o o 15.517 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0

Thứ bảy ngày 27-06-2020
02
06
38
47
50
53
14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o  
Jackpot 2 o o o o o | o  
Giải nhất o o o o o   40.000.000
Giải nhì o o o o   500.000
Giải ba o o o   50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ quay #0442

Thứ năm ngày 25-06-2020
09
10
12
19
27
40
55
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 1 o o o o o o 0 60.472.186.950
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3.613.345.900
Giải nhất o o o o o 6 40.000.000
Giải nhì o o o o 810 500.000
Giải ba o o o 14.601 50.000

(Các con số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)