Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 06-11-2020
Đặc biệt 026530 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 92922 1 6, 3
Giải nhì 80290 2 2, 8
Giải ba 61473 24933 3 0, 3
Giải tư 38728 18790 93753 4 5, 1, 8, 6
06016 78445 92163 03781 5 3
Giải năm 0741 6 3
Giải sáu 0313 7548 0546 7 3, 4
Giải bảy 505 8 1
Giải tám 74 9 0, 0

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 30-10-2020
Đặc biệt 766039 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 85259 1 1, 6, 2, 5
Giải nhì 01736 2 8, 5
Giải ba 50245 53494 3 9, 6
Giải tư 68628 56911 48525 4 5
38116 50157 36412 84575 5 9, 7
Giải năm 2471 6
Giải sáu 2015 0004 9892 7 5, 1, 7, 9
Giải bảy 277 8
Giải tám 79 9 4, 2

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 23-10-2020
Đặc biệt 749195 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 42289 1 4, 1
Giải nhì 70526 2 6
Giải ba 35305 81036 3 6, 1
Giải tư 96049 54753 48581 4 9, 0, 2
61914 52957 37289 46140 5 3, 7
Giải năm 9611 6 7
Giải sáu 7531 0742 5574 7 4, 3
Giải bảy 267 8 9, 1, 9
Giải tám 73 9 5

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 16-10-2020
Đặc biệt 020914 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 68326 1 4, 4, 4, 4
Giải nhì 78749 2 6
Giải ba 51405 93877 3
Giải tư 24559 99974 82914 4 9, 0
88077 60993 91890 62914 5 9
Giải năm 8440 6
Giải sáu 6396 2589 8294 7 7, 4, 7, 9
Giải bảy 579 8 9
Giải tám 14 9 3, 0, 6, 4

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 09-10-2020
Đặc biệt 453006 Đầu Đuôi
0 6, 7, 3, 8
Giải nhất 44827 1
Giải nhì 69160 2 7, 1, 4
Giải ba 11307 33588 3 3
Giải tư 74285 69187 91133 4 2, 5
66756 57394 70103 49442 5 6, 4
Giải năm 1294 6 0
Giải sáu 6508 8321 3524 7
Giải bảy 254 8 8, 5, 7
Giải tám 45 9 4, 4

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 02-10-2020
Đặc biệt 264439 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 00955 1 3, 2, 2
Giải nhì 10153 2 2
Giải ba 83554 53999 3 9, 3
Giải tư 62513 98622 75165 4 9, 7
47212 79149 66833 87403 5 5, 3, 4
Giải năm 1469 6 5, 9
Giải sáu 0112 8779 7781 7 9
Giải bảy 647 8 1
Giải tám 90 9 9, 0

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 25-09-2020
Đặc biệt 489386 Đầu Đuôi
0 8, 8, 4, 0
Giải nhất 32968 1 4, 1, 7
Giải nhì 31514 2
Giải ba 44795 82030 3 0, 2
Giải tư 87608 29511 06471 4 7
04008 63732 20617 43598 5 4
Giải năm 3304 6 8
Giải sáu 5700 9047 8554 7 1
Giải bảy 987 8 6, 7
Giải tám 91 9 5, 8, 1

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 18-09-2020
Đặc biệt 297863 Đầu Đuôi
0 9, 9
Giải nhất 45474 1 2, 2, 6
Giải nhì 61612 2 5
Giải ba 82977 55659 3 4
Giải tư 45509 99058 24409 4 3, 1, 3
49025 81534 78643 74641 5 9, 8
Giải năm 8569 6 3, 9
Giải sáu 5197 1891 1912 7 4, 7
Giải bảy 916 8
Giải tám 43 9 7, 1

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 11-09-2020
Đặc biệt 510899 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 83913 1 3, 0
Giải nhì 77565 2
Giải ba 01844 59444 3 4, 7, 3, 5
Giải tư 89572 28663 75134 4 4, 4, 6, 5
54357 82646 12752 02810 5 7, 2
Giải năm 8997 6 5, 3
Giải sáu 7802 8345 5037 7 2
Giải bảy 133 8
Giải tám 35 9 9, 7

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 04-09-2020
Đặc biệt 825166 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 60205 1 7, 6
Giải nhì 75748 2 4, 8
Giải ba 84159 55860 3 9, 4
Giải tư 98924 43739 46871 4 8, 5, 0
76128 71834 18771 14373 5 9
Giải năm 3117 6 6, 0, 8
Giải sáu 0016 4580 9745 7 1, 1, 3
Giải bảy 140 8 0
Giải tám 68 9

