Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 31-03-2020
Đặc biệt 351163 Đầu Đuôi
0 7, 8, 7, 8
Giải nhất 92536 1 8
Giải nhì 31899 2
Giải ba 91232 20118 3 6, 2, 6, 1, 5
Giải tư 05871 59707 12293 4 0
73984 07483 78308 73836 5
Giải năm 6081 6 3
Giải sáu 2031 1407 0135 7 1
Giải bảy 440 8 4, 3, 1
Giải tám 08 9 9, 3

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 24-03-2020
Đặc biệt 614071 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 82315 1 5, 8, 5
Giải nhì 59786 2
Giải ba 70374 51618 3 2
Giải tư 39881 59893 85515 4 4
62132 37655 97161 95644 5 5
Giải năm 8697 6 1, 9
Giải sáu 0973 0794 5380 7 1, 4, 3, 3
Giải bảy 169 8 6, 1, 0
Giải tám 73 9 3, 7, 4

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 17-03-2020
Đặc biệt 339256 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 57210 1 0, 2
Giải nhì 86795 2 8
Giải ba 36973 96959 3 2
Giải tư 40663 36172 77270 4
76059 88397 83428 01955 5 6, 9, 9, 5, 5, 1
Giải năm 6855 6 3, 1
Giải sáu 2651 7612 1761 7 3, 2, 0
Giải bảy 699 8
Giải tám 32 9 5, 7, 9

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 10-03-2020
Đặc biệt 738654 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 97862 1 2, 6, 7
Giải nhì 60356 2 1
Giải ba 68552 01781 3 7, 8
Giải tư 93607 11751 24067 4 9
62774 43355 65737 31149 5 4, 6, 2, 1, 5, 7
Giải năm 0757 6 2, 7
Giải sáu 3112 8338 4921 7 4
Giải bảy 616 8 1
Giải tám 17 9

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 03-03-2020
Đặc biệt 931881 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 60915 1 5, 4, 7
Giải nhì 54997 2 6, 7
Giải ba 94305 20039 3 9, 0, 4
Giải tư 97714 16230 97351 4 6
78874 13626 63851 65317 5 1, 1
Giải năm 4780 6 1
Giải sáu 4334 5027 1893 7 4
Giải bảy 246 8 1, 0
Giải tám 61 9 7, 3

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 25-02-2020
Đặc biệt 514370 Đầu Đuôi
0 6, 0, 6, 1
Giải nhất 89630 1 1, 8, 0
Giải nhì 78006 2 2, 9
Giải ba 14822 80100 3 0, 1
Giải tư 99011 64829 45518 4
32098 97571 04590 24810 5 3
Giải năm 5061 6 1
Giải sáu 2153 0006 7131 7 0, 1
Giải bảy 101 8
Giải tám 90 9 8, 0, 0

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 18-02-2020
Đặc biệt 737854 Đầu Đuôi
0 6, 5, 4
Giải nhất 48838 1 8
Giải nhì 02474 2 7, 4
Giải ba 12057 65332 3 8, 2, 6, 6, 8, 7
Giải tư 33106 74636 43205 4
45427 47736 07904 58593 5 4, 7
Giải năm 4971 6
Giải sáu 5324 6787 5918 7 4, 1
Giải bảy 938 8 7
Giải tám 37 9 3

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 11-02-2020
Đặc biệt 266431 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 58753 1 1
Giải nhì 45971 2 0
Giải ba 50160 10389 3 1, 2, 2, 4
Giải tư 50811 17545 18532 4 5, 5
85432 80460 17099 34520 5 3
Giải năm 4762 6 0, 0, 2, 8
Giải sáu 4568 7370 1986 7 1, 0
Giải bảy 734 8 9, 6
Giải tám 45 9 9

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 04-02-2020
Đặc biệt 437318 Đầu Đuôi
0 5, 1, 9
Giải nhất 07565 1 8, 9
Giải nhì 27440 2 4
Giải ba 56334 85866 3 4, 1
Giải tư 24677 28153 36554 4 0
70054 05305 68692 83572 5 3, 4, 4
Giải năm 7801 6 5, 6, 1
Giải sáu 1809 6019 8024 7 7, 2
Giải bảy 631 8
Giải tám 61 9 2

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 28-01-2020
Đặc biệt 223900 Đầu Đuôi
0 0, 2
Giải nhất 62485 1 4, 6, 1
Giải nhì 99184 2
Giải ba 23989 86891 3 7
Giải tư 92274 96449 66798 4 9, 5
58687 34002 24514 28685 5
Giải năm 1975 6
Giải sáu 1916 4437 4111 7 4, 5
Giải bảy 582 8 5, 4, 9, 7, 5, 2
Giải tám 45 9 1, 8