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 28-08-2020
Đặc biệt 145389 Đầu Đuôi
0 1, 2
Giải nhất 07470 1 7
Giải nhì 74679 2
Giải ba 06354 07401 3 9, 9
Giải tư 38056 88817 17083 4 0
80471 46157 22173 58861 5 4, 6, 7, 7
Giải năm 6779 6 1
Giải sáu 0102 1557 8739 7 0, 9, 1, 3, 9
Giải bảy 239 8 9, 3
Giải tám 40 9

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 21-08-2020
Đặc biệt 092954 Đầu Đuôi
0 4, 1
Giải nhất 45693 1 2, 3
Giải nhì 12272 2 8
Giải ba 76969 87267 3 8
Giải tư 08504 02072 24846 4 6, 8, 9
35101 02128 60585 35595 5 4
Giải năm 0948 6 9, 7
Giải sáu 7212 5849 3977 7 2, 2, 7
Giải bảy 838 8 5
Giải tám 13 9 3, 5

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 14-08-2020
Đặc biệt 590121 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 13476 1 1, 6
Giải nhì 64869 2 1, 0, 4, 4, 6
Giải ba 67288 19295 3 5
Giải tư 99591 78109 77411 4
74820 35224 62692 50124 5 6
Giải năm 5526 6 9, 2
Giải sáu 7562 5256 2788 7 6
Giải bảy 735 8 8, 8
Giải tám 16 9 5, 1, 2

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 07-08-2020
Đặc biệt 238027 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 34824 1 3, 4
Giải nhì 68376 2 7, 4, 1, 7
Giải ba 62732 28857 3 2, 7
Giải tư 86613 65437 38177 4 5
36021 23709 35877 55576 5 7
Giải năm 7591 6
Giải sáu 8027 9993 9245 7 6, 7, 7, 6, 5
Giải bảy 314 8
Giải tám 75 9 1, 3

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 31-07-2020
Đặc biệt 673349 Đầu Đuôi
0 8, 1
Giải nhất 53372 1
Giải nhì 76008 2 8, 8
Giải ba 52879 83555 3 3
Giải tư 51273 13628 57428 4 9, 9
03490 24389 42633 41101 5 5, 1
Giải năm 4991 6 6
Giải sáu 1749 1696 1766 7 2, 9, 3, 4
Giải bảy 651 8 9
Giải tám 74 9 0, 1, 6

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 24-07-2020
Đặc biệt 476291 Đầu Đuôi
0 8, 2, 1, 9
Giải nhất 41308 1 1, 9
Giải nhì 51695 2 9
Giải ba 80702 12351 3 3
Giải tư 53362 75053 25011 4
52401 20698 54970 71329 5 1, 3, 9, 2, 7
Giải năm 7459 6 2
Giải sáu 3019 7652 7033 7 0
Giải bảy 609 8
Giải tám 57 9 1, 5, 8

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 17-07-2020
Đặc biệt 123806 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 68252 1
Giải nhì 92547 2 4, 9
Giải ba 60154 93831 3 1
Giải tư 37470 81884 55272 4 7, 3, 7
68524 96743 23129 02765 5 2, 4, 8
Giải năm 8486 6 5, 5
Giải sáu 5899 6347 6577 7 0, 2, 7
Giải bảy 058 8 4, 6
Giải tám 65 9 9

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 10-07-2020
Đặc biệt 188406 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 12178 1
Giải nhì 12763 2 8
Giải ba 23681 49637 3 7
Giải tư 61864 41528 64661 4 4
92752 96174 70570 62074 5 2
Giải năm 4644 6 3, 4, 1, 2, 5
Giải sáu 1697 4384 6262 7 8, 4, 0, 4
Giải bảy 565 8 1, 4
Giải tám 90 9 7, 0

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 03-07-2020
Đặc biệt 227742 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 69953 1 2, 9, 8, 5
Giải nhì 64277 2 9
Giải ba 29712 44164 3 8, 7
Giải tư 63465 39568 03929 4 2
64319 08438 44975 30278 5 3
Giải năm 4118 6 4, 5, 8, 8
Giải sáu 0368 1937 7908 7 7, 5, 8
Giải bảy 215 8 9
Giải tám 89 9

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 26-06-2020
Đặc biệt 848702 Đầu Đuôi
0 2, 1, 0
Giải nhất 45391 1 5, 9, 8
Giải nhì 68592 2 6
Giải ba 14168 95967 3 7
Giải tư 16385 09515 87119 4 4, 7
09844 85972 44818 28847 5 7
Giải năm 5468 6 8, 7, 8
Giải sáu 7301 3226 8700 7 2
Giải bảy 857 8 5
Giải tám 37 9 1, 2