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 14-01-2020
Đặc biệt 694086 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 08666 1
Giải nhì 35296 2 0, 6
Giải ba 19793 01574 3 0
Giải tư 29030 37993 97620 4 8
56554 89048 51426 98192 5 4, 9, 6
Giải năm 8196 6 6, 8
Giải sáu 2703 7359 9078 7 4, 8
Giải bảy 868 8 6
Giải tám 56 9 6, 3, 3, 2, 6

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 07-01-2020
Đặc biệt 873455 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 29378 1 8, 0
Giải nhì 60655 2 5, 4
Giải ba 45118 27810 3 0
Giải tư 81681 60056 72125 4
42185 64583 51924 06491 5 5, 5, 6
Giải năm 3980 6
Giải sáu 0530 6691 6878 7 8, 8, 0
Giải bảy 070 8 1, 5, 3, 0
Giải tám 03 9 1, 1

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 31-12-2019
Đặc biệt 545846 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 44254 1 6, 1, 1, 8
Giải nhì 98790 2 2, 1, 7
Giải ba 16771 82916 3
Giải tư 61697 95411 53522 4 6
35011 82998 59318 60590 5 4
Giải năm 6621 6 5
Giải sáu 1971 0027 3908 7 1, 1
Giải bảy 365 8
Giải tám 95 9 0, 7, 8, 0, 5

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 24-12-2019
Đặc biệt 377268 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 32622 1 8, 7, 7
Giải nhì 71518 2 2, 2, 7, 5
Giải ba 05132 25217 3 2
Giải tư 51447 03342 02979 4 7, 2, 5
81745 82199 85822 59468 5 8
Giải năm 5327 6 8, 8
Giải sáu 8317 9158 9625 7 9
Giải bảy 691 8 1
Giải tám 81 9 9, 1

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 17-12-2019
Đặc biệt 252208 Đầu Đuôi
0 8, 4
Giải nhất 54423 1 8, 0
Giải nhì 05886 2 3
Giải ba 28269 31435 3 5
Giải tư 61748 57164 68446 4 8, 6, 7, 2
63957 02047 66654 39104 5 7, 4, 8
Giải năm 5260 6 9, 4, 0
Giải sáu 9458 4082 0018 7
Giải bảy 210 8 6, 2
Giải tám 42 9

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 10-12-2019
Đặc biệt 592563 Đầu Đuôi
0 3, 9
Giải nhất 08720 1
Giải nhì 66045 2 0, 2, 3, 0
Giải ba 43103 83943 3
Giải tư 61477 47289 76822 4 5, 3, 0
68623 09020 24340 83792 5 9
Giải năm 8074 6 3, 8
Giải sáu 8868 3159 0773 7 7, 4, 3
Giải bảy 109 8 9
Giải tám 96 9 2, 6

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 03-12-2019
Đặc biệt 513933 Đầu Đuôi
0 3, 9
Giải nhất 52760 1 3, 3, 4, 9
Giải nhì 17558 2 2
Giải ba 76403 94713 3 3, 6, 3
Giải tư 41293 03836 89509 4 3, 2
67367 83343 14142 16713 5 8
Giải năm 7014 6 0, 7, 7
Giải sáu 4733 3522 4819 7
Giải bảy 367 8 7
Giải tám 87 9 3

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 26-11-2019
Đặc biệt 961002 Đầu Đuôi
0 2, 4, 3
Giải nhất 68615 1 5, 0
Giải nhì 36541 2 4, 4, 4
Giải ba 28424 20552 3 1, 5
Giải tư 40397 37551 85531 4 1, 0
53904 96803 39324 69240 5 2, 1
Giải năm 4210 6
Giải sáu 5792 1792 0984 7
Giải bảy 435 8 4
Giải tám 24 9 7, 2, 2

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 19-11-2019
Đặc biệt 130382 Đầu Đuôi
0 8, 3, 4, 3
Giải nhất 42230 1
Giải nhì 95348 2 8, 1
Giải ba 94568 87208 3 0, 5, 1
Giải tư 72803 18735 94770 4 8, 4
35704 60451 24328 54821 5 1
Giải năm 3544 6 8
Giải sáu 0074 7103 8231 7 0, 4, 5
Giải bảy 175 8 2, 3
Giải tám 83 9

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 12-11-2019
Đặc biệt 161625 Đầu Đuôi
0 3, 0
Giải nhất 46666 1 8, 1, 1
Giải nhì 97676 2 5
Giải ba 48318 67975 3
Giải tư 33947 85175 72544 4 7, 4, 0
62088 98286 63240 77811 5
Giải năm 8803 6 6, 0
Giải sáu 9311 7472 6460 7 6, 5, 5, 2
Giải bảy 590 8 8, 6
Giải tám 00 9 0